1 Inhoud
1 Algemene informatie 3
2 Definities 4
2.1 persoonsgegevens 4
2.2 Betrokkene 4
2.3 Verwerking 4
2.4 Beperking van de verwerking 5
2.5 Profilering 5
2.6 Pseudonimisering 5
2.7 Verantwoordelijke voor de verwerking of persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking 5
2.8 Medeverantwoordelijken 5
2.9 Processoren 6
2.10 Ontvanger 6
2.11 Derden 6
2.12 Toestemming 6
3 Contactpersoon 6
4 Gegevensbeschermingsinformatie overeenkomstig art. 13 en art. 14 EU GDPR 7
5 Koekjes 7
5.1 Wat zijn cookies? 7
5.2 Cookies en hoe deze worden gebruikt door HEADWAVE GMBH 7
5.3 Cookie varianten bij HEADWAVE GMBH 8
5.4 Cookies beheren (Opt-Out) 8
5.5 Opmerking over de opt-out-cookie 9
6 Verzamelen van algemene gegevens en informatie 9
6.1 Registratie op onze website 9
6.2 Inschrijving op onze nieuwsbrief 10
6.3 Bijhouden van nieuwsbrieven 11
6.4 Contactmogelijkheid via de website 11
6.5 Commentaarfunctie in de blog op de website 12
6.6 Abonnement op reacties op de blog op de website 12
6.7 Routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens 12
7 Rechtsgrondslag van de verwerking 12
7.1 Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de voor de verwerking verantwoordelijke of een
Derden worden vervolgd 13
7.2 Duur van de opslag van de persoonsgegevens 13
7.3 Wettelijke of contractuele bepalingen voor de verstrekking van persoonsgegevens
Gegevens; Noodzaak voor het sluiten van het contract; Verplichting van de betrokkene om de
mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens 13
8 Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming 14
9 Rechten van de betrokkene 14
9.1 Recht op bevestiging 14
9.2 Recht op informatie 14
9.3 Recht op correctie 15
9.4 Recht om gegevens te laten wissen (recht om te worden vergeten) 15
9.5 Recht om verwerking te beperken 16
9.6 Recht op gegevensoverdraagbaarheid 16
9.7 Recht van verzet 17
9.8 Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van profilering 18
9.9 Recht om toestemming in te trekken krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming 18
10 Gegevensbescherming bij sollicitaties en de sollicitatieprocedure 18
11 Bijlage: Voorbeeldteksten voor plug-ins 19
11.1 WorldPress Plugins 19
11.1.1 Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van AddThis 19
11.1.2 Privacybeleid over het gebruik en de toepassing van Jetpack voor WordPress 20
11.1.3 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van Shariff 21
11.2 Analyse-instrumenten 21
11.2.1 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van PIWIK 21
11.2.2 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van Google Analytics (met
Anonimiseringsfunctie) 23
11.2.3 Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Adobe Analytics (Omniture) /
Adobe Marketing Cloud 24
11.2.4 Gegevensbeschermingsvoorschriften inzake het gebruik en de toepassing van econda 25
11.2.5 Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende het gebruik en de toepassing van etracker 26
11.2.6 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van Webtrekk 27
11.2.7 Gegevensbeschermingsbepalingen inzake het gebruik en de toepassing van de Scalable Central
Meetprocedure van INFOnline GmbH 28
11.3 Adverteren op internet 29
11.3.1 Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende het gebruik en de toepassing van Google AdWords 29
11.3.2 Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Google AdSense 30
11.3.3 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van Google Remarketing 31
11.3.4 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van Adcell 32
11.3.5 Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende het gebruik en de toepassing van adgoal 33
11.3.6 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van ADITIE 34
11.3.7 Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende het gebruik en de toepassing van AdJug 34
11.4 Online marketing 35
11.4.1 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van affilinet 35
11.4.2 Gegevensbeschermingsbepalingen inzake het gebruik en de toepassing van functies van de Amazone
Partnerprogramma 36
11.4.3 Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende het gebruik en de toepassing van DoubleClick 36
11.4.4 Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende het gebruik en de toepassing van Zanox 37
11.4.5 Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende het gebruik en de toepassing van Belboon 38
11.4.6 Gegevensbeschermingsbepalingen inzake het gebruik en de toepassing van TradeTracker 39
11.4.7 Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van YieldKit 39
11.4.8 Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Tradedoubler 40
11.4.9 Gegevensbeschermingsbepalingen inzake het gebruik en de toepassing van Oracle Eloqua / Oracle
Marketing cloud 41
11.4.10 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van Amobee 42
11,5 Sociale media 42
11.5.1 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van Facebook 42
11.5.2 Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Google+ 43
11.5.3 Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Instagram 45
11.5.4 Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van LinkedIn 45
11.5.5 34. Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Myspace 46
11.5.6 Gegevensbeschermingsbepalingen inzake het gebruik en de toepassing van Pinterest 47
11.5.7 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van SlideShare 48
11.5.8 Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Tumblr 49
11.5.9 Gegevensbeschermingsvoorschriften inzake het gebruik en de toepassing van Twitter 50
11.5.10 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van Xing 51
11.5.11 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van YouTube 51
11.6 Betalingsmogelijkheden 52
11.6.1 Betalingsmethode: Gegevensbeschermingsbepalingen voor Klarna als betalingsmethode 52
11.6.2 Betalingsmethode: Gegevensbeschermingsbepalingen voor PayPal als betalingsmethode 53
11.6.3 Betalingsmethode: Privacybeleid inzake Skrill als betalingsmethode 54
11.6.4 Betalingsmethode: Gegevensbeschermingsbepalingen voor Sofortüberweisung als betalingsmethode 55
11.6.5 Privacybeleid over het gebruik en de toepassing van Flattr 56
11.7 Andere plug-ins 56
11.7.1 Gegevensbeschermingsbepalingen inzake het gebruik en de toepassing van functies van het
Verzamelvereniging WORT (VG WORT) 56
11.7.2 Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Getty Images 57
11.7.3 Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende het gebruik en de toepassing van LiveZilla 58
11.7.4 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van WiredMinds 59
11.7.5 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van Lotame 60
11.7.6 Privacybeleid over het gebruik en de toepassing van Bloglovin 61

2 Algemene informatie
Wij zijn zeer verheugd over uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder
Het management van HEADWAVE GMBH hecht veel belang aan de bescherming van gegevens. Een gebruik van de
De website van HEADWAVE GMBH is toegankelijk zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden ingevoerd.
gegevens mogelijk is. Voor zover een betrokkene gebruik wenst te maken van speciale diensten van ons bedrijf via
Indien de gebruiker echter gebruik wenst te maken van onze website, kan verwerking noodzakelijk zijn.
persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens
noodzakelijk is en indien er geen rechtsgrondslag is voor een dergelijke verwerking, zullen wij de
in het algemeen de toestemming van de betrokkene vereist.
De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres, postadres, enz. is verboden.
adres of telefoonnummer van een betrokkene, geschiedt altijd in overeenstemming met de
Verordening gegevensbescherming (DSGVO) en in overeenstemming met de regels die van toepassing zijn op de HEADWAVE
GMBH past landspecifieke bepalingen inzake gegevensbescherming toe. Door middel van deze
verklaring inzake gegevensbescherming, wil ons bedrijf het publiek informeren over de aard, de reikwijdte en het doel
van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien
de betrokkenen worden door middel van deze privacyverklaring op hun rechten gewezen.
verlicht.
HEADWAVE GMBH, als de beheerder en exploitant van de
Wij hebben op onze website talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een
De bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, is zo volledig mogelijk.
te verzekeren. Niettemin kunnen op internet gebaseerde gegevensoverdrachten in principe
veiligheidsleemten, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Van
Daarom staat het iedere betrokkene ook vrij om persoonsgegevens op alternatieve manieren te laten verwerken.
manieren, bijvoorbeeld per telefoon, aan ons.
3 Definities
De gegevensbeschermingsverklaring van HEADWAVE GMBH is gebaseerd op de termen die door de
Europees Parlement en de Raad bij de aanneming van de algemene verordening gegevensbescherming.
(DS-GVO) zijn gebruikt. Onze gegevensbeschermingsverklaring is bedoeld voor zowel het publiek als
ook gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te bereiken
Om er zeker van te zijn dat de gebruikte termen correct zijn, willen wij ze vooraf verklaren.
In dit privacybeleid gebruiken wij onder meer de volgende termen:
3.1 Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Zoals
als identificeerbaar wordt beschouwd, een natuurlijke persoon die direct of indirect, met name
door middel van toekenning van een identificatiecode zoals een naam, een identificatienummer, een
locatiegegevens, aan een online-identificatiecode (IP-adres) of aan een of meer
speciale kenmerken die een uiting zijn van de fysieke, fysiologische, genetische,
geestelijke, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon
kunnen worden geïdentificeerd.
3.2 Betrokkene
Onder betrokkene wordt verstaan iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie
persoonsgegevens worden verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke.
3.3 Verwerking
Verwerking is elke bewerking die met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures wordt uitgevoerd.
of een dergelijke reeks bewerkingen van persoonsgegevens als de
Het verzamelen, registreren, ordenen, classificeren, opslaan, aanpassen of
Wijziging, uitlezing, ondervraging, gebruik, openbaarmaking door
doorgifte, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, aanpassing of
koppelen, beperken, wissen of vernietigen.
3.4 Beperking van de verwerking
Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens
met het oog op de toekomstige verwerking ervan gedurende de wettelijke bewaringstermijnen.
om te beperken. Dit betekent dat de gegevens nog steeds worden opgeslagen, maar alleen voor
bepaalde verwerkingen, zoals controles door de belastingautoriteiten, worden gebruikt.
kan worden.
3.5 Profilering
Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij persoonsgegevens door een derde partij worden verwerkt.
dat deze persoonsgegevens zullen worden gebruikt om bepaalde persoonsgegevens te identificeren.
aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te beoordelen, met name om
Aspecten in verband met werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke
Voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verandering van verblijfplaats van deze
natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.
3.6 Pseudonimisering
Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat
waarvoor de persoonsgegevens niet kunnen worden gebruikt zonder aanvullende informatie te verkrijgen.
niet langer aan een specifieke betrokkene kan worden toegeschreven, op voorwaarde dat deze
aanvullende informatie wordt apart bewaard en is technisch en
organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan derden worden bekendgemaakt.
Gegevens die niet toe te schrijven zijn aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon
worden.
3.7 Verantwoordelijke voor de verwerking of persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking
De voor de verwerking verantwoordelijke of de met de verwerking belaste persoon is de natuurlijke of
Rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam dat alleen of samen met
anderen over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens
beslist. Wanneer de doeleinden van en de middelen voor deze verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of de
het recht van de lidstaten, kan de verantwoordelijke of de rechthebbende
die voldoen aan bepaalde criteria voor de aanwijzing ervan krachtens het recht van de Unie of het recht van de
Lid-Staten wordt voorzien.
3.8 Medeverantwoordelijken
Indien meerdere bedrijven gezamenlijk persoonsgegevens verwerken en persoonsgegevens in de
In het kader van de gemeenschappelijke taken of de gemeenschappelijke projecten worden de doelstellingen van en de
verwerkingsmethoden, kunnen deze ondernemingen, overeenkomstig artikel 26 van de GDPR, worden beschouwd als
"Gezamenlijk verantwoordelijke personen" komen gemeenschappelijke regels voor gegevensbescherming overeen en ook
de rechten van de betrokkenen gezamenlijk ten uitvoer te leggen.
3.9 Processoren
Onder "verwerker" wordt verstaan: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een orgaan.
andere instantie die namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
3.10 Ontvanger
De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een instelling of een andere entiteit.
Entiteit waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het gaat om een
het al dan niet een derde partij is. Autoriteiten die, in de context van een bepaalde
Onderzoeksmandaat uit hoofde van het recht van de Unie of van een lidstaat
kunnen persoonsgegevens ontvangen, maar worden niet als ontvangers beschouwd.
3.11 Derden
Onder "derde" wordt verstaan: een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een ander lichaam
naast de betrokkene, de verantwoordelijke voor de verwerking, de verwerker en de
Personen die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid staan van de persoon die de leiding heeft of van de
De verwerker is gemachtigd om de persoonsgegevens te verwerken.
3.12 Toestemming
Toestemming is elke vrijwillige handeling van de betrokkene in een specifiek geval.
geïnformeerde en ondubbelzinnige intentieverklaring in de vorm van een
verklaring of andere ondubbelzinnige, bevestigende handeling waarmee de betrokkene
persoon begrijpt dat hij of zij niet instemt met de verwerking van gegevens die op hem of haar betrekking hebben.
persoonsgegevens in overeenstemming is.
4 Contact Bescherming Gegevens
De bedrijven van HEADWAVE GMBH verwerken persoonsgegevens als "gezamenlijk
voor de verwerking verantwoordelijke" overeenkomstig artikel 26 van de GDPR en vermeldt de doeleinden van en de middelen voor
bepalen samen de verwerking. De personen die zijn gegroepeerd als "gezamenlijk verantwoordelijk
bedrijven zijn als bijlage bij deze informatie over gegevensbescherming gevoegd.
Zij hebben in een overeenkomst in een transparante vorm vastgelegd wie van hen wat moet doen
verplichting uit hoofde van deze verordening, met name wat betreft de uitoefening van de rechten van de
de betrokkene en voor wie de informatieverplichtingen van de artikelen 13 en 14 gelden.
voldoet.
De contactpersoon en het aanspreekpunt voor de naleving van de rechten van de betrokkenen is HEADWAVE
GMBH.
HEADWAVE GMBH
Willborn, Sophie
Marie-Elisabeth-von-Humboldt-Str. 35a
13057 Berlijn, Duitsland
Tel.: +49 30 74777166
E-mail: datenschutz@headwave.de
Website: www.headwave.de
5 Gegevensbeschermingsinformatie overeenkomstig art. 13 en art. 14 EU GDPR
Als verantwoordelijke voor de verwerking hebben wij passende maatregelen genomen om de betrokkene alle
Informatie als bedoeld in de artikelen 13 en 14 en kennisgevingen als bedoeld in de artikelen 15 tot en met 22
en artikel 34, die betrekking hebben op de verwerking, op een nauwkeurige, transparante, begrijpelijke en
gemakkelijk toegankelijke vorm in duidelijke en eenvoudige taal.
U kunt deze informatie rechtstreeks opvragen bij uw contactpersoon bij ons bedrijf
aanvragen of bekijken op datenschutz@headwave.de of hier op
downloaden van onze website.
6 koekjes
Als u de website van HEADWAVE GMBH bezoekt en uw browser zo instelt dat de
aanvaarding van cookies, betekent dit voor ons dat u de dienst hebt aanvaard en
gebruik willen maken van aanbiedingen van HEADWAVE GMBH.
6.1 Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of ander eindapparaat worden opgeslagen.
wanneer u een website bezoekt. Cookies worden dan teruggestuurd bij elk volgend bezoek
gestuurd naar de website waar ze vandaan komen.
Cookies hebben het voordeel dat wij het voor u gemakkelijker kunnen maken om onze website te gebruiken.
Wij kunnen de cookies gebruiken om bewegingen op de website te herkennen en om het gebruik van de
het aanbod van de website evalueren. Op lange termijn zal dit leiden tot een verbetering van het webaanbod en de
Gebruiksvriendelijkheid van de website.
6.2 Cookies en hoe deze worden gebruikt door HEADWAVE GMBH
Door gebruik te maken van de HEADWAVE GMBH website stemt u in met het gebruik en
Opslag van cookies. De meeste browsers slaan cookies automatisch op.
Natuurlijk kunt u de website ook bekijken zonder de cookies te aanvaarden.
HEADWAVE GMBH analyseert geen van uw bewegingen wanneer u:

Indien een ander analyse-instrument wordt gebruikt, moet de volgende passage worden aangepast!
Wij bevelen Piwik aan!
Om het surfgedrag van de gebruikers te analyseren gebruikt HEADWAVE GMBH het analyse-instrument
Piwik. De verwerking van de gegevens vindt dus gegarandeerd alleen plaats op de HEADWAVE GMBH
eigen servers. De gegevens worden dus niet doorgegeven aan een externe gegevensverwerker.
Wij kunnen deze gegevens niet toewijzen aan een specifieke persoon. A
Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.
6.4 Cookies beheren (Opt-Out)
Indien u niet wenst dat HEADWAVE GMBH informatie ontvangt over uw
Als wij uw surfgedrag opslaan en analyseren, kunt u daar te allen tijde bezwaar tegen maken (opt-out).
Indien u niet akkoord gaat met de plaatsing van een cookie, zal een opt-out cookie in uw browser worden geplaatst.
weggegooid. Deze cookie bevat geen informatie en wordt alleen gebruikt om u te voorzien van uw
om in staat te zijn een bezwaar toe te wijzen.
U kunt hier beslissen of een unieke webanalyse-cookie in uw browser wordt opgeslagen.
kan worden gebruikt om de beheerder van de website in staat te stellen diverse statistische gegevens te verzamelen en te analyseren.
gegevens mogelijk te maken.
Als u zich wilt afmelden, klik dan op de volgende link om de Piwik-
Deactivering cookie in uw browser.
0 Uw bezoek aan deze website wordt momenteel bijgehouden door Piwik web analytics. Klik hier,
zodat uw bezoek niet langer wordt geregistreerd.

6.5 Opmerking over de opt-out-cookie
Als u uw cookies verwijdert, wordt ook het opt-out-cookie verwijderd. De Opt-Out procedure
moet dan opnieuw worden uitgevoerd.
Als u verschillende browsers of andere eindtoestellen gebruikt, dan moet het opt-out proces
voor elke individuele browser en apparaat waarmee u de HEADWAVE GMBH website bezoekt.
worden ook uitgevoerd. We kunnen niet zeggen of het dezelfde persoon is of niet.
of hetzelfde eindapparaat of dezelfde browser.

7 Verzamelen van algemene gegevens en informatie
De website van HEADWAVE GMBH verzamelt gegevens bij elke oproep van de website door een gebruiker.
De betrokkene of een geautomatiseerd systeem verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie.
Informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server.
opgeslagen. Het volgende kan worden geregistreerd: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) de browser die door de
besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de internetpagina van waaruit een
(4) de subwebsites, (5) de pagina's die door het toegangssysteem op onze website worden opgeroepen (zogenaamde referrers),
waartoe toegang wordt verkregen via een toegangssysteem op onze internetsite, (5) de datum
en het tijdstip van een toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-
adres), (7) de internetprovider van het systeem waartoe toegang wordt verkregen, en (8) andere soortgelijke gegevens.
Gegevens en informatie die worden gebruikt om gevaar af te wenden in geval van aanvallen op onze
informatietechnologiesystemen.
Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie, trekt HEADWAVE GMBH geen conclusies.
conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1)
(2) om de inhoud van onze website correct af te leveren, (3) om de inhoud van onze website evenals de
(3) om reclame voor hen te optimaliseren, (3) om de permanente operabiliteit van onze
informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website, alsmede om te garanderen
(4) rechtshandhavingsinstanties de informatie te verschaffen die zij nodig hebben om een cyberaanval te vervolgen.
om de nodige informatie te verstrekken. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie
HEADWAVE GMBH zal daarom enerzijds statistisch en anderzijds met het oog op
gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf, teneinde de kwaliteit van onze gegevens te verbeteren.
Uiteindelijk een optimaal niveau van bescherming van de door ons verwerkte persoonsgegevens.
verzekeren. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle gegevens die worden verzameld door een
de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen.
7.1 Registratie op onze website
De betrokkene heeft de mogelijkheid om informatie te verkrijgen op de website van de voor de verwerking verantwoordelijke.
verantwoordelijk door persoonsgegevens te verstrekken. Welke
daarbij persoonsgegevens worden doorgegeven aan de voor de verwerking verantwoordelijke,
resulteert uit het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De gegevens die door de
De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens zullen uitsluitend voor interne doeleinden worden gebruikt.
Gebruik verzameld bij de voor de verwerking verantwoordelijke en voor zijn eigen doeleinden, en
opgeslagen. De verantwoordelijke voor de verwerking kan toestemming geven voor de doorgifte aan een of meer van de volgende instanties
verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die
persoonsgegevens ook uitsluitend worden gebruikt voor een intern gebruik dat noodzakelijk is voor het
voor de verwerking verantwoordelijke aan de betrokkene is toe te schrijven.
Door u te registreren op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking, zult u ook in staat zijn om
het IP-adres dat is toegewezen door de internet service provider (ISP) van de betrokkene, de datum
en het tijdstip van registratie worden opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats voordat de
Achtergrond dat alleen op deze manier misbruik van onze diensten kan worden voorkomen, en deze gegevens
het mogelijk maken om, indien nodig, gepleegde misdaden op te lossen. In dit opzicht is de opslag van deze
gegevens noodzakelijk is voor de vrijwaring van de voor de verwerking verantwoordelijke. Een onthulling
Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
of de openbaarmaking het doel van strafvervolging dient.
De registratie van de betrokkene door vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens heeft ten doel
de voor de verwerking verantwoordelijke om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die
die, gezien de aard van de zaak, alleen aan geregistreerde gebruikers kan worden aangeboden.
Geregistreerden zijn vrij om de bij de registratie verstrekte informatie te gebruiken.
persoonsgegevens te allen tijde of volledig te verwijderen uit de gegevensbestanden van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de
De gegevens kunnen door de verantwoordelijke voor de verwerking worden gewist.
De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt de betrokkene op verzoek te allen tijde
Informatie over de persoonsgegevens die over de betrokkene worden opgeslagen.
Bovendien moet de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens rectificeren of wissen op basis van
verzoek of aanwijzing van de betrokkene, voor zover zulks niet bij wet is voorgeschreven.
opslagverplichtingen hiermee in strijd zijn. Een persoon genoemd in deze gegevensbeschermingsverklaring
Functionaris voor gegevensbescherming en het voltallige personeel van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking
De verantwoordelijke personen zijn in dit verband beschikbaar als contactpersonen voor de betrokkene.
Dispositie.
7.2 Inschrijving op onze nieuwsbrief
Op de website van HEADWAVE GMBH krijgen gebruikers de mogelijkheid om hun persoonlijke gegevens in te voeren,
abonneer u op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonsgegevens worden verzameld tijdens de
Indien de gegevens aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven bij de bestelling van de nieuwsbrief, worden de gegevens
blijkt uit het inputmasker dat voor dit doel wordt gebruikt.
HEADWAVE GMBH informeert haar klanten en zakenpartners op regelmatige tijdstippen over
door middel van een nieuwsbrief over aanbiedingen van het bedrijf. De nieuwsbrief van onze
Onderneming kan in beginsel alleen door de betrokkene worden ontvangen indien
(1) de betrokkene beschikt over een geldig e-mailadres, en 2) de betrokkene heeft
registreert zich voor de nieuwsbrief mailing. De eerste registratie van de betrokkene voor de
Om juridische redenen is het e-mailadres dat in de verzendlijst voor de nieuwsbrief wordt ingevoerd
Bevestigingse-mail verzonden met gebruikmaking van de dubbele opt-in procedure. Deze bevestigingsmail dient als
Nagaan of de eigenaar van het e-mailadres, als de betrokkene, toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van de
nieuwsbrief heeft goedgekeurd.
Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, slaan wij ook de gegevens op die door uw Internet Service Provider (ISP) worden verstrekt.
IP-adres van de computer die door de betrokkene wordt gebruikt op het moment dat hij zich aanmeldt.
computersysteem, alsmede de datum en het tijdstip van inschrijving. Het verzamelen van deze gegevens is
noodzakelijk om (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene te voorkomen.
om het later te kunnen reconstrueren en dient derhalve als een juridische waarborg.
van de controller.
De persoonsgegevens die in het kader van een inschrijving voor de nieuwsbrief worden verzameld, zijn
uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen abonnees van de
nieuwsbrief per e-mail, op voorwaarde dat dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of
registratie is in dit verband vereist, zoals in het geval van wijzigingen in de
nieuwsbrief aanbod of in geval van een wijziging in de technische omstandigheden het geval zou kunnen zijn.
De persoonsgegevens die in het kader van de nieuwsbriefdienst worden verzameld, zullen niet aan derden worden doorgegeven.
gegevens aan derden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan door de betrokkene te allen tijde worden opgezegd.
worden beëindigd. Toestemming voor de opslag van persoonsgegevens, die de
De toestemming die de betrokkene heeft gegeven voor de toezending van nieuwsbrieven kan te allen tijde worden ingetrokken. Naar
Voor het intrekken van de toestemming is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link opgenomen.
Bovendien is het ook mogelijk om zich op elk moment rechtstreeks in te schrijven op de website van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de
de nieuwsbrief niet langer te ontvangen of de voor de verwerking verantwoordelijke hiervan in kennis te stellen.
met andere middelen.
7.3 Bijhouden van de nieuwsbrief
De nieuwsbrief van HEADWAVE GMBH bevat zogenaamde tracking pixels. Een tracking pixel is een
Miniatuurafbeelding die wordt ingesloten in e-mails die in HTML-formaat worden verzonden,
om logbestand opname en logbestand analyse mogelijk te maken. Hierdoor kan een
Statistische evaluatie van het succes of de mislukking van online-marketingcampagnes
worden uitgevoerd. Met behulp van de ingebedde tracking pixel, kan de herkennen of
en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke gegevens in de e-mail zijn opgeslagen.
links werden opgevraagd door de betrokkene.
Dergelijke persoonsgegevens worden verzameld via de trackingpixels in de nieuwsbrieven,
zal worden opgeslagen en geanalyseerd door de controller om de
de verspreiding van nieuwsbrieven te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de interesses van onze klanten.
van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.
doorgegeven. De betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de desbetreffende afzonderlijke gegevens op te vragen, via
de in het kader van de dubbele toestemmingsprocedure afgelegde verklaring te herroepen. Na een
herroeping, worden deze persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt in overeenstemming met de
gewist. HEADWAVE GMBH wordt niet geacht de ontvangst van de nieuwsbrief te hebben geannuleerd.
automatisch als een herroeping.
7.4 Contactmogelijkheid via de website
Als gevolg van wettelijke voorschriften bevat de website van HEADWAVE GMBH de volgende informatie
informatie die u in staat stelt om snel en elektronisch contact op te nemen met ons bedrijf, alsmede om
communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de
elektronische post (e-mailadres). Voor zover een betrokkene wordt benaderd via e-
U kunt per e-mail of via het contactformulier contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking.
de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt door de
automatisch opgeslagen. Dergelijke gegevens worden op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking toegezonden.
De door de verantwoordelijke voor de verwerking verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de
de verwerking van of het contact met de betrokkene. Er is geen
Bekendmaking van deze persoonsgegevens aan derden.
7.5 Commentaarfunctie in de blog op de website
HEADWAVE GMBH biedt gebruikers een blog aan op de Internet site van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de
de voor de verwerking verantwoordelijke, de mogelijkheid om individuele opmerkingen te maken over individuele gegevens.
blog berichten. Een blog is een website die gewoonlijk door een particulier wordt onderhouden.
voor het publiek toegankelijke portaalsite waar één of meer personen die bloggers of web-
Een blogger genoemd worden, artikelen posten of gedachten opschrijven in zogenaamde blogposts.
kan. De blogposts kunnen meestal door derden van commentaar worden voorzien.
Indien een betrokkene een reactie achterlaat op de op deze website gepubliceerde website, kan hij of zij
blog, naast de commentaren die door de betrokkene worden achtergelaten, wordt ook informatie
op het moment dat de opmerking wordt ingevoerd, alsook op het moment dat de betrokkene ervoor kiest opmerkingen te maken.
gebruikersnaam (pseudoniem) wordt opgeslagen en gepubliceerd. Voorts zijn de door de internetdienst verzamelde gegevens
provider (ISP) van de betrokkene wordt ook geregistreerd. Deze opslag
IP-adres wordt gebruikt om veiligheidsredenen en in het geval dat de betrokkene wordt geïdentificeerd door
de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst. De
De opslag van deze persoonsgegevens is derhalve in het eigen belang van de verantwoordelijke voor de
verantwoordelijke voor de verwerking, zodat deze, in geval van inbreuk, zo nodig contact kan opnemen met de
kon vrijpleiten. De verzamelde persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan
derden, tenzij deze openbaarmaking bij wet is vereist of de
juridische verdediging van de voor de verwerking verantwoordelijke.
7.6 Abonnement op commentaren op de blog op de Website
De opmerkingen op de blog van HEADWAVE GMBH kunnen over het algemeen worden gelezen en geaccepteerd door de gebruiker.
derden zijn geabonneerd. In het bijzonder bestaat de mogelijkheid dat een commentator
Reageer op commentaren die op een specifiek blogbericht zijn geabonneerd.
Wanneer een betrokkene kiest voor de optie om zich te abonneren op opmerkingen,
zal de controller een automatische bevestigingse-mail sturen die in de
Double-Opt-In procedure om te controleren of de eigenaar van het opgegeven e-mail adres ook werkelijk de eigenaar van het e-mail adres is.
adres voor deze optie heeft gekozen. De optie om u te abonneren op opmerkingen kan worden
op elk moment worden beëindigd.
7.7 Routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens
De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de
de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken.
of voor zover dit wordt vereist door de Europese richtlijn en verordening Maker of door een andere
Wetgever in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
is voorzien.
Indien het doel van de opslag niet langer van toepassing is of indien een door de Europese richtlijn en de
De bewaartermijn verstrijkt na het verstrijken van de door de wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn,
de persoonsgegevens routinematig worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
geblokkeerd of gewist.
8 Rechtsgrondslag van de verwerking
Art. 6 I lit. a DS-GVO dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor de verwerking,
wanneer wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de
Verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de
betrokkene noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen,
voor de levering van goederen of het verrichten van enige andere dienst of tegenprestatie.
noodzakelijk zijn, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. b DS-GVO. Hetzelfde geldt voor dergelijke
Verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, zoals
in geval van vragen over onze producten of diensten. Is onze onderneming onderworpen aan een
wettelijke verplichting op grond waarvan een verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt.
vereist, zoals voor de vervulling van fiscale verplichtingen, dan is de
verwerking is gebaseerd op art. 6 I lit. c DS-GVO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van
persoonsgegevens noodzakelijk worden ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene.
persoon of een andere natuurlijke persoon. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als
een bezoeker gewond zou raken in ons gezelschap en daarop zijn naam, zijn leeftijd, zijn
Ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie aan een dokter, een ziekenhuis
of andere derden zou moeten worden doorgegeven. In dat geval zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 I, onder d).
DS-GVO. Uiteindelijk zouden de verwerkingen gebaseerd kunnen worden op artikel 6 I, onder f), van de DS-GVO.
Dit is de rechtsgrondslag voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde
rechtsgrondslagen zijn gedekt indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.
van ons bedrijf of van een derde noodzakelijk is, mits de belangen, grondrechten en
fundamentele vrijheden van de betrokkene. Dergelijke verwerkingen zijn voor ons niet noodzakelijk
met name omdat zij specifiek door de Europese wetgever worden genoemd.
waren. In dit verband was hij van mening dat een rechtmatig belang kon worden aangenomen.
indien de betrokkene een klant is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47, tweede zin).
GDPR).
8.1 Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die door de voor de verwerking verantwoordelijke wordt nagestreefd
of een derde partij worden vervolgd
Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GVO onze
legitiem belang is de uitvoering van onze activiteiten ten behoeve van het welzijn van alle
van onze werknemers en onze aandeelhouders.
8.2 Duur van de opslag van de persoonsgegevens
Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve
wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de desbetreffende gegevens
routinematig worden gewist indien zij niet langer vereist zijn voor de uitvoering of de inwerkingstelling van het contract.
zijn vereist.
8.3 Wettelijke of contractuele bepalingen voor de verstrekking van de
persoonsgegevens; noodzaak voor het sluiten van de overeenkomst;
Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken
te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking
Wij willen u erop wijzen dat de verstrekking van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is.
is voorgeschreven (bv. belastingvoorschriften) of ook voortvloeit uit contractuele voorschriften (bv.
gegevens van de contracterende partij). Soms kan een contract worden gesloten
noodzakelijk voor een betrokkene om ons persoonsgegevens te verstrekken die niet
moeten vervolgens door ons worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld
verplicht persoonsgegevens aan ons te verstrekken indien ons bedrijf met hem een overeenkomst sluit.
een contract sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou resulteren in het
contract met de betrokkene niet kon worden gesloten. Voordat een bepaling
persoonsgegevens door de betrokkene, dient de betrokkene contact op te nemen met onze
Functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming verduidelijkt de betrokkene
De functionaris voor gegevensbescherming deelt u van geval tot geval mee of de verstrekking van persoonsgegevens wettelijk of volgens het recht van de Bondsrepubliek Duitsland vereist is.
contractueel is voorgeschreven of noodzakelijk is voor de sluiting van de overeenkomst, of een verplichting
de persoonsgegevens en wat de gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt.
van de persoonsgegevens.
9 Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming
Als een verantwoordelijk bedrijf, onthouden wij ons van automatische
besluitvorming of profilering.
10 Rechten van de betrokkene
10.1 Recht op bevestiging
Elke betrokkene heeft het recht om de rechten uit te oefenen die door de Europese
De betrokkene heeft het recht van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te verkrijgen dat de gegevens
of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Als een
Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij contact opnemen met de
te allen tijde aan onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van het bedrijf die verantwoordelijk is voor de
De betrokkene neemt contact op met de verantwoordelijke voor de verwerking.
10.2 Recht op informatie
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om van de
Het door het Europees Parlement en de Raad toegekende recht om te allen tijde te worden geïnformeerd over de
voor de verwerking verantwoordelijke kosteloos over de hem betreffende persoonsgegevens te informeren.
opgeslagen persoonsgegevens en om een kopie van deze informatie te ontvangen. Bovendien
het Europees Parlement en de Raad aan de betrokkene informatie heeft verstrekt over de
op de volgende informatie:
_ de verwerkingsdoeleinden
_ de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
_ de ontvangers of categorieën van ontvangers ten behoeve van wie de
persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt of openbaar zullen worden gemaakt,
in het bijzonder in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties
Indien mogelijk, de geplande duur gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden bewaard.
of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vaststelling van die
Duur
het bestaan van een recht op rectificatie of uitwissing van de hen betreffende gegevens
persoonsgegevens of tot beperking van de verwerking door de
voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking.
het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
_ indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld.
worden: Alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens
Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering.
overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en - ten minste in deze gevallen -
zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede de reikwijdte en
de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.
Persoon
Voorts heeft de betrokkene het recht om te worden geïnformeerd over het al dan niet bestaan van persoonlijke
gegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Voor zover
In dat geval heeft de betrokkene ook het recht om informatie over de gegevens te verkrijgen.
passende waarborgen met betrekking tot de overdracht.
Indien een betrokkene dit recht op informatie wenst uit te oefenen, kan hij of zij contact opnemen met
of een andere medewerker van het bedrijf die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming, te allen tijde.
de verantwoordelijke voor de verwerking.
10.3 Recht op correctie
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om van de
Het recht dat het Europees Parlement en de Raad toekennen aan de onmiddellijke
de rectificatie van hen betreffende onjuiste persoonsgegevens. Bovendien
De betrokkene heeft het recht om, rekening houdend met de doeleinden van de gegevens
verwerking, de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens - met inbegrip van
door middel van een aanvullende verklaring.
Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op rectificatie, kan hij of zij contact opnemen met
of een andere medewerker van het bedrijf die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming, te allen tijde.
de verantwoordelijke voor de verwerking.
10.4 Recht om te worden gewist (recht om te worden vergeten)
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om van de
Europese richtlijn en verordening, het recht om te worden geïnformeerd door de
de verantwoordelijke voor de verwerking dat de hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.
onverwijld te schrappen, mits een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de
verwerking is niet vereist:
_ De persoonsgegevens werden voor dergelijke doeleinden verzameld of anderszins gebruikt voor
De gegevens worden verwerkt op een manier waarvoor ze niet langer nodig zijn.
De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd, in.
overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), DS-GVO of artikel 9, lid 2, onder a), DS-GVO
en er geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking is.
De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens overeenkomstig Art. 21 (1) DS-GVO.
en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn.
verwerking, of de betrokkene dient een klacht in overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de GDPR.
object aan de verwerking.
_ De persoonsgegevens zijn onwettig verwerkt.
Het wissen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Verplichting krachtens het recht van de Unie of van de lidstaat
waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen.
De persoonsgegevens werden verzameld in verband met diensten die worden aangeboden door de
informatiemaatschappij overeenkomstig artikel 8, lid 1, DS-GVO.
Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene om het wissen van de gegevens wenst te verzoeken
van persoonlijke gegevens opgeslagen door HEADWAVE GMBH,
Indien de betrokkene dit wenst, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of
een andere werknemer van de voor de verwerking verantwoordelijke. De
De functionaris voor gegevensbescherming van de Commissie of een ander personeelslid zal hiervoor zorgen,
dat onmiddellijk aan het verzoek om verwijdering zal worden voldaan.
Indien de persoonsgegevens van de HEADWAVE GMBH openbaar zijn gemaakt, zal de HEADWAVE GMBH
en is onze onderneming als verantwoordelijke partij overeenkomstig art. 17 lid 1 DS-GVO aan de
HEADWAVE GMBH verplicht is de persoonsgegevens te verwijderen, zal HEADWAVE GMBH
Rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten
passende maatregelen, waaronder technische maatregelen, ter bescherming van anderen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking.
De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gepubliceerde persoonsgegevens
de betrokkene ervan in kennis te stellen dat hij door deze andere personen op de hoogte is gesteld van de
gegevensbeheerder om alle links naar deze website te verwijderen.
persoonsgegevens of kopieën of kopieën van dergelijke persoonsgegevens.
gegevens heeft verzocht, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. De
De functionaris voor gegevensbescherming van HEADWAVE GMBH of een andere medewerker zal schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
zorgt ervoor dat in individuele gevallen de nodige maatregelen worden genomen.
10.5 Recht om verwerking te beperken
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om van de
Europese richtlijn en verordening, het recht om te worden geïnformeerd door de
de voor de verwerking verantwoordelijke om de verwerking te beperken indien een van de
aan de volgende voorwaarden is voldaan:
De juistheid van de persoonsgegevens wordt bevestigd door de betrokkene.
betwist, en voor een duur die de verantwoordelijke in staat stelt
om de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
_ De verwerking is onwettig, de betrokkene weigert de gegevens te wissen
persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de
Gebruik van persoonsgegevens.
De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens nodig met het oog op de
verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de doeleinden van de
het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de wet op de gegevensbescherming.
DS-GVO en het is nog niet zeker of de legitieme gronden van de
De belangen van de betrokkene wegen zwaarder dan die van de voor de verwerking verantwoordelijke.
Indien aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene verzoekt de
Beperking van persoonlijke gegevens opgeslagen door HEADWAVE GMBH
Indien de betrokkene om openbaarmaking van zijn persoonsgegevens wenst te verzoeken, kan hij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.
of een andere werknemer van de voor de verwerking verantwoordelijke. De
De functionaris voor gegevensbescherming van HEADWAVE GMBH of een andere medewerker zal
de beperking van de verwerking te regelen.
10.6 Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om van de
Europese richtlijn en verordening, het recht om bezwaar te maken tegen de gegevens die hen betreffen.
Persoonsgegevens die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke worden verstrekt, zijn
in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.
ontvangen. Zij heeft ook het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen zonder
Belemmering door de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt
voor zover de verwerking gebaseerd is op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, van de Duitse wet inzake gegevensbescherming.
Brief a DS-GVO of art. 9 lid 2 brief a DS-GVO of op een contract
overeenkomstig art. 6 lid 1 onder b DS-GVO en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van
geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor het vervullen van een specifieke taak.
een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag.
De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de uitvoering van het contract.
Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn of haar recht op gegevensoverdraagbaarheid de volgende rechten
Overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR heeft de betrokkene recht op de verwerking van zijn persoonsgegevens
rechtstreeks van een controller naar een andere controller,
voor zover dit technisch haalbaar is en voor zover de rechten en vrijheden van de gebruiker niet worden aangetast.
van andere personen zijn aangetast.
Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met
te allen tijde aan de door HEADWAVE GMBH aangewezen functionaris voor gegevensbescherming, of
contact opnemen met een ander personeelslid.
10.7 Recht van bezwaar
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om van de
Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens dat door de Europese richtlijn wordt verleend en
situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.
persoonsgegevens die worden verwerkt op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de DS-GVO.
Dit geldt ook voor elk bezwaar dat op deze bepalingen is gebaseerd. Dit geldt ook voor een bezwaar op grond van deze bepalingen.
Profilering.
De HEADWAVE GMBH verwerkt de persoonsgegevens in geval van contractbreuk.
bezwaar, tenzij we dwingende redenen kunnen aantonen die bescherming verdienen voor de
verwerking die waarschijnlijk negatieve gevolgen zal hebben voor de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene.
of de verwerking dient om de rechten van derden te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
van juridische claims.
Indien HEADWAVE GMBH persoonsgegevens verwerkt met het oog op direct marketing, is het volgende van toepassing
de betrokkene heeft het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking.
verwerking van persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame.
Dit geldt ook voor het opstellen van profielen, voor zover deze verband houden met dergelijke directe reclame.
Indien de betrokkene bij de HEADWAVE GMBH bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, zal de betrokkene
met het oog op direct marketing, zal HEADWAVE GMBH de persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.
niet langer gegevens te verwerken voor deze doeleinden.
Bovendien heeft de betrokkene het recht om redenen die verband houden met zijn of haar bijzondere
situatie, bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens door
HEADWAVE GMBH voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of met het oog op
voor statistische doeleinden, overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de verordening gegevensbescherming,
tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.
die nodig zijn voor de taak die voor ons ligt.
Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de
HEADWAVE GMBH's functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker.
Het staat de betrokkene ook vrij om, in verband met het gebruik van
diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, hun
Het recht van bezwaar kan worden uitgeoefend door middel van geautomatiseerde procedures waarbij technische
specificaties worden gebruikt.
10.8 Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van profilering
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om van de
Het door de Europese richtlijn en de verordening verleende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend
gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, van persoonsgegevens.
Het voorwerp zijn van een beslissing die rechtsgevolgen tegen haar heeft, of
hen in aanmerkelijke mate op soortgelijke wijze treft, met dien verstande dat het besluit (1) niet van toepassing is op de
de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de
(2) noodzakelijk is op grond van de wetgeving van de Unie of de wetgeving van een lidstaat.
van de Lid-Staten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, en dat deze
De wettelijke bepalingen nemen passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden van de personen en
van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
toestemming van de betrokkene.
Indien het besluit (1) betrekking heeft op de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de
betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) het wordt uitgevoerd met toestemming van de
de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, de HEADWAVE GMBH
passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en de rechtmatige belangen van de
van de betrokkene, dat ten minste het recht omvat op het verkrijgen van
Degene die verantwoordelijk is voor de schending van iemands rechten, de presentatie van zijn of haar
Het besluit kan te allen tijde worden aangevochten.
Indien de betrokkene rechten wenst uit te oefenen met betrekking tot geautomatiseerde besluiten
de functionaris voor gegevensbescherming of een van de functionarissen voor gegevensbescherming te allen tijde.
De functionaris voor gegevensbescherming neemt contact op met de andere werknemer van de voor de verwerking verantwoordelijke.
10.9 Recht om toestemming in te trekken krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om van de
Het recht om toestemming te geven voor de verwerking van persoonsgegevens, verleend door de
verwerking van persoonsgegevens te allen tijde.
Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken,
de betrokkene kan te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of met een andere functionaris voor gegevensbescherming.
De werknemer die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens kan contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking.
11 Gegevensbescherming bij sollicitaties en de sollicitatieprocedure
De voor de verwerking verantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van
aanvragers met het oog op de behandeling van de aanvraagprocedure. De verwerking kan ook
langs elektronische weg worden gedaan. Dit is met name het geval wanneer een aanvrager
relevante aanvraagdocumenten langs elektronische weg, bijvoorbeeld per e-mail
of via een webformulier op de website, aan de verantwoordelijke voor de verwerking.
controller. Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke een
arbeidsovereenkomst met een sollicitant, zullen de verstrekte gegevens worden gebruikt voor het doel van de
Afwikkeling van de arbeidsverhouding met inachtneming van de wettelijke bepalingen
opgeslagen. Indien door de voor de verwerking verantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst is gesloten met de
Indien de sollicitatieprocedure wordt afgesloten, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na de aankondiging van de
automatisch gewist, tenzij er andere gerechtvaardigde redenen zijn om het te wissen.
belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke. Andere legitieme
Belang in deze zin is bijvoorbeeld een bewijsplicht in procedures op grond van de
Algemene wet gelijke behandeling (AGG).
12 Bijlage: Voorbeeldteksten voor plug-ins
12.1 WorldPress Plugins
12.1.1 Gegevensbeschermingsbepalingen inzake het gebruik en de toepassing van AddThis
De controleur heeft op deze website onderdelen geïnstalleerd van de
bedrijf AddThis geïntegreerd. AddThis is een zogenaamde bookmarking provider. De dienst
maakt vereenvoudigd bookmarken van Internetpagina's via knoppen mogelijk. Door te zweven over
de AddThis-component met de muis of door er met de muis op te klikken een lijst van
bookmarking en sharing diensten. AddThis is beschikbaar op meer dan 15 miljoen internetpagina's in de
uitrol, en de knoppen zullen naar verwachting meer dan 20 miljard
keer per jaar.
De werkmaatschappij van AddThis is AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300,
Wenen, VA 22182, VS.
Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de voor de verwerking
verantwoordelijke persoon en waarop een AddThis-component is geïntegreerd, de
de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene
automatisch door de respectieve AddThis-component om gegevens van de website te verzamelen.
www.addthis.com. Als onderdeel van deze technische procedure, ontvangt AddThis
kennis van het bezoek en welke specifieke individuele pagina van deze website werd bezocht door de
informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Bovendien, de
AddThis is op de hoogte van het IP-adres dat is toegewezen door de internet service provider (ISP) van de persoon die
het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt, het type browser, de browsertaal
van onze website, de datum en tijd van het bezoek aan onze website, en de
Website. AddThis gebruikt deze gegevens om geanonimiseerde gebruikersprofielen te maken. De verzamelde gegevens over
De gegevens en informatie die op deze manier aan AddThis worden doorgegeven, stellen de onderneming in staat om
AddThis zelf, alsmede de aan AddThis gelieerde bedrijven of haar partner-
Bedrijven die bezoekers van de webpagina's van de controleur
gepersonaliseerde en op interesses gebaseerde reclame.
AddThis toont gepersonaliseerde en op interesses gebaseerde reclame op basis van een
bedrijf cookies instelt. Deze cookie analyseert het individuele surfgedrag van de
computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. De cookie slaat de gegevens op die zijn verzameld door de
computersysteem uitgaande bezoeken aan internetpagina's.
De betrokkene kan bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds vermeld.
op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser.
en dus permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Zo'n instelling
van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat AddThis een cookie plaatst op de
informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan AddThis
cookies die op enig moment reeds zijn ingesteld via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.
worden geschrapt.
De betrokkene heeft ook de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.
door AddThis permanent. Daartoe moet de betrokkene op de "opt-out"-knop klikken.
druk op de link http://www.addthis.com/privacy/opt-out, die een opt-out cookie instelt.
De opt-out-cookie die met het bezwaar is ingesteld, wordt op de computer van de betrokkene opgeslagen.
informatietechnologiesysteem gebruikt. Als de cookies worden opgeslagen op het systeem van de
na een bezwaar wordt verwijderd, moet de betrokkene opnieuw op de link klikken.
en stel een nieuw opt-out cookie in.
Met de instelling van de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de internetpagina's van de
voor de verwerking verantwoordelijke niet langer volledig door de betrokkene kan worden gebruikt.
zijn.
Het toepasselijke privacybeleid van AddThis kan worden gevonden op
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy kan worden geraadpleegd.
12.1.2 Privacybeleid over het gebruik en de toepassing van Jetpack voor
WordPress
De controller heeft Jetpack geïntegreerd op deze website. Jetpack is
een WordPress plug-in die de beheerder van een op WordPress gebouwde website voorziet van een webbrowser,
biedt extra functies. Jetpack stelt de websitebeheerder onder andere in staat om
Overzicht van de bezoekers van de pagina. Door het weergeven van gerelateerde berichten en
publicaties of de mogelijkheid om inhoud te delen op de site is bovendien de toename van de
bezoekersaantallen mogelijk. Bovendien zijn beveiligingsfuncties geïntegreerd in Jetpack, zodat een
Jetpack-gebruikende website is beter beschermd tegen brute kracht aanvallen. Jetpack geoptimaliseerd
en versnelt ook het laden van de op de website geïntegreerde afbeeldingen.
De exploitant van de Jetpack plug-in voor WordPress is Automattic Inc., 132 Hawthorne
Street, San Francisco, CA 94107, USA. De werkmaatschappij gebruikt de opsporingstechnologie van de
Quantcast Inc, 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, VS.
Jetpack plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat
Cookies zijn hierboven reeds uitgelegd. Elke keer dat u een van de afzonderlijke pagina's van deze
internetsite die wordt beheerd door de voor de verwerking verantwoordelijke en waarop de gegevens zijn opgeslagen.
Als een Jetpack component is geïntegreerd, zal de Internet browser op de
informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de respectieve
Jetpack component om gegevens door te sturen naar Automattic voor analyse doeleinden. In de
Binnen het kader van deze technische procedure verkrijgt Automattic kennis van gegevens die vervolgens worden gebruikt voor
De aldus verkregen gegevens kunnen worden gebruikt om een overzicht van het websitebezoek te maken. De op deze wijze verkregen gegevens
dienen om het gedrag te analyseren van de betrokkene die zich toegang verschaft tot de website van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de
De gegevens worden geraadpleegd door de verantwoordelijke voor de verwerking en worden gebruikt met het oog op de toegang tot de website.
optimaliseren, evalueren. De gegevens die via de Jetpack-component worden verzameld, worden niet gebruikt zonder
het verkrijgen van voorafgaande afzonderlijke uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene
gebruikt om de betrokkene te identificeren. De gegevens worden ook beschikbaar gesteld aan Quantcast voor
Kennis. Quantcast gebruikt de gegevens voor dezelfde doeleinden als Automattic.
De betrokkene kan bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds vermeld.
op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser.
en dus permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Zo'n instelling
van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Automattic/Quantcast een cookie plaatst op
op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan
Automattic plaatst al cookies op elk gewenst moment via de internetbrowser of andere
softwareprogramma's worden gewist.
Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens door de Jetpack.
gegevens die door de cookie worden gegenereerd en verband houden met het gebruik van deze website en de verwerking van die gegevens.
van deze gegevens door Automattic/Quantcast en om dit te voorkomen. Om dit te doen
de betrokkene moet klikken op de "opt-out"-knop onder de link https://www.quantcast.com/opt-
out/ die een opt-out-cookie instelt. Het opt-out-cookie dat met het bezwaar wordt ingesteld
wordt opgeslagen op het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt.
Indien de cookies op het systeem van de betrokkene worden gewist na een bezwaar,
moet de betrokkene de link opnieuw openen en een nieuw "opt-out"-cookie instellen.
Met de instelling van de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de internetpagina's van de
voor de verwerking verantwoordelijke niet langer volledig door de betrokkene kan worden gebruikt.
zijn.
Het toepasselijke privacybeleid van Automattic is beschikbaar op https://automattic.com/privacy/.
beschikbaar. Het toepasselijke privacybeleid van Quantcast is beschikbaar op
https://www.quantcast.com/privacy/ beschikbaar.
12.1.3 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van Shariff
De controleur heeft de Shariff-component op deze website geïmplementeerd.
geïntegreerd. De Shariff component biedt sociale media knoppen die
voldoen aan de voorschriften inzake gegevensbescherming. Shariff werd ontwikkeld voor het Duitse computerblad c't en
is gepubliceerd via GitHub, Inc.
Ontwikkelaar van het onderdeel is GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA
94107, USA.
Typisch, de knop oplossingen verstrekt door de sociale netwerken zenden
persoonlijke gegevens aan het respectieve sociale netwerk al wanneer een gebruiker een
website waarin een social media-knop is geïntegreerd. Door gebruik te maken van de
Shariff-component, pas daarna worden persoonsgegevens doorgegeven aan sociale netwerken,
als de bezoeker van een website actief op een van de socialemediaknoppen klikt. Verder
Informatie over de Shariff-component wordt verstrekt door het computerblad c't op
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-
Einsatz-2470103.html wordt verstrekt. Het gebruik van de Shariff-component heeft tot doel
persoonlijke gegevens van bezoekers aan onze website en ons tegelijkertijd in staat te stellen
een sociaal netwerk knop oplossing te integreren op deze website.
Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van GitHub zijn te vinden op
https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/ kan worden geraadpleegd.
12.2 Analyse-instrumenten
12.2.1 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van PIWIK
De controleur heeft de PIWIK-component op deze website geïnstalleerd.
geïntegreerd. PIWIK is een open source software tool voor webanalyse. Webanalyse is de
Verzamelen, vergelijken en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers aan
Internetpagina's. Een webanalyse-instrument verzamelt, onder andere, gegevens over welke
In de volgende tabel staan de gegevens die een betrokkene op een website heeft geraadpleegd (de zogenaamde referrer).
welke subpagina's van de website worden geraadpleegd of hoe vaak en hoe lang een bezoek wordt gebracht.
sub-pagina werd bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt voor het optimaliseren van een
website en voor kosten-batenanalyse van internetreclame.
De software wordt bediend op de server van de controller, die
logbestanden die gevoelig zijn voor de wetgeving inzake gegevensbescherming worden uitsluitend op deze server opgeslagen.
Het PIWIK-onderdeel is bedoeld om de bezoekersstroom van onze website te analyseren.
De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt de gegevens en informatie die hij krachtens
De gegevens worden onder meer gebruikt om het gebruik van deze website te evalueren teneinde online rapporten over het gebruik van de website op te stellen.
activiteiten op onze internetpagina's.
PIWIK plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat
Cookies zijn hierboven reeds uitgelegd. Met de instelling van de cookie, zullen wij in staat zijn om de
gebruik van onze website. Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze
internetsite, zal de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene
De PIWIK-component zet de persoon er automatisch toe aan gegevens in te voeren met het oog op de online gegevensverzameling.
analyse naar onze server. In het kader van deze technische procedure ontvangen wij
kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die aan ons worden verstrekt op grond van
wordt onder meer gebruikt om de herkomst van bezoekers en kliks na te gaan.
Door middel van de cookie kan persoonlijke informatie, bijvoorbeeld de toegangstijd, de
De plaats waar de toegang vandaan komt en de frequentie van de bezoeken aan onze website.
opgeslagen. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden deze persoonlijke gegevens,
met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, om
overgebracht naar onze server. Deze persoonsgegevens worden door ons opgeslagen. Wij
deze persoonsgegevens niet aan derden doorgeven.
De betrokkene kan bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds vermeld.
op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser.
en dus permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Zo'n instelling
van de gebruikte Internet browser zou ook voorkomen dat PIWIK een cookie plaatst op de
informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien, een PIWIK
reeds ingestelde cookie op elk moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.
worden geschrapt.
Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het verzamelen van de gegevens die door de PIWIK
gegevens die zijn gegenereerd in verband met het gebruik van deze website en om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik.
om te voorkomen. Om dit te doen, moet de betrokkene een opt-out-cookie plaatsen onder de link
http://piwik.org/docs/privacy/. Indien het informatietechnologiesysteem van de betrokkene
op een later tijdstip wordt gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene
persoon opnieuw een opt-out cookie op http://piwik.org/docs/privacy/.
Met de instelling van de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de internetpagina's van de
voor de verwerking verantwoordelijke niet langer volledig door de betrokkene kan worden gebruikt.
zijn.
Nadere informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van PIWIK zijn te vinden op
http://piwik.org/docs/privacy/ kan worden geraadpleegd.
12.2.2 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van Google Analytics (met
Anonimiseringsfunctie)
De controller heeft de Google-component op deze website geïnstalleerd.
Analytics (met anonimiseringsfunctie) is geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst.
Webanalyse is het verzamelen, vergelijken en evalueren van gegevens over het gedrag van
Bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt gegevens over, onder andere
vanaf welke internetsite een betrokkene een website heeft bezocht (zgn.
referrer), welke subpagina's van de website worden opgeroepen of hoe vaak en waarvoor
De tijd dat een subpagina werd bekeken. Een webanalyse wordt hoofdzakelijk gebruikt voor
optimalisering van een website en voor kosten-batenanalyse van internetreclame.
De werkmaatschappij van het onderdeel Google Analytics is Google Inc, 1600 Amphitheatre, UK.
Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.
De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt de volgende gegevens voor webanalyse via Google Analytics
de toevoeging "_gat._anonymizeIp". Door middel van deze toevoeging wordt het IP-adres van de
De gegevens van de internetverbinding van de betrokkene worden door Google ingekort en geanonimiseerd indien de toegang
naar onze internetpagina's vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere
Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van de bezoekersstromen op onze
Website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om
Wij gebruiken deze gegevens om het gebruik van onze website te analyseren en om voor ons online rapporten op te stellen die de activiteiten op onze website laten zien.
van onze internetpagina's, en om nadere informatie te verstrekken over het gebruik van onze
De door deze website aangeboden diensten zijn niet onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst.
Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene.
Persoon. Wat cookies zijn, is hierboven reeds uitgelegd. Door de cookie in te stellen, ontvangt Google een
analyse van het gebruik van onze website. Door elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's
van deze website, die wordt beheerd door de controller en die toegankelijk is op
waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, de internetbrowser op de
informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de respectieve
Google Analytics-component zorgt ervoor dat gegevens aan Google worden doorgegeven met het oog op online analyse.
verzenden. In het kader van deze technische procedure, verkrijgt Google kennis over
persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer
dienen om de herkomst van de bezoekers en de kliks te traceren en vervolgens
om commissieafrekeningen mogelijk te maken.
Door middel van de cookie kan persoonlijke informatie, bijvoorbeeld de toegangstijd, de
De plaats vanwaar een bezoek afkomstig is en de frequentie van de bezoeken aan onze website door
de betrokkene, wordt opgeslagen. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden deze
persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de computer die door de betrokkene wordt gebruikt.
internetverbinding, naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze
De persoonsgegevens worden door Google verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika.
opgeslagen. Google maakt de via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens bekend
aan derden onder bepaalde omstandigheden.
De betrokkene kan bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds vermeld.
op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser.
en dus permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Zo'n instelling
van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op de
informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien, een Google
Analytics op elk moment via de internetbrowser of op een andere manier.
softwareprogramma's worden gewist.
Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het verzamelen van de gegevens door Google.
Analytics, met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van persoonsgegevens.
van deze gegevens door Google en om te voorkomen dat dit gebeurt. Daartoe moet de
gegevens onderwerp een browser add-on onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
downloaden en installeren. Deze browser add-on vertelt Google Analytics over JavaScript,
dat geen gegevens en informatie over bezoeken aan internetpagina's aan Google Analytics worden doorgegeven.
kan worden uitgezonden. De installatie van de browser add-on wordt door Google beschouwd als een bezwaar.
geëvalueerd. Indien het informatietechnologiesysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt gebruikt
Indien de gegevens op een later tijdstip worden gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene verzoeken om een
Installeer de browser add-on om Google Analytics uit te schakelen. Op voorwaarde dat de
Browser add-on door de betrokkene of een andere persoon die onder zijn of haar controle staat.
is verwijderd of gedeactiveerd, is er de mogelijkheid om de
de heractivering van de browser add-on.
Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google zijn te vinden op
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op
http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt opgeslagen op
meer in detail uitgelegd op deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.
12.2.3 Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Adobe Analytics
(Omniture) / Adobe Marketing Cloud
De controleur heeft op deze website onderdelen geïnstalleerd van de
bedrijf Adobe geïntegreerd. Adobe Analytics (Omniture) of de Adobe Marketing Cloud
(hierna "Omniture" genoemd) is een tool die efficiëntere online marketing mogelijk maakt, evenals
maakt web analytics mogelijk. Omniture maakt deel uit van de Adobe Marketing Cloud. De Adobe
Marketing Cloud maakt real-time analyse van bezoekersstromen op websites mogelijk. De
Real-time analyses omvatten projectrapporten en maken ad-hoc analyse mogelijk van de
website bezoekers. Interacties met klanten worden zo gepresenteerd dat de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking
De verantwoordelijke partijen hebben een beter overzicht over de online activiteiten van de gebruikers van deze website.
door de gegevens weer te geven in eenvoudige en interactieve dashboards, en door de gegevens te integreren in
rapporten kunnen worden geconverteerd. Dit stelt de controller in staat om,
informatie in real time en kunnen problemen dus sneller worden opgespoord.
De exploitant van deze diensten is Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6
Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republiek Ierland.
Omniture plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene.
(Cookies zijn vooraf reeds uitgelegd; overeenkomstige informatie vindt u hierboven). De
Controller zorgt er via een serverinstelling voor dat de gegevens die naar de
Adobe datacentrum geanonimiseerde tracking data records voor geolocatie
worden gemaakt. De anonimisering gebeurt door het laatste deel van het IP-adres te vervangen.
De controller heeft instellingen gemaakt aan de server kant gebaseerd op
het IP-adres van de betrokkene voorafgaand aan elke verwerking met het oog op de
geolokalisatie en de bereikmeting worden onafhankelijk van elkaar geanonimiseerd.
Adobe zal, namens de voor de verwerking verantwoordelijke, de via onze website verzamelde gegevens verwerken.
de verkregen gegevens en informatie te gebruiken om het gebruikersgedrag van de betrokkene te monitoren.
de gegevens te evalueren. Bovendien zal Adobe de gegevens gebruiken om namens ons rapporten te genereren over de
gebruikersactiviteiten en om andere diensten aan ons bedrijf te verlenen,
die verband houden met het gebruik van onze website. Het IP-adres van de
betrokkene wordt door Adobe niet gecombineerd met andere persoonsgegevens.
samengevoegd.
De betrokkene kan bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds vermeld.
op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser.
en dus permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Zo'n instelling
van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Omniture een cookie plaatst op de
informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien zijn de door Omniture verzamelde gegevens
cookies reeds op elk moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma's plaatsen.
worden geschrapt.
Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van de gegevens die door de Adobe-.
gegevens die door de cookie worden gegenereerd en verband houden met het gebruik van deze website en de verwerking van die gegevens.
van deze gegevens door Adobe en om dit te voorkomen. Daartoe moet de
de betrokkene klikt op de uitschrijfknop onder de link http://www.adobe.com/de/privacy/opt-
out.html, die een opt-out cookie plaatst. Het opt-out-cookie dat met het bezwaar wordt ingesteld
De cookie wordt opgeslagen op het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt.
ingediend. Indien de cookies op het systeem van de betrokkene worden opgeslagen na een bezwaar
verwijderd, moet de betrokkene de link opnieuw openen en een nieuw opt-out-cookie selecteren.
set.
Met de instelling van de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de internetpagina's van de
voor de verwerking verantwoordelijke niet langer volledig door de betrokkene kan worden gebruikt.
zijn.
Het toepasselijke privacybeleid van Adobe is te vinden op
http://www.adobe.com/de/privacy.html kan worden geraadpleegd.
12.2.4 Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende het gebruik en de toepassing van econda
De controleur heeft op deze website onderdelen geïnstalleerd van de
bedrijf econda integrated. Econda is een webanalyse-dienst. Webanalyse is de
Verzamelen, vergelijken en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers aan
Internetpagina's. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over welke
In de volgende tabel staan de gegevens die een betrokkene op een website heeft geraadpleegd (de zogenaamde referrer).
welke subpagina's van de website worden geraadpleegd of hoe vaak en hoe lang een bezoek wordt gebracht.
sub-pagina werd bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt voor het optimaliseren van een
website en voor kosten-batenanalyse van internetreclame.
De werkmaatschappij van econda is econda GmbH, Eisenlohrstr. 43, 76135 Karlsruhe, Duitsland,
Duitsland.
Econda plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat
Cookies zijn hierboven reeds uitgelegd. Elke keer dat u een van de afzonderlijke pagina's van deze
internetsite die wordt beheerd door de voor de verwerking verantwoordelijke en waarop de gegevens zijn opgeslagen.
een econda component is geïntegreerd, de Internet browser op de
informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de respectieve
econda component om gegevens door te geven aan econda voor marketing- en optimalisatiedoeleinden.
de gegevens te verzenden. In het kader van deze technische procedure verkrijgt econda kennis van gegevens die zijn opgeslagen in
die vervolgens worden gebruikt om pseudonieme gebruiksprofielen op te stellen. De zo
De verkregen gebruiksprofielen worden gebruikt om het gedrag van de betrokkene te analyseren, dat is gebaseerd op
toegang hebben gehad tot de website van de voor de verwerking verantwoordelijke en zijn geassocieerd met de
De gegevens worden geanalyseerd met het oog op verbetering en optimalisering van de website. De gegevens die via de econda
component zal niet aan derden worden bekendgemaakt zonder eerst een afzonderlijke en
De gegevens worden gebruikt om de betrokkene te identificeren met diens uitdrukkelijke toestemming.
identificeren. Deze gegevens zullen niet worden samengevoegd met persoonsgegevens of met andere gegevens die
hetzelfde pseudoniem bevatten worden samengevoegd.
De betrokkene kan bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds vermeld.
op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser.
en dus permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Zo'n instelling
van de gebruikte Internet browser zou ook voorkomen dat econda een cookie zou plaatsen op de
informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan econda
cookies die op enig moment reeds zijn ingesteld via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.
worden geschrapt.
Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het verzamelen van de gegevens die door de econda worden verwerkt.
gegevens die door de cookie worden gegenereerd en verband houden met het gebruik van deze website en de verwerking van die gegevens.
van deze gegevens door econda en zulks te voorkomen. Daartoe moet de
de betrokkene klikt op de knop Verzenden onder de link
Druk op http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie/, waardoor de opt-
Uit cookie is gezet. De opt-out cookie die met het bezwaar wordt ingesteld, wordt opgeslagen op de computer die wordt gebruikt door de
informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Als de koekjes
na een bezwaar in het systeem van de betrokkene wordt gewist, moet de betrokkene
persoon om de link opnieuw te openen en een nieuw opt-out-cookie in te stellen.
Met de instelling van de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de internetpagina's van de
voor de verwerking verantwoordelijke niet langer volledig door de betrokkene kan worden gebruikt.
zijn.
De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van econda zijn te vinden op
http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/datenschutzerklaerung/ kan worden geraadpleegd.
12.2.5 Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende het gebruik en de toepassing van etracker
De controleur heeft op deze website onderdelen geïnstalleerd van de
bedrijf etracker geïntegreerd. Etracker is een webanalysedienst. Webanalyse is de
Verzamelen, vergelijken en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers aan
Internetpagina's. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over welke
In de volgende tabel staan de gegevens die een betrokkene op een website heeft geraadpleegd (de zogenaamde referrer).
welke subpagina's van de website worden geraadpleegd of hoe vaak en hoe lang een bezoek wordt gebracht.
sub-pagina werd bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt voor het optimaliseren van een
website en voor kosten-batenanalyse van internetreclame.
De exploitatiemaatschappij van etracker is etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg,
Duitsland.
Etracker plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat
Cookies zijn hierboven reeds uitgelegd. Elke keer dat u een van de afzonderlijke pagina's van deze
internetsite die wordt beheerd door de voor de verwerking verantwoordelijke en waarop de gegevens zijn opgeslagen.
Als er een etracker-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op de
informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de respectieve
etracker component om gegevens naar etracker te sturen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden.
de gegevens te verzenden. In het kader van deze technische procedure krijgt etracker kennis van gegevens die zijn opgeslagen in
die vervolgens worden gebruikt om pseudonieme gebruiksprofielen op te stellen. De zo
De verkregen gebruiksprofielen worden gebruikt om het gedrag van de betrokkene te analyseren, dat is gebaseerd op
toegang hebben gehad tot de website van de voor de verwerking verantwoordelijke en zijn geassocieerd met de
De gegevens worden geanalyseerd met het oog op verbetering en optimalisering van de website. De via de etracker verzamelde gegevens
component zal niet aan derden worden bekendgemaakt zonder eerst een afzonderlijke en
De gegevens worden gebruikt om de betrokkene te identificeren met diens uitdrukkelijke toestemming.
identificeren. Deze gegevens zullen niet worden samengevoegd met persoonsgegevens of met andere gegevens die
hetzelfde pseudoniem bevatten worden samengevoegd.
De betrokkene kan bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds vermeld.
op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser.
en dus permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Zo'n instelling
van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat etracker een cookie zou plaatsen op de
informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan etracker
cookies die op enig moment reeds zijn ingesteld via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.
worden geschrapt.
Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het verzamelen van de door de etracker verzamelde gegevens.
gegevens die door de cookie worden gegenereerd en verband houden met het gebruik van deze website en de verwerking van die gegevens.
van deze gegevens door etracker en om dit te voorkomen. Daartoe moet de
de betrokkene klikt op de knop "set cookie" onder de link
http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb die een opt-out cookie instelt. De cookie die gekoppeld is aan de
De opt-out-cookie wordt opgeslagen op de computer die door de betrokkene wordt gebruikt.
informatietechnologiesysteem. Als de cookies worden opgeslagen op het systeem van de
Indien de link wordt verwijderd nadat bezwaar is gemaakt, moet de betrokkene de link opnieuw openen en
een nieuw opt-out cookie instellen.
Met de instelling van de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de internetpagina's van de
voor de verwerking verantwoordelijke niet langer volledig door de betrokkene kan worden gebruikt.
zijn.
De toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van etracker zijn te vinden op
https://www.etracker.com/de/datenschutz.html kan worden geraadpleegd.
12.2.6 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van Webtrekk
De controller heeft onderdelen van Webtrekk op deze website geïnstalleerd.
geïntegreerd. Webtrekk is een combinatie van analyse en marketing oplossing in één systeem.
Webtrekk stelt de websitebeheerder in staat gegevens te verzamelen over het gebruik van de
website en een individualisering van de marketingactiviteiten.
De exploitatiemaatschappij van Webtrekk is Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlijn,
Duitsland.
Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de voor de verwerking
Webtrekk verzamelt gegevens voor marketing- en marketingdoeleinden.
optimaliseringsdoeleinden en slaat ze op. De verkregen gegevens worden gebruikt om
worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden gebruikt met het oog op
gebruikt om bezoekersgedrag te analyseren en ons in staat te stellen onze dienstverlening te verbeteren.
Internet aanbieding. De gegevens die via het Webtrekk-onderdeel worden verzameld, worden niet gebruikt zonder
het verkrijgen van voorafgaande afzonderlijke en uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene
gebruikt om de betrokkene te identificeren. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan
persoonsgegevens of met andere gegevens die hetzelfde pseudoniem bevatten,
samengevoegd.
Webtrekk plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene.
Wat cookies zijn, is hierboven reeds uitgelegd. Webtrekk wordt in opdracht van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van de
verantwoordelijk voor het gebruik van de via onze website verkregen gegevens en informatie voor dit doel,
het gebruikersgedrag te evalueren van de betrokkene die onze website heeft bezocht.
Bovendien zal Webtrekk de gegevens gebruiken om namens ons rapporten over gebruikersactiviteiten te genereren.
alsook om andere diensten te verlenen aan onze onderneming die vereist zijn in de
verband houden met het gebruik van onze website. Het IP-adres van de betrokkene
persoon wordt door Webtrekk niet samengevoegd met andere persoonsgegevens.
De betrokkene kan bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds vermeld.
op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser.
en dus permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Zo'n instelling
van de gebruikte Internet browser zou ook voorkomen dat Webtrekk een cookie plaatst op de
informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan Webtrekk
cookies die op enig moment reeds zijn ingesteld via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.
worden geschrapt.
Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om in te stemmen met het verzamelen van de gegevens die door de Webtrekk-
gegevens die door de cookie worden gegenereerd en verband houden met het gebruik van deze website en de verwerking van die gegevens.
van deze gegevens door Webtrekk en om te voorkomen dat dit gebeurt. Daartoe moet de
de betrokkene klikt op een link op https://www.webtrekk.com/de/legal/opt-out-webtrekk/,
die een opt-out cookie plaatst. De opt-out cookie die met het bezwaar is ingesteld, wordt opgeslagen op
opgeslagen op het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Als
Indien de cookies uit het systeem van de betrokkene worden verwijderd nadat bezwaar is gemaakt, moet de betrokkene
de betrokkene de link opnieuw te openen en een nieuw opt-out-cookie in te stellen.
Met de instelling van de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de internetpagina's van de
voor de verwerking verantwoordelijke niet langer volledig door de betrokkene kan worden gebruikt.
zijn.
Het toepasselijke privacybeleid van Webtrekk is te vinden op
https://www.webtrekk.com/de/warum-webtrekk/datenschutz/ kan worden geraadpleegd.
12.2.7 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van de schaalbare
Centrale meetprocedure van INFOnline GmbH
De controller heeft een tracking pixel geïnstalleerd op deze website met als doel
Reikwijdte meting geïntegreerd. Een tracking pixel is een miniatuurgrafiekje dat in internetpagina's wordt geïntegreerd.
is ingebed om logbestandregistratie en logbestandanalyse mogelijk te maken om
vervolgens een statistische evaluatie uit te voeren. De geïntegreerde tracking pixels dienen de
Schaalbare centrale meetmethode (SZM) van INFOnline GmbH.
De schaalbare centrale meetprocedure is ontwikkeld door INFOnline GmbH, Forum Bonn Nord,
Brühler Str. 9, 53119 Bonn, Duitsland.
De schaalbare centrale meetprocedure wordt gebruikt om statistische kengetallen te bepalen, d.w.z. de
Reikwijdte meting. De embedded tracking pixel wordt gebruikt om te bepalen of, wanneer en door wie
hoeveel gebruikers (waaronder de betrokkene) onze website hebben geopend en
tot welke inhoud toegang werd verkregen.
De gegevens die met behulp van de schaalbare centrale meetprocedure worden verkregen, worden anoniem verzameld.
Voor de registratie van de toegangscijfers, met het oog op de herkenning van de gebruikers van een
website, wordt ofwel een zogenaamde session cookie gezet, d.w.z. er wordt een handtekening gezet, die
is samengesteld uit verschillende automatisch verzonden informatie of alternatieve
gebruikte methoden. Het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding
wordt alleen in geanonimiseerde vorm verzameld en verwerkt. De betrokkene zal niet worden
Tijd geïdentificeerd.
De betrokkene kan bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds vermeld.
op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser.
en dus permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Zo'n instelling
van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat INFOnline een cookie plaatst op de
informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan INFOnline
cookies die op enig moment reeds zijn ingesteld via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.
worden geschrapt.
Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het verzamelen van de gegevens door INFOnline
de gegevens die worden gegenereerd in verband met het gebruik van deze website en de verwerking van die gegevens.
gegevens door INFOnline en om te voorkomen dat dergelijke gegevens worden gebruikt. Daartoe moet de
betrokkene op de opt-outknop te drukken onder de link http://optout.ioam.de, die een
Opt-Out-Cookie is ingesteld. De opt-out cookie die met het bezwaar wordt ingesteld, wordt opgeslagen op de computer die wordt gebruikt door de
informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Als de koekjes
na een bezwaar in het systeem van de betrokkene wordt gewist, moet de betrokkene
persoon om de link opnieuw te openen en een nieuw opt-out-cookie in te stellen.
De instelling van de opt-out-cookie gaat gepaard met de mogelijkheid dat de internetpagina's van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor
controller niet meer volledig bruikbaar zijn. De toepasselijke
Het privacybeleid van INFOnline is te vinden op https://www.infonline.de/datenschutz/
kan worden opgehaald.
12.3 Adverteren op internet
12.3.1 Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende het gebruik en de toepassing van Google AdWords
De controller heeft Google AdWords op deze website geïntegreerd.
Google AdWords is een internetadvertentiedienst waarmee adverteerders kunnen adverteren op zowel
advertenties in de resultaten van de zoekmachine van Google en in het advertentienetwerk van Google.
schakelaar. Met Google AdWords kan een adverteerder van tevoren trefwoorden opgeven.
om te bepalen door middel waarvan een advertentie in de zoekmachineresultaten van Google
wordt uitsluitend weergegeven wanneer de gebruiker een zoekterm invoert bij de zoekmachine.
haalt trefwoord-relevante zoekresultaten op. In het Google advertentienetwerk, zijn de advertenties
door middel van een automatisch algoritme en in overeenstemming met de eerder vastgestelde
Trefwoorden verspreid over internetpagina's die relevant zijn voor het onderwerp.
Het bedrijf dat de Google AdWords-diensten aanbiedt is Google Inc, 1600 Amphitheatre
Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.
Het doel van Google AdWords is om reclame te maken voor onze website door de volgende informatie weer te geven
van belangwekkende reclame op de websites van derde ondernemingen en in de
Zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine en een invoeging van advertenties van derden
op onze website.
Indien een betrokkene via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, worden de gegevens opgeslagen op de
informatietechnologiesysteem van de betrokkene door Google.
Conversie-cookie wordt opgeslagen. Wat cookies zijn, is hierboven reeds uitgelegd. Een conversie
cookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt om de
betrokkene. Via de conversie-cookie, voor zover de cookie nog niet is verlopen
Het systeem houdt bij of bepaalde subpagina's, bijvoorbeeld het winkelmandje, door een onlinegebruiker worden gebruikt.
Shop systeem, werden opgeroepen op onze website. De conversie-cookie maakt het mogelijk
Zowel wij als Google zullen kunnen nagaan of een betrokkene die een AdWords
advertentie onze website heeft bereikt, een omzet heeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop van goederen.
voltooid of afgebroken.
De gegevens en informatie verzameld door het gebruik van de conversie-cookie worden gebruikt door
Google wordt gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Deze
De bezoekstatistieken worden op hun beurt door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te berekenen.
die via AdWords-advertenties naar ons werden verwezen, d.w.z. om het succes of
falen van de betreffende AdWords-advertentie en om onze AdWords-advertenties geschikt te maken voor
de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere adverteerders van Google-
AdWords ontvangt van Google informatie aan de hand waarvan de betrokkene kan worden geïdentificeerd.
zou kunnen worden.
Door middel van de conversie-cookie kan persoonlijke informatie, bijvoorbeeld de gegevens verzameld door
de door de betrokkene bezochte internetpagina's. Met elk bezoek aan onze
internetpagina's, persoonlijke gegevens, waaronder het IP-adres van de gebruiker van de
De internetverbinding van de betrokkene wordt doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika.
Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten verwerkt.
Staten van Amerika. Google maakt deze gegevens, die via de technische procedure worden verzameld, openbaar
persoonsgegevens aan derden onder bepaalde omstandigheden.
De betrokkene kan bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds vermeld.
op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser.
en dus permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Zo'n instelling
van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie plaatst op
op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien, een Google
AdWords op elk moment via de internetbrowser of op een andere manier.
softwareprogramma's worden gewist.
Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor op interesses gebaseerde reclame door
Google. Daartoe moet de betrokkene zich afmelden voor elk van de
Roep vanuit uw internetbrowser de link www.google.de/settings/ads op en selecteer de gewenste
Maak instellingen.
Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google zijn te vinden op
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ kan worden geraadpleegd.
12.3.2 Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Google AdSense
De controller heeft Google AdSense op deze website geïntegreerd.
Google AdSense is een onlinedienst die het mogelijk maakt advertenties te plaatsen op websites van derden.
mogelijk wordt gemaakt. Google AdSense is gebaseerd op een algoritme, dat de advertenties identificeert
selecteert de advertenties die worden weergegeven om overeen te stemmen met de inhoud van de relevante site van de derde partij. Google
AdSense maakt targeting op basis van interesse van de internetgebruiker mogelijk, hetgeen wordt uitgevoerd door middel van
het genereren van individuele gebruikersprofielen wordt geïmplementeerd.
De werkmaatschappij van de Google AdSense component is Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre
Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.
Het doel van de Google AdSense-component is de integratie van advertenties op onze website.
Website. Google-AdSense plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de gebruiker.
betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven reeds uitgelegd. Met de instelling van de cookie
stelt Alphabet Inc. in staat het gebruik van onze website te analyseren. Door elke
Het oproepen van een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die
verantwoordelijk is en waarop een Google AdSense component is geïntegreerd.
de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene zal worden
De respectievelijke Google AdSense component triggert automatisch de persoon om gegevens in te voeren op de
Met het oog op online reclame en de afrekening van commissies aan Alphabet Inc.
de gegevens te verzenden. In het kader van deze technische procedure verkrijgt Alphabet Inc. kennis over
persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die aan Alphabet Inc. worden verstrekt uit hoofde van
Dit zal onder andere dienen om de herkomst van bezoekers en kliks te traceren en vervolgens
om commissieafrekeningen mogelijk te maken.
De betrokkene kan bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds vermeld.
op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser.
en dus permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Zo'n instelling
van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Alphabet Inc. een cookie plaatst op de
informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien, een browser ingesteld door de
Alphabet Inc. op elk moment via de internetbrowser of op een andere manier.
softwareprogramma's worden gewist.
Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde trackingpixels. Een tracking pixel is een miniatuur grafiek die
ingebed in internetpagina's om logbestandregistratie en logbestandanalyse mogelijk te maken.
waardoor een statistische evaluatie kan worden uitgevoerd. Op basis van de
De ingebedde trackingpixel stelt Alphabet Inc. in staat te herkennen of en wanneer een website door een gebruiker wordt geraadpleegd.
werd geopend en op welke links door de betrokkene werd geklikt.
zijn geweest. Trackingpixels worden onder meer gebruikt om de bezoekersstroom op een website te evalueren.
Via Google AdSense worden persoonsgegevens en informatie, waaronder het IP-adres, verzameld.
adres en is noodzakelijk voor de inning en facturering van de getoonde advertenties,
overgedragen aan Alphabet Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke
De gegevens worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika. Het alfabet
Inc. maakt deze persoonsgegevens die via het technische proces zijn verzameld, bekend op
omstandigheden aan derden.
Google-AdSense is meer gedetailleerd onder deze link https://www.google.de/intl/de/adsense/start/
uitgelegd.
12.3.3 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van Google Remarketing
De controller heeft gebruik gemaakt van de diensten van Google op deze website.
Remarketing geïntegreerd. Google Remarketing is een functie van Google AdWords, waarmee een
Hierdoor kunnen bedrijven advertenties tonen aan internetgebruikers die zich eerder hebben aangemeld.
op de website van het bedrijf zijn gebleven. De integratie van Google Remarketing
Dit stelt een bedrijf dus in staat om gebruikersgerelateerde reclame te maken en de
internetgebruikers om advertenties weer te geven die relevant zijn voor hun interesses.
De exploitatiemaatschappij van de Google Remarketing-diensten is Google Inc., 1600 Amphitheatre
Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.
Het doel van Google Remarketing is het weergeven van op interesses afgestemde reclame. Google
Remarketing stelt ons in staat advertenties weer te geven via het Google-reclamenetwerk of
op andere internetsites, die zijn afgestemd op de individuele behoeften en eisen van de gebruiker.
belangen van internetgebruikers.
Google Remarketing plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene.
Persoon. Wat cookies zijn, is hierboven reeds uitgelegd. Met de instelling van de cookie, kan Google
een herkenning van de bezoeker van onze website mogelijk maakt, indien deze bezoeker vervolgens
Internetpagina's die ook lid zijn van het advertentienetwerk van Google. Met elke oproep
van een internetpagina waarop de Google Remarketing-dienst is geïntegreerd, identificeert
de internetbrowser van de betrokkene registreert zich automatisch bij Google. Binnen het bestek van deze
technische procedure, verkrijgt Google kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres
of van het surfgedrag van de gebruiker, die Google onder meer gebruikt om te tonen
gebruikt voor op interesse gerichte reclame.
Door middel van de cookie kan persoonlijke informatie, bijvoorbeeld de gegevens die door de
De gegevens worden opgeslagen op de door de betrokkene bezochte internetpagina's. Elke keer dat u onze website bezoekt
persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de computer die door de betrokkene wordt gebruikt.
door de betrokkene gebruikte internetverbinding, naar Google in de Verenigde Staten van Amerika.
overgebracht. Deze persoonsgegevens worden door Google verwerkt in de Verenigde Staten van
Amerika. Google maakt deze via de technische procedure verzamelde gegevens bekend
persoonsgegevens aan derden onder bepaalde omstandigheden.
De betrokkene kan bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds vermeld.
op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser.
en dus permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Zo'n instelling
van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op de
informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien, een Google
Analytics op elk moment via de internetbrowser of op een andere manier.
softwareprogramma's worden gewist.
Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor op interesses gebaseerde reclame door
Google. Daartoe moet de betrokkene zich afmelden voor elk van de
Roep vanuit uw internetbrowser de link www.google.de/settings/ads op en selecteer de gewenste
Maak instellingen.
Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google zijn te vinden op
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ kan worden geraadpleegd.
12.3.4 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van Adcell
De controleur heeft onderdelen van Adcell op deze website geïnstalleerd.
geïntegreerd. Adcell is een Duits affiliate netwerk dat affiliate marketing aanbiedt.
Affiliate marketing is een op internet gebaseerde vorm van distributie die commerciële exploitanten van
Internetsites, de zogenaamde merchants of adverteerders, maken het mogelijk om reclame te plaatsen, meestal via
klik- of verkoopcommissies, op websites van derden, d.w.z. op websites van distributiepartners die
ook wel affiliates of uitgevers genoemd. De merchant voorziet de affiliate van de
Netwerk een reclamemedium, d.w.z. een reclamebanner of een ander geschikt middel om
Reclame op internet, die vervolgens door een affiliate op zijn eigen internetpagina's wordt gebruikt.
of via andere kanalen, zoals adverteren op trefwoorden of e-mail.
marketing, worden geadverteerd.
De werkmaatschappij van Adcell is Firstlead GmbH, Rosenfelder Str. 15-16, 10315 Berlijn,
Duitsland.
Adcell plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat
cookies zijn hierboven reeds uitgelegd. De tracking cookie van Adcell slaat geen
persoonlijke gegevens. Alleen het identificatienummer van de aangeslotene wordt opgeslagen,
d.w.z. van de partner die de potentiële cliënt doorverwijst, alsmede het ordernummer van de
bezoeker van een website en het aangeklikte reclamemateriaal. Het doel van het opslaan van deze
Data is de verwerking van commissiebetalingen tussen een merchant en de affiliate,
die worden verwerkt via het affiliate netwerk, d.w.z. Adcell.
De betrokkene kan bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds vermeld.
op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser.
en dus permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Zo'n instelling
van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Adcell een cookie plaatst op de
informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan Adcell
cookies die op enig moment reeds zijn ingesteld via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.
worden geschrapt.
Het toepasselijke privacybeleid van Adcell is te vinden op https://www.adcell.de/agb.
kan worden opgehaald.
12.3.5 Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende het gebruik en de toepassing van adgoal
De controller heeft onderdelen van adgoal op deze website geïnstalleerd.
geïntegreerd. Adgoal is een Duits affiliate netwerk dat affiliate marketing aanbiedt.
Affiliate marketing is een op internet gebaseerde vorm van distributie die commerciële exploitanten van
Internetsites, de zogenaamde merchants of adverteerders, maken het mogelijk om reclame te plaatsen, meestal via
klik- of verkoopcommissies, op websites van derden, d.w.z. op websites van distributiepartners die
ook wel affiliates of uitgevers genoemd. De merchant voorziet de affiliate van de
Netwerk een reclamemedium, d.w.z. een reclamebanner of een ander geschikt middel om
Reclame op internet, die vervolgens door een affiliate op zijn eigen internetpagina's wordt gebruikt.
of via andere kanalen, zoals adverteren op trefwoorden of e-mail.
marketing, worden geadverteerd.
De exploitatiemaatschappij van adgoal is adgoal GmbH, Schellengasse 2, 74072 Heilbronn,
Duitsland.
Adgoal plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat
cookies zijn hierboven reeds uitgelegd. De tracking cookie van adgoal slaat geen
persoonlijke gegevens. Alleen het identificatienummer van de aangeslotene wordt opgeslagen,
d.w.z. van de partner die de potentiële klant doorverwijst, alsmede het ordernummer van de bezoeker.
van een website en het aangeklikte reclamemateriaal. Het doel van het opslaan van deze gegevens is
Afrekening van commissiebetalingen tussen een merchant en de affiliate, die worden gedaan via
het affiliate netwerk, d.w.z. adgoal.
De betrokkene kan bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds vermeld.
op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser.
en dus permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Zo'n instelling
van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat adgoal een cookie zou plaatsen op de
informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan adgoal
cookies die op enig moment reeds zijn ingesteld via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.
worden geschrapt.
De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van adgoal zijn te vinden op
https://www.adgoal.de/de/privacy.html kan worden geraadpleegd.
12.3.6 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van ADITION
De controleur heeft onderdelen van ADITION op deze website geïnstalleerd.
geïntegreerd. ADITION is een aanbieder van data-gedreven digitale marketing, die een advertentie
platform gericht op adverteerders en online marketing bureaus.
De werkmaatschappij van ADITION is ADITION technologies AG, Oststraße 55, 40211
Düsseldorf, Duitsland.
Het doel van ADITION is digitaal reclamemateriaal weer te geven. ADITION zet een cookie
op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is
hierboven reeds uitgelegd. ADITION slaat geen persoonlijke gegevens op in de cookie.
Alle informatie die in de cookie wordt opgeslagen is van technische aard en stelt u in staat om
onder meer hoe vaak bepaalde reclamemedia worden weergegeven.
De betrokkene kan bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds vermeld.
op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser.
en dus permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Zo'n instelling
van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat ADITION een cookie zou plaatsen op de
informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien heeft ADITION
cookies die op enig moment reeds zijn ingesteld via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.
worden geschrapt.
Bovendien bestaat de mogelijkheid te verhinderen dat de door de ADITION-cookie gegenereerde gegevens worden verzameld en opgeslagen op de
het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door derden.
ADITIE en om een dergelijke actie te voorkomen. Daartoe moet de betrokkene
klik op een link op https://www.adition.com/kontakt/datenschutz/, via welke een Opt-
Uit cookie is gezet. De opt-out cookie die met het bezwaar wordt ingesteld, wordt opgeslagen op de computer die wordt gebruikt door de
informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Als de koekjes
na een bezwaar in het systeem van de betrokkene wordt gewist, moet de betrokkene
persoon om de link opnieuw te openen en een nieuw opt-out-cookie in te stellen.
Met de instelling van de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de internetpagina's van de
voor de verwerking verantwoordelijke niet langer volledig door de betrokkene kan worden gebruikt.
zijn.
De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van ADITION zijn te vinden op
https://www.adition.com/kontakt/datenschutz/ kan worden geraadpleegd.
12.3.7 Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende het gebruik en de toepassing van AdJug
De controller heeft onderdelen van AdJug op deze website geïnstalleerd.
geïntegreerd. AdJug is een advertentie-uitwisselingsplatform dat online advertentieruimte aanbiedt (banner-
reclame).
De werkmaatschappij van AdJug is AdJug GmbH, Bayerstraße 69, 80335 München,
Duitsland.
AdJug stelt een cookie in. Bovendien wordt elke keer dat een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen,
bediend door de controller en waarop een AdJug-.
component is geïntegreerd, de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem
De respectieve AdJug-component triggert automatisch de betrokkene om gegevens te verstrekken over de
met als doel advertenties te tonen aan AdJug. In het kader van deze technische
procedure wordt AdJug ervan op de hoogte dat de betrokkene onze website heeft geraadpleegd.
persoon toegang heeft gehad tot het door die persoon gebruikte informatietechnologiesysteem. De gegevens die in het kader van de
De gegevens die door het technische proces aan AdJug worden doorgegeven, worden gebruikt voor de facturering in verband met de
de weergegeven advertenties.
De betrokkene kan bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds vermeld.
op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser.
en dus permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Zo'n instelling
van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat AdJug een cookie zou plaatsen op de
informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan AdJug
cookies die op enig moment reeds zijn ingesteld via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.
worden geschrapt.
Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van de gegevens door de AdJug.
gegevens die door de cookie worden gegenereerd en verband houden met het gebruik van deze website en de verwerking van die gegevens.
van deze gegevens door AdJug en om te voorkomen dat dit gebeurt. Daartoe moet de
de betrokkene kan de "opt-out"-link voor consumentenkookies gebruiken op
http://www.de.adjug.com/datenschutz.html die een opt-out cookie instelt. De cookie die gekoppeld is aan de
De opt-out-cookie wordt opgeslagen op de computer die door de betrokkene wordt gebruikt.
informatietechnologiesysteem. Als de cookies worden opgeslagen op het systeem van de
Indien de link wordt verwijderd nadat bezwaar is gemaakt, moet de betrokkene de link opnieuw openen en
een nieuw opt-out cookie instellen.
Met de instelling van de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de internetpagina's van de
voor de verwerking verantwoordelijke niet langer volledig door de betrokkene kan worden gebruikt.
zijn.
Het toepasselijke privacybeleid van AdJug is te vinden op
http://www.de.adjug.com/datenschutz.html kan worden geraadpleegd.
12.4 Online marketing
12.4.1 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van affilinet
De controleur heeft op deze website onderdelen geïnstalleerd van de
bedrijf affilinet geïntegreerd. Affilinet is een Duits affiliate netwerk, dat affiliate
Marketing aanbiedingen.
Affiliate marketing is een op internet gebaseerde vorm van distributie die commerciële exploitanten van
Internetsites, de zogenaamde merchants of adverteerders, maken het mogelijk om reclame te plaatsen, meestal via
klik- of verkoopcommissies, op websites van derden, d.w.z. op websites van distributiepartners die
ook wel affiliates of uitgevers genoemd. De merchant voorziet de affiliate van de
Netwerk een reclamemedium, d.w.z. een reclamebanner of een ander geschikt middel om
Reclame op internet, die vervolgens door een affiliate op zijn eigen internetpagina's wordt gebruikt.
of via andere kanalen, zoals adverteren op trefwoorden of e-mail.
marketing, worden geadverteerd.
De werkmaatschappij van Affilinet is affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München,
Duitsland.
Affilinet plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene.
Wat cookies zijn, is hierboven reeds uitgelegd. De tracking cookie van Affilinet bewaart
geen enkele persoonlijke gegevens. Alleen het identificatienummer van de
Affiliate, d.w.z. van de partner die de potentiële klant doorverwijst, alsmede het ordernummer van de
bezoeker van een website en het aangeklikte reclamemateriaal. Het doel van het opslaan van deze
Data is de verwerking van commissiebetalingen tussen een merchant en de affiliate,
die worden verwerkt via het affiliate netwerk, d.w.z. Affilinet.
De betrokkene kan bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds vermeld.
op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser.
en dus permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Zo'n instelling
van de gebruikte Internet browser zou ook Affilinet verhinderen een cookie te plaatsen op de
informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan Affilinet
cookies die op enig moment reeds zijn ingesteld via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.
worden geschrapt.
De toepasselijke Affilinet privacy policy is te vinden op
https://www.affili.net/de/footeritem/datenschutz kan worden geraadpleegd.
12.4.2 Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende het gebruik en de toepassing van functies van het
Amazon Affiliate Programma
De controller heeft, als deelnemer aan het Amazon Affiliate Program, op
Amazon-onderdelen zijn in deze website geïntegreerd. De Amazon-componenten zijn ontwikkeld door
Amazon is ontworpen met het doel om klanten via advertenties naar verschillende websites te leiden.
van de Amazon Group, in het bijzonder op Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de,
BuyVIP.com, Amazon.fr, Amazon.it en Amazon.es. BuyVIP.com tegen betaling van een commissie
om te bemiddelen. De voor de verwerking verantwoordelijke kan, door gebruikmaking van de Amazon-
onderdelen reclame-inkomsten genereren.
De werkmaatschappij van deze Amazon-onderdelen is Amazon EU S.à.r.l, 5 Rue Plaetis, L-
2338 Luxemburg, Luxemburg.
Amazon plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat
Cookies zijn hierboven reeds uitgelegd. Door elke individuele oproep naar een van de individuele pagina's
van deze website, die wordt beheerd door de controller en die toegankelijk is op
waarin een Amazon-component is geïntegreerd, de internetbrowser op de
informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de respectieve
Amazon component zorgt ervoor dat gegevens worden verzameld ten behoeve van online adverteren en facturering van
om commissies aan Amazon door te geven. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Amazon
Kennis van persoonsgegevens die door Amazon wordt gebruikt om de oorsprong van bij Amazon opgeslagen gegevens vast te stellen.
om binnenkomende orders te volgen en vervolgens commissies af te rekenen.
inschakelen. Amazon kan onder andere traceren dat de betrokkene een
geklikt op de partnerlink op onze website.
De betrokkene kan bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds vermeld.
op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser.
en dus permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Zo'n instelling
van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Amazon een cookie plaatst op de
informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan Amazon
cookies die op enig moment reeds zijn ingesteld via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.
worden geschrapt.
Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Amazon zijn te vinden op
https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401 kan worden geraadpleegd.
12.4.3 Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende het gebruik en de toepassing van DoubleClick
De controller heeft op deze website componenten geïnstalleerd van
DoubleClick door Google geïntegreerd. DoubleClick is een handelsmerk van Google, waaronder
Bracht voornamelijk speciale online marketingoplossingen op de markt voor reclamebureaus en uitgevers
worden.
De exploitatiemaatschappij van DoubleClick by Google is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy,
Mountain View, CA 94043-1351, USA.
DoubleClick by Google zendt zowel bij elke impressie als bij kliks of andere
activiteitengegevens naar de DoubleClick-server. Elk van deze gegevensoverdrachten brengt een cookie teweeg.
verzoek aan de browser van de betrokkene. Als de browser dit verzoek accepteert, zal de
DoubleClick plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat
Cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Het doel van de cookie is het optimaliseren en
Het tonen van reclame. De cookie wordt onder andere gebruikt om voor de gebruiker relevante
om advertenties te plaatsen en weer te geven en om verslagen over reclamecampagnes op te stellen, of
ze te verbeteren. Bovendien dient de cookie om te voorkomen dat dezelfde advertentie meermaals wordt weergegeven.
vermijden.
DoubleClick gebruikt een cookie-ID, die wordt gebruikt om de technische procedure te verwerken
is vereist. De cookie-ID is bijvoorbeeld nodig om een advertentie weer te geven in een
browser. DoubleClick kan de cookie-ID ook gebruiken om bij te houden welke advertenties
reeds in een browser zijn weergegeven, om dubbel schakelen te voorkomen. Bovendien is het
DoubleClick om conversies te registreren via de cookie-ID. Conversies zijn
bijvoorbeeld wanneer een gebruiker eerder een DoubleClick-advertentie te zien heeft gekregen.
en vervolgens met dezelfde internetbrowser een aankoop op de website heeft gedaan.
website van de adverteerder.
Een DoubleClick cookie bevat geen persoonsgegevens. Een DoubleClick cookie
maar kan aanvullende campagne-identifiers bevatten. Een campagne-identificatie dient als
Identificeer de campagnes waarmee de gebruiker reeds in contact is geweest.
Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de voor de verwerking
verantwoordelijk is en waarop een DoubleClick-component is geïntegreerd,
de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene zal worden
automatisch gevraagd door de respectieve DoubleClick-component om gegevens te verzamelen voor het doel van de
online reclame en de afrekening van commissies aan Google. Binnen de werkingssfeer
van deze technische procedure, verkrijgt Google kennis van gegevens die Google ook voor dit doel gebruikt,
om commissieverklaringen te genereren. Google kan onder andere begrijpen dat de
de betrokkene op bepaalde links op onze website heeft geklikt.
De betrokkene kan bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds vermeld.
op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser.
en dus permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Zo'n instelling
van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op de
informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan Google
cookies die op enig moment reeds zijn ingesteld via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.
worden geschrapt.
Nadere informatie en het toepasselijke privacybeleid van DoubleClick by Google
is te vinden op https://www.google.com/intl/de/policies/.
12.4.4 Gegevensbeschermingsvoorschriften voor het gebruik en de toepassing van Zanox
De controleur heeft onderdelen van Zanox op deze website geïnstalleerd.
geïntegreerd. Zanox is een Duits affiliate netwerk dat affiliate marketing aanbiedt.
Affiliate marketing is een op internet gebaseerde vorm van distributie die commerciële exploitanten van
Internetsites, de zogenaamde merchants of adverteerders, maken het mogelijk om reclame te plaatsen, meestal via
klik- of verkoopcommissies, op websites van derden, d.w.z. op websites van distributiepartners die
ook wel affiliates of uitgevers genoemd. De merchant voorziet de affiliate van de
Netwerk een reclamemedium, d.w.z. een reclamebanner of een ander geschikt middel om
Reclame op internet, die vervolgens door een affiliate op zijn eigen internetpagina's wordt gebruikt.
of via andere kanalen, zoals adverteren op trefwoorden of e-mail.
marketing, worden geadverteerd.
De exploitatiemaatschappij van Zanox is ZANOX AG, Stralauer Allee 2, 10245 Berlijn, Duitsland.
Zanox plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat
cookies zijn hierboven reeds uitgelegd. De tracking cookie van Zanox slaat geen
persoonlijke gegevens. Alleen het identificatienummer van de aangeslotene wordt opgeslagen,
d.w.z. van de partner die de potentiële cliënt doorverwijst, alsmede het ordernummer van de
bezoeker van een website en het aangeklikte reclamemateriaal. Het doel van het opslaan van deze
Data is de verwerking van commissiebetalingen tussen een merchant en de affiliate,
die worden verwerkt via het affiliate netwerk, d.w.z. Zanox.
De betrokkene kan bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds vermeld.
op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser.
en dus permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Zo'n instelling
van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Zanox een cookie zou plaatsen op de
informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan Zanox
cookies die op enig moment reeds zijn ingesteld via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.
worden geschrapt.
De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Zanox zijn te vinden op http://www.zanox.com/de/ueber-.
zanox/privacy/ kan worden geraadpleegd.
12.4.5 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van Belboon
De controller heeft onderdelen van Belboon op deze website geïnstalleerd.
geïntegreerd. Belboon is een Duits affiliate netwerk dat affiliate marketing aanbiedt.
Affiliate marketing is een op internet gebaseerde vorm van distributie die commerciële exploitanten van
Internetsites, de zogenaamde merchants of adverteerders, maken het mogelijk om reclame te plaatsen, meestal via
klik- of verkoopcommissies, op websites van derden, d.w.z. op websites van distributiepartners die
ook wel affiliates of uitgevers genoemd. De merchant voorziet de affiliate van de
Netwerk een reclamemedium, d.w.z. een reclamebanner of een ander geschikt middel om
Reclame op internet, die vervolgens door een affiliate op zijn eigen internetpagina's wordt gebruikt.
of via andere kanalen, zoals adverteren op trefwoorden of e-mail.
marketing, worden geadverteerd.
De werkmaatschappij van Adcell is belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlijn.
Belboon plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat
cookies zijn hierboven reeds uitgelegd. De tracking cookie van Belboon slaat geen
persoonlijke gegevens. Alleen het identificatienummer van de aangeslotene wordt opgeslagen,
d.w.z. van de partner die de potentiële cliënt doorverwijst, alsmede het ordernummer van de
bezoeker van een website en het aangeklikte reclamemateriaal. Het doel van het opslaan van deze
Data is de verwerking van commissiebetalingen tussen een merchant en de affiliate,
die worden verwerkt via het affiliate netwerk, d.w.z. Belboon.
De betrokkene kan bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds vermeld.
op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser.
en dus permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Zo'n instelling
van de gebruikte internetbrowser zou ook Belboon verhinderen een cookie te plaatsen op de
informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan Belboon
cookies die op enig moment reeds zijn ingesteld via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.
worden geschrapt.
Het toepasselijke privacybeleid van Belboon is te vinden op
https://www.belboon.com/de/ueber-uns/datenschutz/ kan worden geraadpleegd.
12.4.6 Gegevensbeschermingsvoorschriften inzake het gebruik en de toepassing van TradeTracker
De controller heeft op deze website componenten geïnstalleerd van
TradeTracker geïntegreerd. TradeTracker is een affiliate netwerk dat affiliate marketing aanbiedt
aanbiedingen. Affiliate marketing is een op internet gebaseerde vorm van distributie die commerciële
Het systeem stelt de exploitanten van internetsites, de zogenaamde merchants of adverteerders, in staat advertenties op het internet te plaatsen. Handelaars of adverteerders kunnen op het internet adverteren,
die meestal wordt vergoed via klik- of verkoopcommissies, op websites van derden, d.w.z. op
De handelaar kan een lijst van verkooppartners, ook bekend als affiliates of publishers, laten zien. De koopman
via het affiliatenetwerk een reclamemedium, d.w.z. een reclamebanner of ander geschikt reclamemateriaal, ter beschikking stelt.
reclame via internet, die vervolgens door een affiliate voor eigen gebruik wordt aangewend
internetpagina's of via andere kanalen, zoals adverteren op trefwoorden of e-
mail marketing, kan worden geadverteerd.
De exploitatiemaatschappij van TradeTracker is TradeTracker Deutschland GmbH, Eiffestraße 426,
20537 Hamburg, Duitsland.
TradeTracker plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene.
Persoon. Wat cookies zijn, is hierboven reeds uitgelegd. De tracking cookie van TradeTracker
slaat geen persoonlijke gegevens op. Alleen de volgende gegevens worden opgeslagen
Identificatienummer van de affiliate, d.w.z. de partner die de potentiële klant doorverwijst,
alsmede het ordernummer van de bezoeker van een website en het aangeklikte reclamemateriaal.
Het doel van de opslag van deze gegevens is de verwerking van commissiebetalingen tussen een
Merchant en de Affiliate, die worden verwerkt via het Affiliate-netwerk, d.w.z. TradeTracker.
worden.
De betrokkene kan bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds vermeld.
op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser.
en dus permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Zo'n instelling
van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat TradeTracker een cookie plaatst op de
informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan TradeTracker
cookies die op enig moment reeds zijn ingesteld via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.
worden geschrapt.
Het toepasselijke privacybeleid van TradeTracker is te vinden op
https://tradetracker.com/de/privacy-policy/ kan worden geraadpleegd.
12.4.7 Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van YieldKit
De controleur heeft onderdelen van YieldKit op deze website geïnstalleerd.
geïntegreerd. YieldKit is een Duits affiliate netwerk dat affiliate marketing aanbiedt.
Affiliate marketing is een op internet gebaseerde vorm van distributie die commerciële exploitanten van
Internetsites, de zogenaamde merchants of adverteerders, maken het mogelijk om reclame te plaatsen, meestal via
klik- of verkoopcommissies, op websites van derden, d.w.z. op websites van distributiepartners die
ook wel affiliates of uitgevers genoemd. De merchant voorziet de affiliate van de
Netwerk een reclamemedium, d.w.z. een reclamebanner of een ander geschikt middel om
Reclame op internet, die vervolgens door een affiliate op zijn eigen internetpagina's wordt gebruikt.
of via andere kanalen, zoals adverteren op trefwoorden of e-mail.
marketing, worden geadverteerd.
De exploitatiemaatschappij van YieldKit is YieldKit GmbH, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg.
YieldKit plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene.
Wat cookies zijn, is hierboven reeds uitgelegd. De tracking cookie van YieldKit slaat op
geen enkele persoonlijke gegevens. Alleen het identificatienummer van de
Affiliate, d.w.z. van de partner die de potentiële klant doorverwijst, alsmede het ordernummer van de
bezoeker van een website en het aangeklikte reclamemateriaal. Het doel van het opslaan van deze
Data is de verwerking van commissiebetalingen tussen een merchant en de affiliate,
die worden verwerkt via het affiliate netwerk, d.w.z. YieldKit.
De betrokkene kan bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds vermeld.
op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser.
en dus permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Zo'n instelling
van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat YieldKit een cookie plaatst op de
informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan YieldKit
cookies die op enig moment reeds zijn ingesteld via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.
worden geschrapt.
Het toepasselijke privacybeleid van YieldKit is te vinden op http://yieldkit.com/legal-.
notities/privacy-policy/.
12.4.8 Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Tradedoubler
De controller heeft op deze website componenten geïnstalleerd van
Verhandelaar geïntegreerd. Tradedoubler is een Duits affiliate netwerk, dat affiliate
marketing aanbiedingen. Affiliate marketing is een op internet gebaseerde vorm van distributie die het mogelijk maakt
commerciële exploitanten van websites, de zogenaamde merchants of adverteerders,
maakt het mogelijk op internetpagina's reclame te plaatsen, die gewoonlijk wordt vergoed via klik- of verkoopcommissies.
derden, d.w.z. distributiepartners, ook wel affiliates of uitgevers genoemd.
De merchant plaatst via het affiliate-netwerk een reclamemedium, d.w.z. een reclamebanner of
andere geschikte middelen voor internetreclame, die vervolgens worden gebruikt door een
Affiliate op eigen internetpagina's of via andere kanalen, zoals de Keyword-
reclame of e-mail marketing.
De exploitatiemaatschappij van Tradedoubler is Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26,
80331 München, Duitsland.
Tradedoubler plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene.
Persoon. Wat cookies zijn, is hierboven reeds uitgelegd. De tracking cookie van Tradedoubler
slaat geen persoonlijke gegevens op. Alleen de volgende gegevens worden opgeslagen
Identificatienummer van de affiliate, d.w.z. de partner die de potentiële klant doorverwijst,
alsmede het ordernummer van de bezoeker van een website en het aangeklikte reclamemateriaal.
Het doel van de opslag van deze gegevens is de verwerking van commissiebetalingen tussen een
Merchant en de Affiliate, die worden verwerkt via het Affiliate Netwerk, d.w.z. Tradedoubler.
worden.
De betrokkene kan bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds vermeld.
op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser.
en dus permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Zo'n instelling
van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Tradedoubler een cookie plaatst op de
informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan Tradedoubler
cookies die op enig moment reeds zijn ingesteld via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.
worden geschrapt.
Het toepasselijke privacybeleid van Tradedoubler kan worden bekeken op
http://www.tradedoubler.com/de/datenschutzrichtlinie/ kan worden geraadpleegd.
12.4.9 Gegevensbeschermingsbepalingen inzake het gebruik en de toepassing van Oracle Eloqua /
Oracle Marketing Cloud
De controleur heeft op deze website Oracle-componenten geïnstalleerd.
Eloqua / Oracle Marketing Cloud geïntegreerd (hierna "Eloqua" genoemd). Eloqua lijkt op
relevante website-inhoud aan gegevens van potentiële klanten, klanten en hun profielen, teneinde
om websitebeheerders in staat te stellen belangstellenden en klanten doeltreffender en gerichter te bereiken.
adres. Het doel van Eloqua is het verhogen van de conversiegraad van prospects naar klanten.
en dus de omzet van een internetsite-exploitant verhogen.
De werkmaatschappij van Eloqua is Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores,
CA 94065, USA.
Eloqua plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat
cookies zijn hierboven reeds uitgelegd. Eloqua wordt aangesteld namens de voor de verwerking verantwoordelijke.
verantwoordelijk voor het gebruik van de via onze website verkregen gegevens en informatie voor dit doel,
het gebruikersgedrag te evalueren van de betrokkene die onze website heeft gebruikt.
Bovendien zal Eloqua de gegevens gebruiken om namens ons rapporten over gebruikersactiviteiten te genereren.
en om andere diensten te verlenen aan ons bedrijf die vereist zijn in de
verband houden met het gebruik van onze website.
De betrokkene kan bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds vermeld.
op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser.
en dus permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Zo'n instelling
van de gebruikte internetbrowser zou ook Oracle ervan weerhouden een cookie te plaatsen op de
informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan Oracle
cookies die op enig moment reeds zijn ingesteld via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.
worden geschrapt.
Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van de gegevens door de Eloqua-.
gegevens die door de cookie worden gegenereerd en verband houden met het gebruik van deze website en de verwerking van die gegevens.
van deze gegevens door Oracle en om dit te voorkomen. Daartoe moet de
de betrokkene klikt op de "Klik hier"-knop op https://www.oracle.com/marketingcloud/opt-
status.html, die een opt-out cookie plaatst. Het opt-out-cookie dat met het bezwaar wordt ingesteld
De cookie wordt opgeslagen op het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt.
ingediend. Indien de cookies op het systeem van de betrokkene worden opgeslagen na een bezwaar
verwijderd, moet de betrokkene de link opnieuw openen en een nieuw opt-out-cookie selecteren.
set.
Met de instelling van de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de internetpagina's van de
voor de verwerking verantwoordelijke niet langer volledig door de betrokkene kan worden gebruikt.
zijn.
Het toepasselijke privacybeleid van Oracle kan worden gevonden op
https://www.oracle.com/legal/privacy/index.html kan worden geraadpleegd.
12.4.10 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van Amobee
De controleur heeft onderdelen van Amobee op deze website geïnstalleerd.
geïntegreerd. Amobee is een technologisch reclamebureau dat gespecialiseerd is in de levering van
heeft zich gespecialiseerd in reclame op mobiele apparaten.
De werkmaatschappij van Amobee is Amobee Inc, 950 Tower Lane, Suite 2000, Foster City,
CA 94404, USA.
Het doel van Amobee is het leveren van reclame. Amobee zet een cookie op de
informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven reeds uitgelegd.
uitgelegd. Telkens wanneer u een van de afzonderlijke pagina's van deze website oproept, die
controller en waarop een Amobee component is geïntegreerd.
de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene zal worden
Amobee component triggert automatisch de persoon om gegevens naar Amobee te sturen.
de gegevens te verzenden. Als onderdeel van deze technische procedure, verkrijgt Amobee kennis van gegevens in
die vervolgens worden gebruikt om gebruiksprofielen op te stellen. De aldus verkregen gegevens
Gebruiksprofielen worden gebruikt voor reclameactiviteiten.
De betrokkene kan bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds vermeld.
op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser.
en dus permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Zo'n instelling
van de gebruikte Internet browser zou ook voorkomen dat Amobee een cookie plaatst op de
informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan Amobee
cookies die op enig moment reeds zijn ingesteld via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.
worden geschrapt.
Bovendien is het mogelijk om het verzamelen van de gegevens te weigeren die worden gegenereerd door de Amobee cookie, die is gekoppeld aan een
gebruik van deze website alsmede de verwerking van deze gegevens door Amobee
en om zo'n klik te voorkomen. Om dit te doen, moet de betrokkene klikken op de Klik-
Druk op de Here-To-Opt-Out toets op http://amobee.com/privacy/technology/, die een
opt-out cookie is ingesteld. De opt-out cookie die met het bezwaar is ingesteld zal worden opgeslagen op de
informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Als de
Indien cookies na een bezwaar uit het systeem van de betrokkene worden verwijderd, kan de betrokkene
de betrokkene de link opnieuw te openen en een nieuw opt-out-cookie in te stellen.
Met de instelling van de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de internetpagina's van de
voor de verwerking verantwoordelijke niet langer volledig door de betrokkene kan worden gebruikt.
zijn.
Het toepasselijke privacybeleid van Amobee is te vinden op http://amobee.com/privacy/.
kan worden opgehaald.
12,5 Sociale media
12.5.1 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van Facebook
De controleur heeft op deze website onderdelen geïnstalleerd van de
bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.
Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online
gemeenschap, die over het algemeen gebruikers in staat stelt met elkaar te communiceren en in de
virtuele ruimte voor interactie. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van
meningen en ervaringen dienen of de internetgemeenschap in staat stellen persoonlijke of
bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook laat gebruikers van de
sociaal netwerk, onder meer het aanmaken van privéprofielen, het uploaden van foto's en
netwerken via vriendschapsverzoeken.
De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025,
USA. De voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke is wanneer een betrokkene
persoon buiten de VS of Canada woont, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.
Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de voor de verwerking
verantwoordelijk is en waarop een Facebook-component (Facebook plug-in) is geïnstalleerd.
de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de gebruiker is geïntegreerd in het
De betrokkene wordt door de respectieve Facebook-component automatisch gevraagd om een
download een weergave van de overeenkomstige Facebook-component van Facebook. A
Een volledig overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE kan worden geraadpleegd. In het kader van deze
technische procedure, verkrijgt Facebook kennis van welke specifieke sub-pagina van onze
website wordt bezocht door de betrokkene.
Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook de betrokkene bij elke
De toegang van de betrokkene tot onze website en gedurende de gehele duur van de toegang.
welke specifieke subpagina van onze website u bezoekt tijdens uw verblijf op onze website.
de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component
verzameld en door Facebook toegewezen aan de Facebook-account van de betrokkene.
geassocieerd. Indien de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Facebook-links klikt, wordt de Facebook-link aan de betrokkene toegewezen.
knoppen, bijvoorbeeld de "Vind ik leuk"-knop, of als de betrokkene een opmerking invoert.
Facebook wijst deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene.
persoon en slaat deze persoonsgegevens op.
Facebook ontvangt altijd informatie via de Facebook-component dat de
de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene op het moment van het bezoek
is ingelogd bij Facebook op hetzelfde moment dat hij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht
vindt plaats ongeacht of de betrokkene al dan niet op de Facebook-component klikt. Als zo'n
Indien de betrokkene de overdracht van deze informatie aan Facebook niet wenst, kan de betrokkene
de overdracht te voorkomen door uit te loggen voordat u onze website bezoekt.
uitlogt van hun Facebook account.
Het gepubliceerde gegevensbeleid van Facebook, dat te vinden is op https://de-
Het privacybeleid, dat beschikbaar is op facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens.
Gebruik van persoonsgegevens door Facebook. Het legt ook uit welke
Facebook biedt instellingsmogelijkheden om de privacy van de betrokkene te beschermen.
Bovendien zijn er verschillende toepassingen beschikbaar waarmee gegevens kunnen worden overgedragen
naar Facebook, bijvoorbeeld de Facebook-blocker van de provider Webgraph, die
kan worden verkregen op http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Zo'n
Toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om een verzoek in te dienen tot doorgifte van gegevens naar
Onderdruk Facebook.
12.5.2 Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Google+
De controller heeft geïnstalleerd op deze website als een component de Google +
knop geïntegreerd. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is
een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een onlinegemeenschap die gebruikers in staat stelt
Regel stelt mensen in staat met elkaar te communiceren en te interageren in een virtuele ruimte. A
sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen of
Maakt het de internetgemeenschap mogelijk persoonlijke of bedrijfsinformatie te delen
verstrekken. Google+ stelt gebruikers van het sociale netwerk in staat om, onder andere
Creëren van privéprofielen, uploaden van foto's en netwerken via de
Vriend verzoeken.
De exploitatiemaatschappij van Google+ is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View,
CA 94043-1351, USA.
Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de voor de verwerking
verantwoordelijk voor de website en waarop een Google+ knop is geïntegreerd.
de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene
automatisch gevraagd door de respectievelijke Google+ knop, een weergave van de
bijbehorende Google+ knop van Google. Binnen het bestek van deze technische
Google ontvangt informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de gebruiker wordt bezocht.
de betrokkene bezoekt. Meer gedetailleerde informatie over Google+ is beschikbaar op
https://developers.google.com/+/ beschikbaar.
Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Google+ is ingelogd, zal Google de betrokkene herkennen bij elke
De toegang van de betrokkene tot onze website en gedurende de gehele duur van de toegang.
welke specifieke subpagina van onze website u bezoekt tijdens uw verblijf op onze website.
de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld via de Google+ knop
verzameld en door Google toegewezen aan de respectieve Google+-account van de betrokken persoon.
Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Google+-knoppen activeert en
Google zal deze informatie koppelen aan uw persoonlijke Google+1 aanbeveling.
Google+-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op.
Google slaat de Google+1-aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze in
Naleving van de voorwaarden die de betrokkene in dit verband heeft aanvaard
voor het publiek toegankelijk. Een verklaring die door de betrokkene op deze website wordt afgelegd, wordt
Google+1 aanbeveling wordt vervolgens gedeeld met andere persoonsgegevens, zoals
de naam van het Google+1-account dat door de betrokkene wordt gebruikt en de naam die in dat account wordt gebruikt.
in andere Google-diensten, bijvoorbeeld in de zoekmachineresultaten van de
Google-zoekmachine, de Google-account van de betrokkene of andere plaatsen,
bijvoorbeeld op internetpagina's of in verband met advertenties, opgeslagen en
verwerkt. Bovendien kan Google het bezoek aan deze website in verband brengen met andere bezoeken aan deze website.
Google om persoonlijke gegevens die door Google zijn opgeslagen, te koppelen. Google registreert deze
persoonlijke informatie met het oog op het verstrekken van de verschillende diensten die worden aangeboden door
Google te verbeteren of te optimaliseren.
Google zal informatie ontvangen via de Google+ knop wanneer de
de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene op het moment van het bezoek
is aangemeld bij Google+ op hetzelfde moment als de toegang tot onze website; dit gebeurt onafhankelijk van de
vindt plaats ongeacht of de betrokkene op de Google+-knop klikt of niet.
Indien de betrokkene geen persoonsgegevens aan Google wenst over te dragen, kan hij of zij
Indien de gebruiker een dergelijke transmissie wenst te voorkomen, kan hij of zij dit doen door in te loggen alvorens de
van onze website uitlogt van hun Google+ account.
Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google zijn te vinden op
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Verdere informatie van Google
over de Google+1 knop is te vinden op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy
kan worden opgehaald.
12.5.3 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van Instagram
De controller heeft op deze website onderdelen van de dienst geïnstalleerd
Instagram geïntegreerd. Instagram is een dienst die kan worden beschouwd als een audiovisueel platform en is
gebruikers om foto's en video's te delen, en ook om die gegevens in andere landen te verspreiden.
andere sociale netwerken.
De exploitatiemaatschappij van de Instagram-diensten is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14
Eerste verdieping, Menlo Park, CA, USA.
Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de voor de verwerking
verantwoordelijk is en waarop een Instagram-component (Insta-knop) wordt gebruikt.
de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de gebruiker is geïntegreerd in het
De betrokkene wordt automatisch door de respectieve Instagram-component gevraagd om een
download een weergave van de overeenkomstige component van Instagram. Binnen het bestek van deze
Instagram ontvangt informatie over welke specifieke subpagina van onze website de gebruiker bezoekt.
website wordt bezocht door de betrokkene.
Mits de betrokkene op hetzelfde moment op Instagram is ingelogd, herkent Instagram de betrokkene bij elke
De toegang van de betrokkene tot onze website en gedurende de gehele duur van de toegang.
het verblijf van de betrokkene op onze website, welke specifieke subpagina de betrokkene is
bezocht. Deze informatie wordt verzameld door de Instagram-component en verwerkt door
Instagram wordt toegewezen aan het respectieve Instagram-account van de betrokkene. Als de
Als een betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Instagram-knoppen klikt, worden de gegevens
De gegevens en informatie die daarmee naar de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de
De gegevens worden toegewezen aan de betrokkene en door Instagram opgeslagen en verwerkt.
Instagram ontvangt informatie via de Instagram-component wanneer de
de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene op het moment van het bezoek
op hetzelfde moment ingelogd op Instagram; dit gebeurt ongeacht het feit dat de
vindt plaats ongeacht of de betrokkene op het Instagram-onderdeel klikt of niet. Als zo'n
Indien de betrokkene de overdracht van deze informatie aan Instagram niet wenst, kan de betrokkene
de overdracht te voorkomen door uit te loggen voordat u onze website bezoekt.
uitlogt van hun Instagram account.
Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Instagram zijn te vinden op
https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/
kan worden opgehaald.
12.5.4 Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van LinkedIn
De controller heeft onderdelen van LinkedIn op deze website geïnstalleerd.
Corporatie geïntegreerd. LinkedIn is een op internet gebaseerd sociaal netwerk dat connectiviteit biedt
gebruikers met bestaande zakelijke contacten en het leggen van nieuwe zakelijke contacten.
mogelijk gemaakt. Meer dan 400 miljoen geregistreerde mensen gebruiken LinkedIn in meer dan 200 landen.
Daarmee is LinkedIn momenteel het grootste platform voor zakelijke contacten en één van de meest bezochte
websites van de wereld.
De werkmaatschappij van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain
View, CA 94043, USA. Voor gegevensbescherming buiten de VS, LinkedIn Ierland,
Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk.
Bij elke individuele oproep van onze website, die is uitgerust met een LinkedIn-component (LinkedIn-
plug-in), zal dit onderdeel ervoor zorgen dat de browser van de betrokkene de gegevens naar de
gebruikte browser downloadt een overeenkomstige weergave van de component van LinkedIn.
Meer informatie over de LinkedIn plug-ins is te vinden op
https://developer.linkedin.com/plugins kan worden opgehaald. In het kader van deze technische
LinkedIn ontvangt informatie over welke specifieke subpagina van onze website de gebruiker bezoekt.
bezocht door de betrokkene.
Als de betrokkene tegelijkertijd op LinkedIn is ingelogd, herkent LinkedIn de betrokkene bij elke
De toegang van de betrokkene tot onze website en gedurende de gehele duur van de toegang.
welke specifieke subpagina van onze website u bezoekt tijdens uw verblijf op onze website.
de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door het LinkedIn-onderdeel
en verzameld door LinkedIn voor het respectieve LinkedIn-account van de betrokkene.
geassocieerd. Als de betrokkene op een op onze website geïntegreerde LinkedIn-link klikt, wordt de LinkedIn-link aan de betrokkene toegewezen.
knop, associeert LinkedIn deze informatie met de persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de
betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op.
LinkedIn ontvangt altijd informatie via de LinkedIn component dat de
de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene op het moment van het bezoek
op hetzelfde moment op LinkedIn is ingelogd; dit gebeurt ongeacht de
of de betrokkene al dan niet op de LinkedIn-component klikt. Als een
Het doorgeven van deze informatie aan LinkedIn is niet de bedoeling van de betrokkene,
kan de overdracht voorkomen door in te loggen voordat u onze website bezoekt.
website uitlogt van hun LinkedIn account.
LinkedIn biedt op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls de mogelijkheid om gebruik te maken van e-mail-
Meld u af voor berichten, sms-berichten en gerichte advertenties, en meld u af voor advertenties.
instellingen beheren. LinkedIn maakt ook gebruik van partners zoals Quantcast, Google Analytics,
BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame, die cookies kunnen plaatsen. Zo'n
Cookies kunnen worden geweigerd op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. De
LinkedIn's toepasselijke privacybeleid is beschikbaar op
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn's cookiebeleid is
beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.
12.5.5 34. privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Myspace
De controller heeft onderdelen van de Myspace-website op deze website geïnstalleerd.
LLC is geïntegreerd. Myspace is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een systeem
sociale ontmoetingsplaats op internet, een onlinegemeenschap die gebruikers in het algemeen de mogelijkheid biedt om
stelt mensen in staat met elkaar te communiceren en te interageren in een virtuele ruimte. Een sociale
Netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen of
Maakt het de internetgemeenschap mogelijk persoonlijke of bedrijfsinformatie te delen
ter beschikking worden gesteld. Myspace staat gebruikers van het sociale netwerk onder andere toe om gratis te downloaden
Stel gebruikersprofielen in met foto's en video's, blogs of groepen.
De exploitatiemaatschappij van Myspace is Myspace LLC, 8391 Beverly Blvd, #349, Los Angeles,
California 90048, USA.
Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de voor de verwerking
verantwoordelijke persoon en waarop een Myspace-onderdeel (Myspace-plug-in) wordt geëxploiteerd.
de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de gebruiker is geïntegreerd in het
De betrokkene wordt automatisch door de respectieve Myspace-component gevraagd om een
Download een weergave van de overeenkomstige Myspace-component van Myspace. Meer
Informatie over Myspace is te vinden op https://myspace.com. In het kader van deze technische
Myspace ontvangt informatie over welke specifieke subpagina van onze website de gebruiker bezoekt.
bezocht door de betrokkene.
Als de betrokkene tegelijkertijd op Myspace is ingelogd, herkent Myspace de betrokkene bij elke
De toegang van de betrokkene tot onze website en gedurende de gehele duur van de toegang.
welke specifieke subpagina van onze website u bezoekt tijdens uw verblijf op onze website.
de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Myspace component
door Myspace verzameld en toegewezen aan de relevante Myspace-account van de betrokkene.
toegewezen. Indien de betrokkene op een op onze website geïntegreerde Myspace-link klikt, wordt de link aan de betrokkene toegewezen.
knop, zal Myspace deze informatie koppelen aan de persoonlijke Myspace gebruikersaccount van de
betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op.
Myspace ontvangt informatie via de Myspace-component wanneer de
de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene op het moment van het bezoek
Myspace op hetzelfde moment als het bezoeken van onze website; dit gebeurt ongeacht het feit dat de
of de betrokkene al dan niet op het Myspace-onderdeel klikt. Als zo'n
Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Myspace wordt doorgegeven, kan de betrokkene
de overdracht te voorkomen door uit te loggen voordat u onze website bezoekt.
uitlogt van hun Myspace account.
Het door Myspace gepubliceerde privacybeleid, dat kan worden gevonden op
https://myspace.com/pages/privacy, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en
en het gebruik van persoonsgegevens door Myspace.
12.5.6 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van Pinterest
De controller heeft onderdelen van Pinterest op deze website geïnstalleerd.
Inc. is geïntegreerd. Pinterest is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een systeem van
sociale ontmoetingsplaats op internet, een onlinegemeenschap die gebruikers in het algemeen de mogelijkheid biedt om
stelt mensen in staat met elkaar te communiceren en te interageren in een virtuele ruimte. Een sociale
Netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen of
Maakt het de internetgemeenschap mogelijk persoonlijke of bedrijfsinformatie te delen
verstrekken. Pinterest stelt gebruikers van het sociale netwerk in staat om onder andere,
Fotocollecties en individuele foto's, evenals beschrijvingen op virtuele prikborden om
(het zogenaamde pinnen), die dan op hun beurt door andere gebruikers worden gedeeld.
(het zogenaamde repinnen) of kan worden becommentarieerd.
Pinterest wordt beheerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA.
94103, USA.
Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de voor de verwerking
verantwoordelijk is en waarop een Pinterest component (Pinterest plug-in) is geïnstalleerd.
de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de gebruiker is geïntegreerd in het
De betrokkene wordt automatisch door de respectieve Pinterest-component gevraagd om een
Download de bijbehorende Pinterest component van Pinterest. Meer
Informatie over Pinterest is beschikbaar op https://pinterest.com/. In het kader van deze technische
Pinterest ontvangt informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de gebruiker wordt bezocht.
de betrokkene wordt bezocht.
Als de betrokkene op hetzelfde moment op Pinterest is ingelogd, herkent Pinterest de betrokkene bij elke
De toegang van de betrokkene tot onze website en gedurende de gehele duur van de toegang.
welke specifieke subpagina van onze website u bezoekt tijdens uw verblijf op onze website.
de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door het Pinterest-onderdeel
verzameld en door Pinterest toegewezen aan het respectieve Pinterest-account van de betrokkene.
toegewezen. Als de betrokkene op een op onze website geïntegreerde Pinterest-link klikt, wordt deze aan hem of haar toegekend.
knop, associeert Pinterest deze informatie met het persoonlijke Pinterest gebruikersaccount van de
betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op.
Pinterest ontvangt altijd informatie via de Pinterest component dat de
de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene op het moment van het bezoek
ingelogd op Pinterest op hetzelfde moment dat u onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht
vindt plaats ongeacht of de betrokkene op het Pinterest-onderdeel klikt of niet. Als zo'n
Indien de betrokkene de verstrekking van deze informatie aan Pinterest niet wenst, kan de betrokkene
de overdracht te voorkomen door uit te loggen voordat u onze website bezoekt.
uitlogt van hun Pinterest account.
Het door Pinterest gepubliceerde privacybeleid, dat te vinden is op
https://about.pinterest.com/privacy-policy geeft informatie over de enquête,
Verwerking en gebruik van persoonsgegevens door Pinterest.
12.5.7 Gegevensbeschermingsvoorschriften voor het gebruik en de toepassing van SlideShare
De controleur heeft SlideShare componenten op deze website geïnstalleerd.
geïntegreerd. LinkedIn SlideShare is een bestandshostingdienst die de uitwisseling en archivering van bestanden mogelijk maakt.
van presentaties en andere documenten zoals PDF-bestanden, video's en webinars. De
File hosting service stelt gebruikers in staat media content te uploaden in alle gangbare
formaten, waarbij de documenten ofwel openbaar worden gemaakt ofwel beschikbaar worden gesteld via een
privé-markering kan worden verstrekt.
De werkmaatschappij van SlideShare is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain
View, CA 94043, USA. Voor gegevensbeschermingsaangelegenheden buiten de VS is de LinkedIn
Ierland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.
LinkedIn SlideShare stelt zogenaamde embedcodes ter beschikking voor de media-inhoud die daar is opgeslagen.
(presentaties, PDF-bestanden, video's, foto's, enz.) beschikbaar zijn. Embed codes zijn
Programmacodes die zijn ingebed in internetpagina's met de bedoeling externe inhoud te verstrekken op de
eigen website. Embed codes maken het mogelijk om inhoud weer te geven op een eigen
zonder ze op hun eigen server op te slaan en, daarbij, om
mogelijk inbreuk maken op de reproductierechten van de respectieve auteur van de inhoud.
Een ander voordeel van het gebruik van een embed-code is dat de respectieve exploitant van een
Internet site gebruikt geen eigen opslagruimte en de eigen server wordt daardoor ontlast. A
Embed code kan op elk punt op een andere webpagina worden opgenomen, zodat een
externe inhoud kan ook in uw eigen tekst worden ingevoegd. Doel van het gebruik van
LinkedIn SlideShare is de ontlasting van onze server, evenals een vermijding van
Inbreuken op het auteursrecht bij gelijktijdig gebruik van inhoud van derden.
Bij elke oproep van onze website die is uitgerust met een SlideShare component (Embed Codes)
deze component zorgt ervoor dat de door de gebruiker gebruikte browser dienovereenkomstig wordt geconfigureerd.
downloadt ingesloten gegevens van SlideShare. In het kader van deze technische procedure
LinkedIn zal weten welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.
persoon wordt bezocht.
Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op SlideShare, herkent SlideShare met
Telkens wanneer de betrokkene toegang krijgt tot onze website en voor de gehele duur van de toegang.
van het respectieve bezoek aan onze website, welke specifieke subpagina de betrokkene bezoekt.
bezochte persoon. Deze informatie wordt verzameld door SlideShare en door LinkedIn doorgegeven aan de
SlideShare account van de betrokkene.
LinkedIn ontvangt altijd informatie via de SlideShare component dat de
de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene op het moment van het bezoek
is ingelogd op SlideShare op hetzelfde moment; dit gebeurt onafhankelijk van de
De gegevensverwerking vindt plaats ongeacht of de betrokkene al dan niet op de ingebedde mediagegevens klikt. Als een
Het doorgeven van deze informatie aan LinkedIn is niet de bedoeling van de betrokkene,
kan de overdracht voorkomen door in te loggen voordat u onze website bezoekt.
website uitlogt van hun SlideShare account.
LinkedIn maakt ook gebruik van partners zoals Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen,
Comscore, Eloqua en Lotame, die cookies kunnen plaatsen. Dergelijke cookies zijn te vinden onder
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy worden afgewezen. De toepasselijke
LinkedIn's privacybeleid is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
beschikbaar.
12.5.8 Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Tumblr
De controleur heeft op deze website Tumblr-componenten geïnstalleerd.
geïntegreerd. Tumblr is een platform dat gebruikers in staat stelt een blog te maken en te delen.
opereren. Een blog is een website die gewoonlijk openstaat voor het publiek.
Portaal waarin een of meer mensen bloggers of webloggers worden genoemd,
artikelen te plaatsen of gedachten op te schrijven in zogenaamde blogposts. In een blog op
Tumblr, bijvoorbeeld, kan de gebruiker teksten, afbeeldingen, links en video's publiceren, en deze kunnen
in de digitale ruimte. Bovendien kunnen Tumblr-gebruikers inhoud van andere websites publiceren in de
hun eigen blog over te nemen.
Tumblr wordt beheerd door Tumblr, Inc., 35 East 21st St, Ground Floor, New York, NY.
10010, USA.
Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de voor de verwerking
verantwoordelijk is en waarop een Tumblr-component (Tumblr-knop) wordt gebruikt.
de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de gebruiker is geïntegreerd in het
De respectieve Tumblr-component zet de betrokkene automatisch aan tot het verzenden van een
Download de weergave van de overeenkomstige Tumblr-component van Tumblr. Verder
Informatie over Tumblr-knoppen is te vinden op https://www.tumblr.com/buttons. Op
Als onderdeel van dit technische proces, ontvangt Tumblr informatie over welke specifieke sub-pagina
van onze website wordt bezocht door de betrokkene. Doel van de integratie van de Tumblr
component is om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website te herdistribueren.
ons in staat stellen om deze website bekend te maken in de digitale wereld en om onze
Bezoekersaantallen verhogen.
Op voorwaarde dat de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Tumblr, herkent Tumblr bij elke
De toegang van de betrokkene tot onze website en gedurende de gehele duur van de toegang.
welke specifieke subpagina van onze website u bezoekt tijdens uw verblijf op onze website.
de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Tumblr-component
verzameld en door Tumblr toegewezen aan de respectieve Tumblr-account van de betrokkene.
Als de betrokkene een van de Tumblr-knoppen activeert die op onze website zijn geïntegreerd,
de gegevens en informatie die hiermee worden doorgegeven, worden toegevoegd aan de persoonlijke Tumblr-gebruikersaccount.
De gegevens worden aan de betrokkene toegekend en door Tumblr opgeslagen en verwerkt.
Tumblr ontvangt altijd informatie via de Tumblr-component dat de
de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene op het moment van het bezoek
is ingelogd op Tumblr op hetzelfde moment dat hij toegang heeft tot onze website; dit gebeurt ongeacht
vindt plaats ongeacht of de betrokkene op de Tumblr-component klikt of niet. Als zo'n
Indien de overdracht van deze informatie aan Tumblr niet gewenst is door de betrokkene, kan dit
de overdracht te voorkomen door uit te loggen uit hun browser voordat ze onze website bezoeken.
Tumblr account logt uit.
Het toepasselijke privacybeleid van Tumblr is beschikbaar op
https://www.tumblr.com/policy/en/privacy beschikbaar.
12.5.9 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van Twitter
De controller heeft Twitter-componenten op deze website geïnstalleerd.
geïntegreerd. Twitter is een meertalige, voor het publiek toegankelijke microbloggingdienst waarop
sturen gebruikers zogenaamde tweets, d.w.z. korte berichten van maximaal 140 tekens,
kan publiceren en verspreiden. Deze korte berichten zijn voor iedereen beschikbaar, inclusief
niet geregistreerd bij Twitter. De tweets worden echter ook beschikbaar gesteld aan de zgn.
Volgers van de betreffende gebruiker worden getoond. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets volgen.
een gebruiker volgen. Bovendien maakt Twitter het mogelijk om een gebruiker te volgen via hashtags, links of retweets.
Een breed publiek aanspreken.
De werkmaatschappij van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco,
CA 94103, USA.
Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de voor de verwerking
verantwoordelijk is en waarop een Twitter-component (Twitter-knop) is geïnstalleerd.
de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de gebruiker is geïntegreerd in het
De respectieve Twitter-component triggert automatisch de betrokkene om een
een weergave van de corresponderende Twitter-component van Twitter downloaden. Verder
Informatie over de Twitter-knoppen is beschikbaar op https://about.twitter.com/de/resources/buttons
terug te halen. In het kader van deze technische procedure verkrijgt Twitter kennis over welke
specifieke subpagina van onze website wordt bezocht door de betrokkene. Doel van de
integratie van de Twitter-component is om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze
website, om deze website bekend te maken in de digitale wereld, en om onze
Bezoekersaantallen verhogen.
Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Twitter is ingelogd, herkent Twitter de betrokkene bij elke
De toegang van de betrokkene tot onze website en gedurende de gehele duur van de toegang.
welke specifieke subpagina van onze website u bezoekt tijdens uw verblijf op onze website.
de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Twitter-component
verzameld en door Twitter toegewezen aan het respectieve Twitter-account van de betrokkene.
Indien de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Twitter-knoppen activeert,
de gegevens en informatie die daarmee worden doorgegeven, worden opgeslagen in de persoonlijke Twitter-gebruikersaccount.
die met de betrokkene verband houden en door Twitter worden opgeslagen en verwerkt.
Twitter ontvangt via de Twitter-component altijd informatie dat de
de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene op het moment van het bezoek
is ingelogd bij Twitter op hetzelfde moment dat hij toegang heeft tot onze website; dit gebeurt ongeacht
vindt plaats ongeacht of de betrokkene op het Twitter-onderdeel klikt of niet. Als zo'n
Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Twitter wordt doorgegeven, kan hij of zij
de overdracht te voorkomen door uit te loggen uit hun browser voordat ze onze website bezoeken.
Twitter account logt uit.
Het toepasselijke privacybeleid van Twitter is beschikbaar op
https://twitter.com/privacy?lang=de beschikbaar.
12.5.10 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van Xing
De controller heeft onderdelen van Xing op deze website geïnstalleerd.
geïntegreerd. Xing is een op internet gebaseerd sociaal netwerk dat gebruikers in staat stelt in contact te komen met
bestaande zakelijke contacten, alsmede het leggen van nieuwe zakelijke contacten. De
individuele gebruikers kunnen een persoonlijk profiel van zichzelf aanmaken op Xing. Bedrijven kunnen
bijvoorbeeld bedrijfsprofielen maken of vacatures publiceren op Xing.
De exploitatiemaatschappij van Xing is XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg,
Duitsland.
Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de voor de verwerking
verantwoordelijk is en waarop een Xing component (Xing plug-in) is geïntegreerd.
de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene zal worden
De respectievelijke Xing component activeert automatisch de persoon om een weergave van de
corresponderende Xing component van Xing. Verdere informatie over de
Xing plug-ins zijn te vinden op https://dev.xing.com/plugins. Binnen het bestek van deze
Xing ontvangt informatie over welke specifieke subpagina van onze website de gebruiker bezoekt.
website wordt bezocht door de betrokkene.
Als de betrokkene op hetzelfde moment bij Xing is ingelogd, herkent Xing bij elke oproep het volgende
van onze website door de betrokkene en voor de gehele duur van de respectieve
welke specifieke subpagina van onze website de gebruiker bezoekt.
betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Xing component
en door Xing toegewezen aan de respectieve Xing-account van de betrokken persoon. Als de
Als de betrokkene op een van de in onze website geïntegreerde Xing-knoppen klikt, bijvoorbeeld de
"Delen" knop, Xing wijst deze informatie toe aan de persoonlijke Xing gebruikersaccount van de
betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op.
Xing ontvangt informatie via de Xing-component wanneer de betrokkene
persoon onze website heeft bezocht, indien de betrokken persoon op het moment van de oproep
op hetzelfde moment bij Xing is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de gebruiker bij Xing is ingelogd of niet.
de betrokkene al dan niet op de Xing-component klikt. Indien een dergelijke overdracht van deze
Indien de betrokkene niet wil dat de informatie aan Xing wordt toegezonden, kan hij of zij de overdracht weigeren.
door uit te loggen uit hun Xing account voordat ze onze website bezoeken.
logt uit.
Het privacybeleid dat door Xing is gepubliceerd, is te vinden op https://www.xing.com/privacy
De op deze website beschikbare informatie bevat bijzonderheden over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens.
gegevens via Xing. Bovendien heeft Xing op https://www.xing.com/app/share?op=data_protection
Verklaring gegevensbescherming voor de XING Share-knop gepubliceerd.
12.5.11 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van YouTube
De controleur heeft YouTube-componenten op deze website geïnstalleerd.
geïntegreerd. YouTube is een videoportaal op internet waar uitgevers van video's gratis video's kunnen plaatsen.
van videoclips en andere gebruikers het eveneens gratis bekijken, evalueren en
om er commentaar op te geven. YouTube maakt de publicatie van alle soorten video's mogelijk,
waardoor zowel volledige film- en televisieprogramma's, maar ook muziekvideo's, trailers of van
de eigen video's van de gebruikers kunnen via het internetportaal worden geraadpleegd.
De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066,
USA. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy,
Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de voor de verwerking
verantwoordelijk is en waarop een YouTube-component (YouTube-video) wordt gebruikt.
de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de gebruiker is geïntegreerd in het
De respectieve YouTube-component activeert automatisch de betrokkene om een
YouTube component om het bijbehorende YouTube component te downloaden. Verder
Informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/.
Als onderdeel van deze technische procedure, ontvangen YouTube en Google kennis van welke
specifieke subpagina van onze website wordt bezocht door de betrokkene.
Indien de betrokkene tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube de betrokkene met de
Het oproepen van een sub-pagina die een YouTube video bevat, welke concrete sub-pagina van onze
website die door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en
Google en toegewezen aan het respectieve YouTube-account van de betrokkene.
YouTube en Google ontvangen informatie via de YouTube-component wanneer
over het feit dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene
is ingelogd op YouTube op hetzelfde moment dat hij onze website bezoekt; dit gebeurt in de
ongeacht of de betrokkene al dan niet op een YouTube-video klikt. Als een
het doorgeven van deze informatie aan YouTube en Google door de betrokkene.
Indien de gebruiker niet wil dat de gegevens worden doorgegeven, kan hij of zij dit voorkomen door in te loggen voordat de gegevens worden opgevraagd.
uitlogt uit hun YouTube-account wanneer ze onze website bezoeken.
Het door YouTube gepubliceerde privacybeleid, dat te vinden is op
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ geeft informatie over de enquête,
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch YouTube und Google.
12.6 Zahlungsmöglichkeiten
12.6.1 Zahlungsart: Datenschutzbestimmungen zu Klarna als Zahlungsart
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von Klarna
integriert. Klarna ist ein Online-Zahlungsdienstleister, der den Kauf auf Rechnung oder eine
flexible Ratenzahlung ermöglicht. Ferner werden von Klarna weitere Services, wie beispielsweise
ein Käuferschutz oder eine Identitäts- und Bonitätsprüfung, angeboten.
Betreibergesellschaft von Klarna ist die Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden.
Wählt die betroffene Person während des Bestellvorgangs in unserem Online-Shop als
Zahlungsmöglichkeit entweder den „Kauf auf Rechnung“ oder „Ratenkauf“ aus, werden
automatisiert Daten der betroffenen Person an Klarna übermittelt. Mit der Auswahl einer dieser
Zahlungsoptionen willigt die betroffene Person in diese, zur Abwicklung des Rechnungs- oder
Ratenkaufes oder zur Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderliche, Übermittlung
personenbezogener Daten ein.
Bei den an Klarna übermittelten personenbezogenen Daten handelt es sich in der Regel um
Vorname, Nachname, Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Email-Adresse, IP-Adresse,
Telefonnummer, Mobiltelefonnummer sowie um andere Daten, die zur Abwicklung eines
Rechnungs- oder Ratenkaufs notwendig sind. Zur Abwicklung des Kaufvertrages notwendig sind
auch solche personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit der jeweiligen Bestellung
stehen. Insbesondere kann es zum wechselseitigen Austausch von Zahlungsinformationen, wie
Bankverbindung, Kartennummer, Gültigkeitsdatum und CVC-Code, Artikelanzahl, Artikelnummer,
Daten zu Waren und Dienstleistungen, Preise und steuerliche Abgaben, Angaben zum früheren
Kaufverhalten oder sonstige Angaben zur finanziellen Situation der betroffenen Person, kommen.
Die Übermittlung der Daten bezweckt insbesondere die Identitätsüberprüfung, die
Zahlungsadministration und die Betrugsprävention. Der für die Verarbeitung Verantwortliche wird
Klarna personenbezogene Daten insbesondere dann übermitteln, wenn ein berechtigtes Interesse für
die Übermittlung gegeben ist. Die zwischen Klarna und dem für die Verarbeitung Verantwortlichen
ausgetauschten personenbezogenen Daten werden von Klarna an Wirtschaftsauskunfteien
übermittelt. Diese Übermittlung bezweckt die Identitäts- und Bonitätsprüfung.
Klarna gibt die personenbezogenen Daten auch an verbundene Unternehmen (Klarna Gruppe) und
Leistungserbringer oder Subunternehmer weiter, soweit dies zur Erfüllung der vertraglichen
Verpflichtungen erforderlich ist oder die Daten im Auftrag verarbeitet werden sollen.
Zur Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung einer Vertragsbeziehung
erhebt und nutzt Klarna Daten und Informationen über das bisherige Zahlungsverhalten der
betroffenen Person sowie Wahrscheinlichkeitswerte für deren Verhalten in der Zukunft (sogenanntes
Scoring). Die Berechnung des Scorings wird auf der Basis wissenschaftlich anerkannter
mathematisch-statistischer Verfahren durchgeführt.
Die betroffene Person hat die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang mit personenbezogenen
Daten jederzeit gegenüber Klarna zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich nicht auf
personenbezogene Daten aus, die zwingend zur (vertragsgemäßen) Zahlungsabwicklung verarbeitet,
genutzt oder übermittelt werden müssen.
Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Klarna können unter
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf abgerufen werden.
12.6.2 Zahlungsart: Datenschutzbestimmungen zu PayPal als Zahlungsart
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von PayPal
integriert. PayPal ist ein Online-Zahlungsdienstleister. Zahlungen werden über sogenannte PayPal-
Konten abgewickelt, die virtuelle Privat- oder Geschäftskonten darstellen. Zudem besteht bei
PayPal die Möglichkeit, virtuelle Zahlungen über Kreditkarten abzuwickeln, wenn ein Nutzer kein
PayPal-Konto unterhält. Ein PayPal-Konto wird über eine E-Mail-Adresse geführt, weshalb es
keine klassische Kontonummer gibt. PayPal ermöglicht es, Online-Zahlungen an Dritte auszulösen
oder auch Zahlungen zu empfangen. PayPal übernimmt ferner Treuhänderfunktionen und bietet
Käuferschutzdienste an.
Die Europäische Betreibergesellschaft von PayPal ist die PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-
24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.
Wählt die betroffene Person während des Bestellvorgangs in unserem Online-Shop als
Zahlungsmöglichkeit „PayPal“ aus, werden automatisiert Daten der betroffenen Person an PayPal
übermittelt. Mit der Auswahl dieser Zahlungsoption willigt die betroffene Person in die zur
Zahlungsabwicklung erforderliche Übermittlung personenbezogener Daten ein.
Bei den an PayPal übermittelten personenbezogenen Daten handelt es sich in der Regel um
Vorname, Nachname, Adresse, Email-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer, Mobiltelefonnummer
oder andere Daten, die zur Zahlungsabwicklung notwendig sind. Zur Abwicklung des
Kaufvertrages notwendig sind auch solche personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit
der jeweiligen Bestellung stehen.
Die Übermittlung der Daten bezweckt die Zahlungsabwicklung und die Betrugsprävention. Der für
die Verarbeitung Verantwortliche wird PayPal personenbezogene Daten insbesondere dann
übermitteln, wenn ein berechtigtes Interesse für die Übermittlung gegeben ist. Die zwischen PayPal
und dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ausgetauschten personenbezogenen Daten werden
von PayPal unter Umständen an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung bezweckt
die Identitäts- und Bonitätsprüfung.
PayPal gibt die personenbezogenen Daten gegebenenfalls an verbundene Unternehmen und
Leistungserbringer oder Subunternehmer weiter, soweit dies zur Erfüllung der vertraglichen
Verpflichtungen erforderlich ist oder die Daten im Auftrag verarbeitet werden sollen.
Die betroffene Person hat die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang mit personenbezogenen
Daten jederzeit gegenüber PayPal zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich nicht auf
personenbezogene Daten aus, die zwingend zur (vertragsgemäßen) Zahlungsabwicklung verarbeitet,
genutzt oder übermittelt werden müssen.
Die geltenden Datenschutzbestimmungen von PayPal können unter
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full abgerufen werden.
12.6.3 Zahlungsart: Datenschutzbestimmungen zu Skrill als Zahlungsart
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von Skrill
integriert. Skrill ist ein Online-Zahlungsdienstleister. Die Zahlungen werden über das sogenannte
Skrill-Wallet abgewickelt, welches eine virtuelle elektronische Geldbörse darstellt. Skrill bietet
auch die Möglichkeit, virtuelle Zahlungen über Kreditkarten abzuwickeln. Ein Skrill-Wallet wird
über eine E-Mail-Adresse geführt. Skrill ermöglicht es, Online-Zahlungen an Dritte auszulösen oder
Zahlungen zu empfangen.
Betreibergesellschaft von Skrill ist die Skrill Limited, Floor 27, 25 Canada Square, London, E14
5LQ, Vereinigtes Königreich.
Wählt die betroffene Person während des Bestellvorgangs in unserem Online-Shop als
Zahlungsmöglichkeit „Skrill“ aus, werden automatisiert Daten der betroffenen Person an Skrill
übermittelt. Mit der Auswahl dieser Zahlungsoption willigt die betroffene Person in die zur
Zahlungsabwicklung erforderliche Übermittlung personenbezogener Daten ein.
Bei den mit Skrill ausgetauschten personenbezogenen Daten handelt es sich um die Kaufsumme
und die E-Mail-Adresse, die zur Zahlungsabwicklung notwendig sind. Die Übermittlung der Daten
bezweckt die Zahlungsabwicklung und die Betrugsprävention. Der für die Verarbeitung
Verantwortliche wird Skrill andere personenbezogene Daten auch dann übermitteln, wenn ein
berechtigtes Interesse für die Übermittlung gegeben ist. Die zwischen Skrill und dem für die
Verarbeitung Verantwortlichen ausgetauschten personenbezogenen Daten werden von Skrill unter
Umständen an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung bezweckt die Identitäts-
und Bonitätsprüfung.
Skrill gibt die personenbezogenen Daten gegebenenfalls an verbundene Unternehmen und
Leistungserbringer oder Subunternehmer weiter, soweit dies zur Erfüllung der vertraglichen
Verpflichtungen erforderlich ist oder die Daten im Auftrag verarbeitet werden sollen.
Die betroffene Person hat die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang mit personenbezogenen
Daten jederzeit gegenüber Skrill zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich nicht auf
personenbezogene Daten aus, die zwingend zur (vertragsgemäßen) Zahlungsabwicklung verarbeitet,
genutzt oder übermittelt werden müssen.
Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Skrill können unter
https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzbestimmungen/ abgerufen werden.
12.6.4 Zahlungsart: Datenschutzbestimmungen zu Sofortüberweisung als Zahlungsart
De controller heeft op deze website componenten geïnstalleerd van
Sofortüberweisung integriert. Sofortüberweisung ist ein Zahlungsdienst, der eine bargeldlose
Zahlung von Produkten und Dienstleistungen im Internet ermöglicht. Sofortüberweisung bildet ein
technisches Verfahren ab, durch welches der Online-Händler unverzüglich eine
Zahlungsbestätigung erhält. So wird ein Händler in die Lage versetzt, Waren, Dienstleistungen oder
Downloads sofort nach der Bestellung an den Kunden auszuliefern.
Betreibergesellschaft von Sofortüberweisung ist die SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131
Gauting, Deutschland.
Wählt die betroffene Person während des Bestellvorgangs in unserem Online-Shop als
Zahlungsmöglichkeit „Sofortüberweisung“ aus, werden automatisiert Daten der betroffenen Person
an Sofortüberweisung übermittelt. Mit einer Auswahl dieser Zahlungsoption willigt die betroffene
Person in eine zur Zahlungsabwicklung erforderliche Übermittlung personenbezogener Daten ein.
Bei der Kaufabwicklung über Sofortüberweisung übermittelt der Käufer die PIN und die TAN an
die Sofort GmbH. Sofortüberweisung führt sodann nach technischer Überprüfung des Kontostandes
und Abruf weiterer Daten zur Prüfung der Kontodeckung eine Überweisung an den Online-Händler
aus. Die Durchführung der Finanztransaktion wird dem Online-Händler sodann automatisiert
mitgeteilt.
Bei den mit Sofortüberweisung ausgetauschten personenbezogenen Daten handelt es sich um
Vorname, Nachname, Adresse, Email-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer, Mobiltelefonnummer
oder andere Daten, die zur Zahlungsabwicklung notwendig sind. Die Übermittlung der Daten
bezweckt die Zahlungsabwicklung und die Betrugsprävention. Der für die Verarbeitung
Verantwortliche wird Sofortüberweisung andere personenbezogene Daten auch dann übermitteln,
wenn ein berechtigtes Interesse für die Übermittlung gegeben ist. Die zwischen Sofortüberweisung
und dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ausgetauschten personenbezogenen Daten werden
von Sofortüberweisung unter Umständen an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese
Übermittlung bezweckt die Identitäts- und Bonitätsprüfung.
Sofortüberweisung gibt die personenbezogenen Daten gegebenenfalls an verbundene Unternehmen
und Leistungserbringer oder Subunternehmer weiter, soweit dies zur Erfüllung der vertraglichen
Verpflichtungen erforderlich ist oder die Daten im Auftrag verarbeitet werden sollen.
Die betroffene Person hat die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang mit personenbezogenen
Daten jederzeit gegenüber Sofortüberweisung zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich nicht auf
personenbezogene Daten aus, die zwingend zur (vertragsgemäßen) Zahlungsabwicklung verarbeitet,
genutzt oder übermittelt werden müssen.
Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Sofortüberweisung können unter
https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/ abgerufen werden.
12.6.5 Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Flattr
De controleur heeft op deze website onderdelen geïnstalleerd van de
Unternehmens Flattr integriert. Flattr ist ein Social-Payment-Dienst aus Schweden, der es dem
Nutzer durch Einzahlungen auf ein Guthabenkonto und Bestimmung eines monatlichen Budgets
ermöglicht, Spenden an Medienanbieter im Internet zu verteilen. Der Nutzer des Dienstes kann
Flattr durch Anklicken eines Flattr-Buttons, der auf der Internetseite eines Medienanbieters
integriert ist, anweisen, sein festgelegtes Monatsbudget mit auf diesen Medienanbieter zu verteilen.
Betreibergesellschaft von Flattr ist die Flattr AB, Box 4111, 203 12 Malmö, Schweden.
Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de voor de verwerking
Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Flattr-Komponente integriert wurde, wird der
Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch
durch die jeweilige Flattr-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Flattr-
Komponente von Flattr herunterzuladen. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Flattr
Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person
besucht wird.
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Flattr eingeloggt ist, erkennt Flattr mit jedem Aufruf
van onze website door de betrokkene en voor de gehele duur van de respectieve
welke specifieke subpagina van onze website de gebruiker bezoekt.
betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Flattr-Komponente gesammelt
und durch Flattr dem jeweiligen Flattr-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die
betroffene Person den auf unserer Internetseite integrierten Flattr-Button, so wird diese Information
zu Abrechnungszwecken an Flattr übermittelt. Der Übermittlung derartiger Informationen hat die
betroffene Person gegenüber Flattr bereits zugestimmt.
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Flattr können unter
https://flattr.com/privacy abgerufen werden.
12.7 Sonstige Plugins
12.7.1 Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Funktionen der
Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT)
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Zählpixel integriert. Ein
Zählpixel ist eine Miniaturgrafik, die in Internetseiten eingebettet wird, um eine Logdatei-
Aufzeichnung und eine Logdatei-Analyse zu ermöglichen, wodurch eine statistische Auswertung
durchgeführt werden kann. Die integrierten Zählpixel dienen dem Skalierbaren Zentralen
Messverfahren (SZM) der Verwertungsgesellschaft WORT (VG-Wort).
De schaalbare centrale meetprocedure is ontwikkeld door INFOnline GmbH, Forum Bonn Nord,
Brühler Str. 9, 53119 Bonn betrieben.
Das Skalierbare Zentrale Messverfahren dient der Ermittlung statistischer Kennzahlen, mit denen
die Kopierwahrscheinlichkeit von Texten berechnet wird. Anhand des eingebetteten Zählpixels wird
ermöglicht, dass die Verwertungsgesellschaft WORT erkennen kann, ob, wann und von wie vielen
Nutzern (darunter ist die betroffene Person) unsere Internetseite geöffnet wurde und welche Inhalte
abgerufen wurden.
De gegevens die met behulp van de schaalbare centrale meetprocedure worden verkregen, worden anoniem verzameld.
Voor de registratie van de toegangscijfers, met het oog op de herkenning van de gebruikers van een
website, wordt ofwel een zogenaamde session cookie gezet, d.w.z. er wordt een handtekening gezet, die
is samengesteld uit verschillende automatisch verzonden informatie of alternatieve
gebruikte methoden. Het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding
wordt alleen in geanonimiseerde vorm verzameld en verwerkt. De betrokkene zal niet worden
Tijd geïdentificeerd.
De betrokkene kan bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds vermeld.
op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser.
en dus permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Zo'n instelling
van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat INFOnline een cookie plaatst op de
informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan INFOnline
cookies die op enig moment reeds zijn ingesteld via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.
worden geschrapt.
Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het verzamelen van de gegevens door INFOnline
de gegevens die worden gegenereerd in verband met het gebruik van deze website en de verwerking van die gegevens.
gegevens door INFOnline en om te voorkomen dat dergelijke gegevens worden gebruikt. Daartoe moet de
betrokkene op de opt-outknop te drukken onder de link http://optout.ioam.de, die een
Opt-Out-Cookie is ingesteld. De opt-out cookie die met het bezwaar wordt ingesteld, wordt opgeslagen op de computer die wordt gebruikt door de
informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Als de koekjes
na een bezwaar in het systeem van de betrokkene wordt gewist, moet de betrokkene
persoon om de link opnieuw te openen en een nieuw opt-out-cookie in te stellen.
Met de instelling van de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de internetpagina's van de
voor de verwerking verantwoordelijke niet langer volledig door de betrokkene kan worden gebruikt.
zijn.
Die geltenden Datenschutzbestimmungen von INFOnline können unter
https://www.infonline.de/datenschutz/ abgerufen werden.
12.7.2 Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Getty Images Bildern
De controleur heeft op deze website onderdelen geïnstalleerd van de
Unternehmens Getty Images integriert. Getty Images ist eine amerikanische Bildagentur. Eine
Bildagentur ist ein Unternehmen, welches auf dem Markt Bilder und anderes Bildmaterial anbietet.
Bildagenturen vermarkten in der Regel Fotografien, Illustrationen und Filmmaterial. Über eine
Bildagentur lizensieren unterschiedliche Kunden, insbesondere Internetseitenbetreiber, Redaktionen
von Print- und TV-Medien und Werbeagenturen, die von ihnen eingesetzten Bilder.
Betreibergesellschaft der Getty-Images-Komponenten ist die Getty Images International, 1st Floor,
The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Irland.
Getty Images gestattet das (ggf. kostenlose) Einbetten von Stockbildern. Einbetten ist die
Einbindung oder Integration eines bestimmten fremden Inhalts, beispielsweise von Text-, Video-
oder Bild-Daten, die von einer fremden Internetseite bereitgestellt werden und dann auf der eigenen
Internetseite erscheinen. Zur Einbettung wird ein sogenannter Einbettungscode verwendet. Ein
Einbettungscode ist ein HTML-Code, der von einem Internetseitenbetreiber in eine Internetseite
integriert wird. Wurde von einem Internetseitenbetreiber ein Einbettungscode integriert, werden die
externen Inhalte der anderen Internetseite standardmäßig unmittelbar angezeigt, sobald eine
Internetseite besucht wird. Zur Anzeige der fremden Inhalte werden die externen Inhalte
unmittelbar von der anderen Internetseite geladen. Getty Images stellt unter dem Link
http://www.gettyimages.de/resources/embed weitere Informationen über das Einbetten von Inhalten
zur Verfügung.
Über die technische Implementierung des Einbettungscodes, der die Bildanzeige der Bilder von
Getty Images ermöglicht, wird die IP-Adresse des Internetanschlusses, über welchen die betroffene
Person auf unsere Internetseite zugreift, an Getty Images übertragen. Ferner erfasst Getty Images
unsere Internetseite, den genutzten Browsertyp, die Browsersprache, den Zeitpunkt und die Länge
des Zugriffs. Darüber hinaus kann Getty Images Navigationsinformationen, das sind Informationen
darüber, welche unserer Unterseiten von der betroffenen Person besucht und welche Links
angeklickt wurden, sowie andere Interaktionen, die die betroffene Person beim Besuch unserer
Internetseite ausgeführt hat, erfassen. Diese Daten können von Getty Images gespeichert und
ausgewertet werden.
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Getty Images können
unter http://www.gettyimages.de/enterprise/privacy-policy abgerufen werden.
12.7.3 Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von LiveZilla
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite die Komponente LiveZilla
integriert. LiveZilla ist eine Live-Support-Helpdesk-Software, die den Aufbau einer direkten
Kommunikation in Echtzeit (sogenannter Live-Chat) mit Besuchern der eigenen Internetseite
ermöglicht.
Entwickler der Komponente LiveZilla ist die LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224
Singen, Deutschland.
Bei jedem einzelnen Abruf unserer Internetseite, die mit einer LiveZilla-Komponente ausgestattet
ist, werden durch diese Komponente Daten mit dem Zweck gesammelt, das Live-Chat-System zu
betreiben und den Betrieb des Systems zu analysieren. Weitere Informationen zu LiveZilla können
unter http://www.livezilla.net/home/de/ abgerufen werden.
Die LiveZilla-Komponente setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der
betroffenen Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Über den LiveZilla-Cookie
können pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt werden. Solche pseudonymisierten
Nutzungsprofile können von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eingesetzt werden, um eine
Analyse des Besucherverhaltens durchzuführen sowie auch den ordnungsgemäßen Betrieb des
Live-Chat-Systems zu analysieren und aufrechtzuerhalten. Die Analyse dient auch der Verbesserung
unseres Angebots. Die über die LiveZilla-Komponente erhobenen Daten werden nicht ohne
vorherige Einholung einer gesonderten ausdrücklichen Einwilligung der betroffenen Person dazu
genutzt, die betroffene Person zu identifizieren. Diese Daten werden nicht mit personenbezogenen
Daten oder mit anderen Daten, die das gleiche Pseudonym enthalten, zusammengeführt.
De betrokkene kan bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds vermeld.
op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser.
en dus permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Zo'n instelling
des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass die LiveZilla-Komponente ein Cookie
auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt. Zudem kann ein von der
LiveZilla-Komponente bereits gesetzter Cookie jederzeit über den Internetbrowser oder andere
softwareprogramma's worden gewist.
Die geltenden Datenschutzbestimmungen der LiveZilla GmbH können unter
https://www.livezilla.net/disclaimer/de/ abgerufen werden.
12.7.4 Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von WiredMinds
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von WiredMinds
integriert. Durch die WiredMinds-Komponenten werden Unternehmen, die eine Internetseite
besuchen, automatisch erkannt und qualifiziert. Die WiredMinds-Komponente ermöglicht dem
Betreiber einer Internetseite, der die Komponente einsetzt, die Generierung von Leads, also eine
Qualifizierung potenzieller Neukunden.
Betreibergesellschaft von WiredMinds ist die WiredMinds GmbH, Lindenspürstraße 32, 70176
Stuttgart, Deutschland.
Wir setzen einen WiredMinds Zählpixel ein. Ein Zählpixel ist eine Miniaturgrafik, die in eine
Internetseite eingebettet wird, um eine Logdatei-Aufzeichnung und eine Logdatei-Analyse zu
ermöglichen, um in der Folge eine statistische Auswertung durchzuführen.
WiredMinds setzt zudem ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen
Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Mit der Setzung des Cookies wird uns eine
Analyse der Benutzung unserer Internetseite ermöglicht.
Mittels der gewonnenen Daten werden pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt. Die
pseudonymisierten Nutzungsprofile werden zum Zwecke der Analyse des Besucherverhaltens
genutzt und ermöglichen eine Verbesserung unseres Internetangebots. Die über die WiredMinds-
component zal niet aan derden worden bekendgemaakt zonder eerst een afzonderlijke en
De gegevens worden gebruikt om de betrokkene te identificeren met diens uitdrukkelijke toestemming.
identificeren. Deze gegevens zullen niet worden samengevoegd met persoonsgegevens of met andere gegevens die
hetzelfde pseudoniem bevatten worden samengevoegd.
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite wird der Internetbrowser auf dem
informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die WiredMinds-
Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Analyse zu übermitteln. Im Rahmen dieses
technischen Verfahrens erhält WiredMinds Kenntnis über personenbezogene Daten, wie die IP-
Adresse, die unter anderem dazu dient, die Herkunft der Besucher und Klicks nachzuvollziehen.
Door middel van de cookie kan persoonlijke informatie, bijvoorbeeld de toegangstijd, de
Ort, von welchem ein Zugriff ausging und die Häufigkeit der Besuche auf unserer Internetseite,
opgeslagen. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden deze persoonlijke gegevens,
einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen Person genutzten Internetanschlusses, an den
Server der WiredMinds übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch WiredMinds
gespeichert, aber nicht an Dritte weitergegeben.
De betrokkene kan bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds vermeld.
op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser.
en dus permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Zo'n instelling
des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass WiredMinds ein Cookie auf dem
informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt. Zudem kann ein von
WiredMinds bereits gesetzter Cookie jederzeit über einen Internetbrowser oder andere
softwareprogramma's worden gewist.
Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, einer Erfassung der durch den
WiredMinds erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogenen Daten zu widersprechen
und eine solche zu verhindern. Hierzu muss die betroffene Person den Dont-Track-My-Visits-
Button unter dem Link
https://wm.wiredminds.de/track/cookie_mgr.php?mode=dont_track_ask&websitesel anklicken.
Wird das informationstechnologische System der betroffenen Person zu einem späteren Zeitpunkt
gelöscht, formatiert oder neu installiert, muss die betroffene Person erneut einen Opt-Out-Cookie
set.
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von WiredMinds können unter
https://www.wiredminds.de/produkt/datenschutz-gutachten/ abgerufen werden.
12.7.5 Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Lotame
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von Lotame
integriert. Lotame ist eine Plattform zum Datenmanagement, in welche Daten geräteübergreifend
aus Drittquellen eingespeist werden, um in der Folge Content, Werbung und Angebote zu
personalisieren. Lotame ist daher auch ein Analyse-Dienst. Ein Analyse-Dienst vollzieht eine
Erhebung, Sammlung und Auswertung von Daten. Er wird überwiegend zur Optimierung einer
Internetseite und zur Kosten-Nutzen-Planung von Werbeaktivitäten eingesetzt.
Betreibergesellschaft von Lotame ist die Lotame Solutions, Inc. Suite 2000 8850 Stanford Blvd.
Columbia, Maryland, 21045, USA.
Zweck von Lotame ist eine geräteübergreifende Ansprache unserer Kunden und Interessenten.
Geräteübergreifend ist eine Ansprache der Kunden, wenn diese sowohl auf einem normalen
Computersystem als auch auf mobilen Geräten wie Notebooks, Tablets oder Mobiltelefonen
stattfindet. Lotame nutzt hierfür sogenannte Unique Identifiers (UIDs). Ein Unique Identifier ist
eine Technologie, durch die festgestellt werden kann, welche unterschiedlichen technologischen
Systeme von einer bestimmten Person genutzt werden.
Lotame setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person. Was
Cookies zijn hierboven reeds uitgelegd. Elke keer dat u een van de afzonderlijke pagina's van deze
internetsite die wordt beheerd door de voor de verwerking verantwoordelijke en waarop de gegevens zijn opgeslagen.
eine Lotame-Komponente integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem
informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de respectieve
Lotame-Komponente veranlasst, Daten zur Optimierungszwecken an Lotame zu übermitteln. Im
Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Lotame Kenntnis über Daten, die in der Folge zur
Erstellung von Nutzungsprofilen verwendet werden. Die so gewonnenen Nutzungsprofile dienen
der Feststellung, welche unterschiedlichen informationstechnologischen Geräte der jeweilige
Nutzer verwendet, um in der Folge unsere Werbeaktivitäten zu optimieren.
De betrokkene kan bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds vermeld.
op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser.
en dus permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Zo'n instelling
des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Lotame ein Cookie auf dem
informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt. Zudem können von Lotame
cookies die op enig moment reeds zijn ingesteld via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.
worden geschrapt.
Weiter besteht die Möglichkeit einer Erfassung der durch das Lotame-Cookie erzeugten, auf eine
Nutzung dieser Internetseite bezogenen Daten sowie der Verarbeitung dieser Daten durch Lotame
zu widersprechen und eine solche zu verhindern. Hierzu muss die betroffene Person den Opt-Out-
Button unter https://www.lotame.com/opt-out-preference-manager/ drücken, durch welchen ein
opt-out cookie is ingesteld. De opt-out cookie die met het bezwaar is ingesteld zal worden opgeslagen op de
informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Als de
Indien cookies na een bezwaar uit het systeem van de betrokkene worden verwijderd, kan de betrokkene
de betrokkene de link opnieuw te openen en een nieuw opt-out-cookie in te stellen.
Met de instelling van de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de internetpagina's van de
voor de verwerking verantwoordelijke niet langer volledig door de betrokkene kan worden gebruikt.
zijn.
Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Lotame können unter https://www.lotame.com/legal/
kan worden opgehaald.
12.7.6 Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Bloglovin
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von Bloglovin
integriert. Bloglovin ist eine Online-Plattform, welche den Nutzern die Organisation ihrer
Lieblingsblogs ermöglicht. Ein Blog ist ein auf einer Internetseite geführtes, in der Regel öffentlich
einsehbares Portal, in welchem eine oder mehrere Personen, die Blogger oder Weblogger genannt
werden, Artikel posten oder Gedanken in sogenannten Blogposts niederschreiben können.
Betreibergesellschaft von Bloglovin ist die Bloglovin Inc., 25 Broadway, New York, NY 10004,
USA.
Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de voor de verwerking
Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Bloglovin-Komponente integriert wurde,
de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene zal worden
automatisch durch die jeweilige Bloglovin-Komponente veranlasst, eine Darstellung der
entsprechenden Bloglovin-Komponente von Bloglovin herunterzuladen. Im Rahmen dieses
technischen Verfahrens erhält Bloglovin Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer
website wordt bezocht door de betrokkene.
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Bloglovin eingeloggt ist, erkennt Bloglovin mit jedem
De toegang van de betrokkene tot onze website en gedurende de gehele duur van de toegang.
welke specifieke subpagina van onze website u bezoekt tijdens uw verblijf op onze website.
die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Bloglovin-Komponente
gesammelt und durch Bloglovin dem jeweiligen Bloglovin-Account der betroffenen Person
zugeordnet. Betätigt die betroffene Person den auf unserer Internetseite integrierten Bloglovin-
Button, so wird diese Information an Bloglovin übermittelt. Der Übermittlung derartiger
Informationen hat die betroffene Person gegenüber Bloglovin bereits zugestimmt.
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Bloglovin können unter
https://www.bloglovin.com/tos abgerufen werden.

Diese Datenschutzerklärung wurde auf der Basis der über den Datenschutzerklärungs-
Generator der DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH zur Verfügung gestellten
Informationen erstellt.

Headwave GmbH
Marie-Elisabeth-von-Humboldt-Str. 35a
13057 Berlijn
DUITSLAND

Telefoon: +49 152 364 015 42
Mail: hello@headwave.de

Directeur:
Dipl.-Des. Sophie Willborn

Griffie:
Arrondissementsrechtbank Berlijn-Charlottenburg HRB 165451B

BTW-nr.: DE299546288
© Copyright 2022 - Headwave - Alle rechten voorbehouden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram