Splošni pogoji

§ 1 Uporaba, opredelitve pojmov

(1) Družba Headwave GmbH, Marie-E.-von-Humboldt-Str. 35a, 13057 Berlin, Nemčija (v nadaljevanju: "mi" ali "Headwave") upravlja spletno trgovino z blagom na spletni strani https://www.headwave.de. Naslednji splošni pogoji veljajo za vse storitve med nami in našimi strankami (v nadaljevanju: "stranka" ali "vi") v različici, veljavni v času naročila, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače.

(2) "Potrošnik" v smislu teh pogojev je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki jih pretežno ni mogoče pripisati niti njeni poslovni niti neodvisni poklicni dejavnosti. "Podjetnik" je fizična ali pravna oseba ali partnerstvo s pravno sposobnostjo, ki pri sklepanju pravnega posla deluje v okviru svoje poslovne ali samostojne poklicne dejavnosti, pri čemer je partnerstvo s pravno sposobnostjo partnerstvo, ki ima sposobnost pridobivanja pravic in prevzemanja obveznosti.

§ 2 Sklepanje pogodb, shranjevanje besedila pogodbe

(1) Za naročila, oddana prek naše spletne trgovine na naslovu https://www.headwave.de, veljajo naslednja pravila o sklepanju pogodb.

(2) Naše predstavitve izdelkov na internetu so nezavezujoče in ne pomenijo zavezujoče ponudbe za sklenitev pogodbe.

(3) Ob prejemu naročila v naši spletni trgovini veljajo naslednja pravila: Stranka poda zavezujočo ponudbo za sklenitev pogodbe, ko uspešno izvede postopek naročila v naši spletni trgovini. Naročilo je oddano v naslednjih korakih:

  1. Izbira želenega blaga,
  2. Izdelke dodajte s klikom na ustrezen gumb (npr. "Dodaj v košarico", "Dodaj v nakupovalno vrečko" ali podobno),
  3. Preverjanje podatkov v nakupovalni košarici,
  4. S klikom na ustrezen gumb (npr. "Nadaljuj z blagajno", "Nadaljuj s plačilom", "Na pregled naročila" ali podobno) prikličite pregled naročila,
  5. Vnesite/preverite naslov in kontaktne podatke, izberite način plačila, potrdite splošne pogoje poslovanja in pravilnik o odpovedi,
  6. Sofern die vereinbarte Beschaffenheit der Ware von deren üblichen Beschaffenheit und Verwendungsvoraussetzungen abweicht, Bestätigung einer negativen Beschaffenheitsvereinbarung,
  7. Dokončanje naročila s pritiskom na gumb "Kupi zdaj". To je vaše zavezujoče naročilo.
  8. Pogodba je sklenjena, ko od nas v treh delovnih dneh prejmete potrditev naročila na navedeni e-poštni naslov.

(4) V primeru sklenitve pogodbe se pogodba sklene z družbo Headwave GmbH, Marie-E.-von-Humboldt-Str. 35a, 13057 Berlin, Nemčija.

(5) Pred oddajo naročila lahko podatke o naročilu natisnete ali shranite v elektronski obliki z uporabo funkcije tiskanja v brskalniku. Obdelava naročila in posredovanje vseh informacij, potrebnih za sklenitev pogodbe, zlasti podatkov o naročilu, splošnih pogojev in pravilnika o odpovedi, se izvedeta po elektronski pošti, ko ste sprožili naročilo, delno samodejno. Besedila pogodbe po sklenitvi pogodbe ne shranjujemo.

(6) Napake pri vnosu lahko popravite z običajnimi funkcijami tipkovnice, miške in brskalnika (npr. z gumbom "nazaj" v brskalniku). Popravite jih lahko tudi tako, da predčasno prekinete postopek naročila, zaprete okno brskalnika in ponovite postopek.

(7) Obdelava naročila in posredovanje vseh informacij, potrebnih za sklenitev pogodbe, sta delno avtomatizirana po elektronski pošti. Zato morate zagotoviti, da je e-poštni naslov, ki ste nam ga posredovali, pravilen, da je prejemanje e-poštnih sporočil tehnično zagotovljeno in zlasti, da ga ne preprečujejo filtri SPAM.

§ 3 Predmet pogodbe in bistvene značilnosti izdelkov

(1) V primeru naše spletne trgovine je predmet pogodbe:

  1. Prodaja blaga. Dejansko ponujeno blago je na voljo na naših straneh s članki.

(2) Die wesentlichen Merkmale der Ware finden sich in der Artikelbeschreibung. Sofern die vereinbarte Beschaffenheit der Ware von deren üblichen Beschaffenheit und Verwendungsvoraussetzungen abweicht, wird darauf in der Artikelbeschreibung ausdrücklich hingewiesen (negative Beschaffenheitsvereinbarung). Soweit der Kunde seine ausdrückliche Einwilligung in die negative Beschaffenheitsabweichung erteilt hat, definiert diese den Vertragsgegenstand.

§ 4 Cene, stroški pošiljanja in dostave

(1) Cene, navedene v posameznih ponudbah, in stroški dostave so skupne cene in vključujejo vse sestavine cene, vključno z vsemi veljavnimi davki.

(2) Kupnino je treba plačati pred dobavo izdelka (predplačilo), razen če izrecno ponudimo nakup na račun. Načini plačila, ki so vam na voljo, so prikazani pod ustrezno označenim gumbom v spletni trgovini ali v ustrezni ponudbi. Če pri posameznih načinih plačila ni določeno drugače, zahtevki za plačilo zapadejo v plačilo takoj.

(3) Poleg navedenih cen lahko za dostavo izdelkov nastanejo tudi stroški pošiljanja, razen če je posamezen izdelek označen kot izdelek brez stroškov pošiljanja. Stroški pošiljanja vam bodo ponovno jasno sporočeni v ponudbah, po potrebi v sistemu nakupovalne košarice in v pregledu naročila.

(4) Če v opisu izdelka ni jasno navedeno drugače, so vsi ponujeni izdelki pripravljeni za takojšnjo odpremo (dobavni rok: 2-3 dni po prejemu plačila).

(5) Dostava se opravi po vsem svetu.

§ 5 Pravica do zadržanja, zadržanje lastninske pravice

(1) Pravico do zadržanja lahko uveljavljate le, če gre za zahtevke iz istega pogodbenega razmerja.

(2) Blago ostane naša last, dokler kupnina ni v celoti plačana.

§ 6 Pravica do umika

Kot potrošnik imate pravico do odstopa od pogodbe. To ureja naša Pravilnik o odpovedi.

§ 7 Odgovornost

(1) Ob upoštevanju naslednjih izjem je naša odgovornost za pogodbene kršitve dolžnosti in nedovoljena dejanja omejena na namero ali hudo malomarnost.

(2) V primeru lahke malomarnosti odgovarjamo brez omejitev v primeru poškodbe življenja, telesa ali zdravja ali v primeru kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti. Če zamujamo z izvedbo zaradi lahke malomarnosti, če je izvedba postala nemogoča ali če smo kršili bistveno pogodbeno obveznost, je odgovornost za materialno škodo in finančno izgubo, ki iz tega izhaja, omejena na višino škode. Škoda, ki je predvidljiva in značilna za to vrsto pogodbe omejeno. Pomembna pogodbena obveznost je obveznost, katere izpolnitev najprej omogoča pravilno izpolnitev pogodbe, katere kršitev ogroža doseganje namena pogodbe in na katere izpolnitev se lahko redno zanašate. To vključuje zlasti našo dolžnost, da ukrepamo in izpolnimo pogodbeno obveznost, ki je opisana v § 3.

§ 8 Pogodbeni jezik

Kot pogodbeni jezik je na voljo samo nemščina.

§ 9 Garancija/služba za stranke

(1) Jamstvo urejajo zakonske določbe.

(2) Kot potrošnik morate takoj po izpolnitvi pogodbe preveriti popolnost, očitne napake in poškodbe pri prevozu ter nas in prevoznika čim prej obvestiti o morebitnih reklamacijah. Če tega ne upoštevate, to seveda ne bo vplivalo na vaše zakonsko določene garancijske zahtevke.

(3) Naša služba za stranke za vprašanja, pritožbe in zahtevke je na voljo +4915236401542, pokličite ali WhatsApp.

§ 10 Končne določbe/reševanje sporov

(1) Uporablja se nemško pravo. V primeru potrošnikov se ta izbira prava uporablja le, če zaradi tega ni ukinjeno varstvo, ki ga zagotavljajo obvezne določbe prava države, v kateri ima potrošnik običajno prebivališče (načelo ugodnosti).

(2) Določbe Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga se izrecno ne uporabljajo.

(3) Če je stranka trgovec, pravna oseba javnega prava ali posebni sklad javnega prava, je za vse spore iz pogodbenih razmerij med stranko in ponudnikom pristojen sedež ponudnika.

(4) Evropska komisija zagotavlja platformo za spletno reševanje sporov (ODR), do katere lahko dostopate na naslovu https://ec.europa.eu/consumers/odr najti. Pripravljeni smo sodelovati v postopku izvensodne poravnave.

Headwave GmbH
Marie-Elisabeth-von-Humboldt-Str. 35a
13057 Berlin
NEMČIJA

Telefon: +49 152 364 015 42
Pošta: hello@headwave.de

Direktor:
Dipl.-Des. Sophie Willborn

Registrsko sodišče:
Lokalno sodišče Berlin-Charlottenburg HRB 165451B

Številka DDV: DE299546288
© Copyright 2022 - Headwave - Vse pravice pridržane
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram