1 innehåll
1 Allmän information 3
2 Definitioner 4
2.1 personuppgifter 4
2.2 Berörd person 4
2.3 Bearbetning 4
2.4 Begränsning av behandlingen 5
2.5 Profilering 5
2.6 Pseudonymisering 5
2.7 Personuppgiftsansvarig eller ansvarig för behandlingen 5
2.8 Gemensamt ansvariga personer 5
2.9 Processorer 6
2.10 Mottagare 6
2.11 Tredje part 6
2.12 Samtycke 6
3 Kontaktperson 6
4 Information om dataskydd enligt artiklarna 13 och 14 i EU:s dataskyddsförordning 7
5 Cookies 7
5.1 Vad är kakor? 7
5.2 Cookies och hur de används av HEADWAVE GMBH 7
5.3 Cookievarianter hos HEADWAVE GMBH 8
5.4 Hantera cookies (opt-out) 8
5.5 Anmärkning om opt-out-cookie 9
6 Insamling av allmänna uppgifter och information 9
6.1 Registrering på vår webbplats 9
6.2 Prenumeration på vårt nyhetsbrev 10
6.3 Uppföljning av nyhetsbrev 11
6.4 Möjlighet till kontakt via webbplatsen 11
6.5 Kommentarfunktion i bloggen på webbplatsen 12
6.6 Prenumeration på kommentarer på bloggen på webbplatsen 12
6.7 Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter 12
7 Rättslig grund för behandlingen 12
7.1 Legitima intressen i behandlingen som eftersträvas av den personuppgiftsansvarige eller en
Tredje parter är eftersökta 13
7.2 Varaktighet för vilken personuppgifterna lagras 13
7.3 Lagstadgade eller avtalsenliga bestämmelser om tillhandahållande av personuppgifter
Uppgifter; Nödvändighet för att ingå avtalet; Den registrerades skyldighet att tillhandahålla uppgifterna.
Eventuella konsekvenser av att inte lämna personuppgifter 13
8 Förekomst av automatiserat beslutsfattande 14
9 Den registrerades rättigheter 14
9.1 Rätt till bekräftelse 14
9.2 Rätt till information 14
9.3 Rätt till rättelse 15
9.4 Rätt till radering (rätt att bli glömd) 15
9.5 Rätt att begränsa behandlingen 16
9.6 Rätt till dataportabilitet 16
9.7 Rätt till invändningar 17
9.8 Automatiserade beslut i enskilda fall, inklusive profilering 18
9.9 Rätt att återkalla samtycke enligt dataskyddslagen 18
10 Dataskydd i ansökningar och ansökningsprocessen 18
11 Tillägg: Exempeltexter för plug-ins 19
11.1 WorldPress-plugins 19
11.1.1 Integritetspolicy för användning och tillämpning av AddThis 19
11.1.2 Integritetspolicy för användning och tillämpning av Jetpack för WordPress 20
11.1.3 Integritetspolicy för användning och tillämpning av Shariff 21.
11.2 Analysverktyg 21
11.2.1 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av PIWIK 21
11.2.2 Dataskyddsbestämmelser om användning och tillämpning av Google Analytics (med
Anonymiseringsfunktion) 23
11.2.3 Integritetspolicy för användning och tillämpning av Adobe Analytics (Omniture) /
Adobe Marketing Cloud 24
11.2.4 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av econda 25
11.2.5 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av etracker 26
11.2.6 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av Webtrekk 27
11.2.7 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av Scalable Central
Mätningsförfarande för INFOnline GmbH 28
11.3 Internetreklam 29
11.3.1 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av Google AdWords 29
11.3.2 Integritetspolicy för användning och tillämpning av Google AdSense 30
11.3.3 Dataskyddsbestämmelser om användning och tillämpning av Google Remarketing 31
11.3.4 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av Adcell 32
11.3.5 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av adgoal 33
11.3.6 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av ADITION 34
11.3.7 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av AdJug 34
11.4 Marknadsföring på nätet 35
11.4.1 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av affilinet 35
11.4.2 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av funktioner i Amazon-
Partnerprogram 36
11.4.3 Dataskyddsbestämmelser om användning och tillämpning av DoubleClick 36
11.4.4 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av Zanox 37
11.4.5 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av Belboon 38
11.4.6 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av TradeTracker 39
11.4.7 Integritetspolicy för användning och tillämpning av YieldKit 39
11.4.8 Integritetspolicy för användning och tillämpning av Tradedoubler 40
11.4.9 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av Oracle Eloqua / Oracle
Marknadsföringsmolnet 41
11.4.10 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av Amobee 42
11.5 Sociala medier 42
11.5.1 Integritetspolicy för användning och tillämpning av Facebook 42
11.5.2 Integritetspolicy för användning och tillämpning av Google+ 43
11.5.3 Integritetspolicy för användning och tillämpning av Instagram 45
11.5.4 Integritetspolicy för användning och tillämpning av LinkedIn 45
11.5.5 34. Integritetspolicy för användning och tillämpning av Myspace 46
11.5.6 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av Pinterest 47
11.5.7 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av SlideShare 48
11.5.8 Integritetspolicy för användning och tillämpning av Tumblr 49
11.5.9 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av Twitter 50
11.5.10 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av Xing 51
11.5.11 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av YouTube 51
11.6 Betalningsalternativ 52
11.6.1 Betalningsmetod: Dataskyddsbestämmelser för Klarna som betalningsmetod 52
11.6.2 Betalningsmetod: Dataskyddsbestämmelser för PayPal som betalningsmetod 53
11.6.3 Betalningsmetod: Integritetspolicy för Skrill som betalningsmetod 54
11.6.4 Betalningsmetod: Dataskyddsbestämmelser för Sofortüberweisung som betalningsmetod 55
11.6.5 Integritetspolicy för användning och tillämpning av Flattr 56
11.7 Andra plug-ins 56
11.7.1 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av funktioner i
Samlingsorganisation WORT (VG WORT) 56
11.7.2 Integritetspolicy för användning och tillämpning av Getty Images 57
11.7.3 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av LiveZilla 58
11.7.4 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av WiredMinds 59
11.7.5 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av Lotame 60
11.7.6 Integritetspolicy för användning och tillämpning av Bloglovin 61

2 Allmän information
Vi är mycket glada över ditt intresse för vårt företag. Dataskyddet har en särskilt viktig roll
HEADWAVE GMBH:s ledning lägger stor vikt vid dataskydd. Användning av
HEADWAVE GMBH:s webbplats kan nås utan att du behöver ange personuppgifter.
uppgifter är möjligt. Om en registrerad person vill använda särskilda tjänster från vårt företag via
Om användaren vill använda vår webbplats kan det dock vara nödvändigt att behandla uppgifterna.
personuppgifter blir nödvändiga. Om behandlingen av personuppgifter är
nödvändig och om det inte finns någon rättslig grund för en sådan behandling, ska vi få den
kräver i allmänhet den registrerades samtycke.
Behandling av personuppgifter, till exempel namn, adress, e-postadress, postadress etc., är förbjuden.
adress eller telefonnummer till en registrerad person, sker alltid i enlighet med den rättsliga grunden.
Dataskyddsförordningen (DSGVO) och i enlighet med de regler som gäller för HEADWAVE.
GMBH tillämpar landspecifika bestämmelser om dataskydd. Med hjälp av detta
dataskyddsförklaring, vill vårt företag informera allmänheten om arten, omfattningen och syftet av
av de personuppgifter som vi samlar in, använder och behandlar. Vidare
De registrerade informeras om sina rättigheter med hjälp av denna integritetspolicy.
upplyst.
HEADWAVE GMBH som kontrollant och operatör av webbplatsen.
Vi har vidtagit många tekniska och organisatoriska åtgärder på vår webbplats för att säkerställa en
Skyddet av personuppgifter som behandlas via denna webbplats är så fullständigt som möjligt.
som ska säkerställas. Internetbaserade dataöverföringar kan dock i princip
säkerhetsluckor, så att absolut skydd inte kan garanteras. Från
Därför kan varje registrerad person också välja att få sina personuppgifter behandlade på andra sätt.
sätt, till exempel via telefon, till oss.
3 Definitioner
HEADWAVE GMBH:s dataskyddsdeklaration baseras på de villkor som används i
Europaparlamentet och rådet när de antog den allmänna dataskyddsförordningen.
(DS-GVO) har använts. Vår dataskyddsdeklaration är avsedd för både allmänheten och
vara lätta att läsa och förstå för våra kunder och affärspartner. För att uppnå detta
För att säkerställa att de termer som används är korrekta vill vi förklara dem i förväg.
Vi använder bland annat följande termer i denna sekretesspolicy:
3.1 Personuppgifter
Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar person.
identifierbar fysisk person (nedan kallad den registrerade). Som
som kan identifieras anses vara en fysisk person som direkt eller indirekt, i synnerhet
genom att tilldelas en identifierare, t.ex. ett namn, ett identifikationsnummer, en
lokaliseringsuppgifter, till en online-identifierare (IP-adress) eller till en eller flera
särskilda egenskaper som är ett uttryck för fysiska, fysiologiska, genetiska egenskaper,
den fysiska personens mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
kan identifieras.
3.2 Berörd person
Registrerad: varje identifierad eller identifierbar fysisk person vars
personuppgifter behandlas av den personuppgiftsansvarige.
3.3 Bearbetning
Behandling är varje åtgärd som utförs med eller utan hjälp av automatiserade förfaranden.
eller en sådan serie av operationer som omfattar personuppgifter som den
Insamling, registrering, organisering, klassificering, lagring, bearbetning eller
Modifiering, avläsning, förhör, användning, utlämnande av
överföring, spridning eller någon annan form av tillgängliggörande, matchning eller
länka, begränsa, radera eller förstöra.
3.4 Begränsning av behandlingen
Begränsning av behandlingen är märkning av lagrade personuppgifter.
i syfte att säkerställa framtida behandling av dem under de lagstadgade lagringsperioderna.
att begränsa. Detta innebär att uppgifterna fortfarande lagras, men endast för
Vissa behandlingar, t.ex. revisioner av skattemyndigheter, används.
kan bli.
3.5 Profilering
Profilering är varje typ av automatiserad behandling av personuppgifter som innebär att en tredje part behandlar personuppgifter.
att dessa personuppgifter kommer att användas för att identifiera vissa personuppgifter.
bedöma aspekter som rör en fysisk person, särskilt för att
Aspekter som rör arbetsprestationer, ekonomisk situation, hälsa, personlig
Dessa personers preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, vistelseort eller förändring av deras vistelseort.
fysisk person för att analysera eller förutsäga.
3.6 Pseudonymisering
Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att
där personuppgifterna inte kan användas utan att ytterligare information inhämtas.
inte längre kan hänföras till en specifik registrerad person, under förutsättning att dessa
ytterligare information förvaras separat och är tekniskt och
Organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte lämnas ut till tredje part.
Uppgifter som inte kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person.
bli.
3.7 Personuppgiftsansvarig eller ansvarig för behandlingen
Den personuppgiftsansvarige eller den person som ansvarar för behandlingen är den fysiska eller juridiska personen.
Juridisk person, myndighet, institution eller annat organ som agerar ensam eller tillsammans med
andra om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter
beslutar. Om ändamålen och medlen för sådan behandling fastställs i unionsrätten eller i
medlemsstaternas lagstiftning, får den ansvariga personen eller den berättigade personen
som uppfyller vissa kriterier för att kunna klassificeras enligt unionsrätten eller enligt lagstiftningen i
Medlemsstaterna ska tillhandahållas.
3.8 Gemensamt ansvariga personer
Om flera företag behandlar personuppgifter gemensamt och lämnar ut personuppgifter i
Inom ramen för gemensamma uppgifter eller gemensamma projekt ska syftet med och
metoder för behandling kan dessa företag, i enlighet med artikel 26 i dataskyddsförordningen, anses vara
"Gemensamt ansvariga parter" kommer överens om gemensamma regler för dataskydd och även
gemensamt genomföra de berörda personernas rättigheter.
3.9 Processorer
Personuppgiftsbiträde: en fysisk eller juridisk person, en myndighet, ett organ eller en byrå.
annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.
3.10 Mottagare
Mottagaren är en fysisk eller juridisk person, en myndighet, en institution eller annan enhet.
Enhet till vilken personuppgifter lämnas ut, oavsett om det är en
Det är eller inte är en tredje part. Myndigheter som, inom ramen för ett visst
Utredningsuppdrag enligt unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning
kan ta emot personuppgifter men betraktas inte som mottagare.
3.11 Tredje part
tredje part: en fysisk eller juridisk person, myndighet, byrå eller annat organ.
förutom den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet och
Personer som står under direkt ansvar av den ansvariga personen eller av den
Personuppgiftsbiträdet har tillstånd att behandla personuppgifterna.
3.12 Samtycke
Samtycke är varje frivillig åtgärd som vidtas av den registrerade i ett specifikt fall.
En avsiktsförklaring som görs på ett informerat och otvetydigt sätt i form av en
en deklaration eller annan otvetydig bekräftande handling genom vilken den registrerade är
personen förstår att han eller hon inte samtycker till behandlingen av uppgifter om honom eller henne.
personuppgifter är i samförstånd.
4 Kontakt Dataskydd
HEADWAVE GMBH:s företag behandlar personuppgifter "gemensamt".
personuppgiftsansvarig" enligt artikel 26 i dataskyddsförordningen och ska specificera syftet med och sättet för att
gemensamt fastställa bearbetningen. De personer som grupperas som "gemensamt ansvariga".
Företag bifogas som en bilaga till denna information om dataskydd.
De har i ett öppet avtal fastställt vem av dem som ska göra vad.
skyldighet enligt denna förordning, särskilt när det gäller utövandet av de rättigheter som tillkommer den
registrerad och vem som omfattas av vilka informationsskyldigheter enligt artiklarna 13 och 14.
uppfyller.
Kontaktperson och kontaktpunkt för uppfyllandet av de registrerades rättigheter är HEADWAVE.
GMBH.
HEADWAVE GMBH
Willborn, Sophie
Marie-Elisabeth-von-Humboldt-Str. 35a
13057 Berlin, Tyskland
Tel.: +49 30 74777166
E-post: datenschutz@headwave.de
Webbplats: www.headwave.de
5 Information om dataskydd enligt artiklarna 13 och 14 i EU:s dataskyddsförordning
I egenskap av registeransvarig har vi vidtagit lämpliga åtgärder för att ge den registrerade alla de uppgifter som krävs för att kunna
Information i enlighet med artiklarna 13 och 14 och eventuella anmälningar i enlighet med artiklarna 15-22.
och artikel 34, som rör behandling på ett exakt, öppet, begripligt och begripligt sätt.
lätt tillgänglig form på ett tydligt och enkelt språk.
Du kan antingen begära denna information direkt från din kontaktperson på vårt företag.
begära dem eller se dem på datenschutz@headwave.de eller här på
ladda ner från vår webbplats.
6 kakor
Om du besöker HEADWAVE GMBH:s webbplats och ställer in din webbläsare så att den aktiverar
godkännande av cookies, det betyder för oss att du har accepterat tjänsten och
vill utnyttja erbjudanden från HEADWAVE GMBH.
6.1 Vad är kakor?
Cookies är små textfiler som lagras på din dator eller annan slutenhet.
när du besöker en webbplats. Cookies returneras sedan vid varje framtida besök.
skickas till den webbplats som de kom från.
Cookies har fördelen att vi kan göra det lättare för dig att använda vår webbplats.
Vi kan använda cookies för att känna igen rörelser på webbplatsen och för att övervaka användningen av webbplatsen.
utvärdera webbplatsens erbjudande. På lång sikt leder detta till en förbättring av webbutbudet och till att
Webbplatsens användarvänlighet.
6.2 Cookies och hur de används av HEADWAVE GMBH
Genom att använda HEADWAVE GMBH:s webbplats samtycker du till användningen och
Lagring av cookies. De flesta webbläsare sparar cookies automatiskt.
Naturligtvis kan du också se webbplatsen utan att acceptera cookies.
HEADWAVE GMBH analyserar inte dina rörelser när du:

Om ett annat analysverktyg används måste följande avsnitt anpassas!
Vi rekommenderar Piwik!
För att analysera användarnas surfbeteende använder HEADWAVE GMBH analysverktyget
Piwik. Behandlingen av uppgifterna garanteras således endast ske på HEADWAVE GMBH.
egna servrar. Uppgifterna lämnas därför inte vidare till en extern databehandlare.
Vi har inget sätt att koppla dessa uppgifter till en specifik person. A
Dessa uppgifter slås inte samman med andra datakällor.
6.4 Hantera cookies (opt-out)
Om du inte vill att HEADWAVE GMBH ska få någon information om din
Om vi lagrar och analyserar ditt surfbeteende kan du när som helst invända mot detta (opt-out).
Om du inte samtycker till att en cookie placeras placeras en opt-out-cookie i din webbläsare.
kasseras. Den här cookien innehåller ingen information och används endast för att ge dig din
för att kunna tilldela en invändning.
Här kan du bestämma om en unik webbanalyscookie ska lagras i din webbläsare.
kan användas för att göra det möjligt för operatören av webbplatsen att samla in och analysera olika statistiska uppgifter.
uppgifter som ska möjliggöras.
Om du vill avregistrera dig, klicka på följande länk för att ladda ner Piwik-
Avaktivera kakan i din webbläsare.
0 Ditt besök på den här webbplatsen spåras för närvarande av Piwik webbanalys. Klicka här,
så att ditt besök inte längre registreras.

6.5 Anmärkning om opt-out-cookie
Om du raderar dina cookies raderas även opt-out-cookien. Förfarandet för opt-out
måste sedan utföras på nytt.
Om du använder olika webbläsare eller andra slutenheter måste opt-out-förfarandet vara
för varje enskild webbläsare och enhet med vilken du besöker HEADWAVE GMBH:s webbplats.
genomförs också. Vi kan inte avgöra om det är samma person eller inte.
eller samma slutenhet eller webbläsare.

7 Insamling av allmänna uppgifter och information
HEADWAVE GMBH:s webbplats samlar in uppgifter vid varje besök på webbplatsen av en användare.
den registrerade eller ett automatiserat system en rad allmänna uppgifter och information.
Information. Dessa allmänna uppgifter och denna information lagras i serverns loggfiler.
lagrade. Följande kan registreras: (1) de webbläsartyper och versioner som används, (2) den webbläsare som används av
det operativsystem som används av det anslutande systemet, (3) den internetsida från vilken en
(4) underwebbplatser, (4) de sidor som nås av systemet för åtkomst till vår webbplats (s.k. referrers),
som nås via ett åtkomstsystem på vår webbplats, (5) det datum
och tidpunkten för åtkomsten till webbplatsen, (6) en Internetprotokolladress (IP-
adress), (7) Internetleverantör för det anslutande systemet och (8) andra liknande uppgifter.
Uppgifter och information som används för att avvärja faror i händelse av attacker mot våra
informationstekniska system.
HEADWAVE GMBH drar inga slutsatser av dessa allmänna uppgifter och denna information.
slutsatser om den registrerade. Denna information krävs snarare för att (1)
(1) för att leverera innehållet på vår webbplats korrekt, (2) för att tillhandahålla innehållet på vår webbplats och
(3) för att optimera reklam för dem, (3) för att säkerställa att vår webbplats fungerar permanent.
informationstekniska system och tekniken på vår webbplats, samt för att säkerställa att
(4) för att förse brottsbekämpande myndigheter med den information de behöver för att kunna åtala en cyberattack.
för att tillhandahålla nödvändig information. Denna anonymt insamlade data och information
HEADWAVE GMBH kommer därför å ena sidan att statistiskt och dessutom i syfte att
dataskydd och datasäkerhet i vårt företag för att förbättra kvaliteten på våra uppgifter.
I slutändan en optimal skyddsnivå för de personuppgifter som vi behandlar.
säkerställa. De anonyma uppgifterna i serverloggfilerna lagras separat från alla uppgifter som samlas in av en
de personuppgifter som den registrerade har lämnat lagras.
7.1 Registrering på vår webbplats
Den registrerade ska ha möjlighet att få information på den registeransvariges webbplats.
ansvar genom att lämna personuppgifter. Vilken
personuppgifter överförs till den personuppgiftsansvarige i processen,
resultat från respektive inmatningsmask som används för registreringen. De uppgifter som matas in av
De personuppgifter som den registrerade lämnar in kommer uteslutande att användas för interna ändamål.
Användning som samlats in från den personuppgiftsansvarige och för dess egna ändamål, och
lagrade. Den personuppgiftsansvarige kan godkänna överföringen till en eller flera av följande personer
bearbetare, t.ex. en paketleverantör, som kommer att
personuppgifterna används också uteslutande för en intern användning som är nödvändig för att
den personuppgiftsansvarige kan tillskrivas den registrerade.
Genom att registrera dig på den personuppgiftsansvariges webbplats kan du också
Den IP-adress som tilldelats av den registrerades Internetleverantör (ISP).
och tidpunkten för registreringen sparas. Lagringen av dessa uppgifter sker innan
Bakgrund att det är endast på detta sätt som missbruk av våra tjänster kan förhindras, och att dessa uppgifter
göra det möjligt, om nödvändigt, att lösa brott som har begåtts. I detta avseende är lagringen av dessa
uppgifter är nödvändigt för att skydda den registeransvarige. Ett meddelande om utlämnande
Dessa uppgifter lämnas inte vidare till tredje part om det inte finns en rättslig skyldighet att göra det.
eller om utlämnandet sker i syfte att väcka åtal.
Registreringen av den registrerade genom att frivilligt tillhandahålla personuppgifter tjänar följande syften
den personuppgiftsansvarige att förse den registrerade med innehåll eller tjänster som är
som på grund av sakens natur endast kan erbjudas registrerade användare.
Registrerade personer får fritt använda den information som de får vid registreringen.
personuppgifter när som helst eller att helt och hållet ta bort dem från det datalagret hos det företag som ansvarar för
Uppgifterna kan raderas av den registeransvarige.
Den personuppgiftsansvarige ska när som helst, på begäran, förse den registrerade med följande
Information om vilka personuppgifter som lagras om den registrerade.
Dessutom ska den personuppgiftsansvarige rätta eller radera personuppgifter på grundval av följande
den registrerades begäran eller uppgift, i den mån detta inte krävs enligt lag.
lagringsskyldigheter står i strid med detta. En person som namnges i denna dataskyddsförklaring.
Dataskyddsombudet och hela personalen i det företag som ansvarar för behandlingen.
De ansvariga personerna är tillgängliga som kontaktpersoner för den registrerade i detta sammanhang.
Förvaring.
7.2 Prenumeration på vårt nyhetsbrev
På HEADWAVE GMBH:s webbplats har användarna möjlighet att ange sina personuppgifter,
prenumerera på vårt företags nyhetsbrev. Vilka personuppgifter samlas in under
Om uppgifterna överförs till den personuppgiftsansvarige när nyhetsbrevet beställs, är uppgifterna
framgår av den inmatningsmask som används för detta ändamål.
HEADWAVE GMBH informerar regelbundet sina kunder och affärspartner om följande
genom ett nyhetsbrev om företagets erbjudanden. Nyhetsbrevet från vår
Företaget kan i princip endast tas emot av den registrerade om
(1) den registrerade har en giltig e-postadress och (2) den registrerade har
registrerar sig för utskick av nyhetsbrevet. Den registrerades första registrering i
Av juridiska skäl är den e-postadress som anges i listan för utskick av nyhetsbrevet
Bekräftelse via e-post som skickas med hjälp av förfarandet för dubbel opt-in. Detta bekräftelsemail tjänar som
Kontrollera om ägaren av e-postadressen, i egenskap av den registrerade, har godkänt mottagandet av e-postmeddelandet.
nyhetsbrevet har godkänt.
När du registrerar dig för nyhetsbrevet lagrar vi också de uppgifter som din Internetleverantör (ISP) tillhandahåller.
IP-adressen till den dator som används av den registrerade när denne loggar in.
datorsystemet samt datum och tid för registreringen. Insamlingen av dessa uppgifter är
nödvändigt för att förhindra (eventuellt) missbruk av den registrerades e-postadress.
för att kunna rekonstruera den vid ett senare tillfälle och fungerar därför som ett rättsligt skydd.
av regulatorn.
De personuppgifter som samlas in i samband med registrering till nyhetsbrevet kommer att vara följande
används uteslutande för att skicka vårt nyhetsbrev. Dessutom kan prenumeranter på
nyhetsbrev via e-post, förutsatt att detta är nödvändigt för att nyhetsbrevstjänsten ska kunna fungera, eller
registrering krävs i detta avseende, liksom när det gäller ändringar av
eller om de tekniska omständigheterna ändras.
De personuppgifter som samlas in inom ramen för nyhetsbrevstjänsten lämnas inte vidare till tredje part.
uppgifter till tredje part. Den registrerade kan när som helst avbryta prenumerationen på vårt nyhetsbrev.
avslutas. Samtycke till lagring av personuppgifter, som
Den registrerades samtycke till att skicka nyhetsbrev kan återkallas när som helst. Till
För att återkalla samtycket finns en motsvarande länk i varje nyhetsbrev.
Det är också möjligt att när som helst registrera sig direkt på webbplatsen för det företag som ansvarar för
från att ta emot nyhetsbrevet eller att informera den personuppgiftsansvarige om detta.
kontrollant på annat sätt.
7.3 Spårning av nyhetsbrev
HEADWAVE GMBH:s nyhetsbrev innehåller så kallade spårningspixlar. En spårningspixel är en
Miniatyrgrafik som bäddas in i e-postmeddelanden som skickas i HTML-format,
för att aktivera loggfilregistrering och loggfilanalys. Detta gör det möjligt att
Statistisk utvärdering av hur framgångsrika eller misslyckade marknadsföringskampanjer på nätet är.
genomförs. Med hjälp av den inbäddade pixelkoden kan den känna igen om
och när ett e-postmeddelande öppnades av en registrerad person och vilka uppgifter som lagras i e-postmeddelandet.
länkar har den registrerade sökt upp.
Sådana personuppgifter som samlas in via de spårningspixlar som finns i nyhetsbreven,
kommer att lagras och analyseras av den registeransvarige för att förbättra den
optimera distributionen av nyhetsbrev och anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev ännu bättre till våra kunders intressen.
av den registrerade. Dessa personuppgifter lämnas inte vidare till tredje part.
har gått vidare. De registrerade har rätt att när som helst begära att få den relevanta separata informationen via
att återkalla den förklaring om samtycke som lämnats i det dubbla opt-in-förfarandet. Efter en
återkallelse, ska sådana personuppgifter behandlas av den registeransvarige i enlighet med den
utplånad. HEADWAVE GMBH ska inte anses ha avbrutit mottagandet av nyhetsbrevet.
automatiskt som en återkallelse.
7.4 Kontaktmöjligheter via webbplatsen
På grund av rättsliga bestämmelser innehåller HEADWAVE GMBH:s webbplats följande information
information som gör det möjligt för dig att snabbt och elektroniskt kontakta vårt företag samt att
kommunikation med oss, vilket också inkluderar en allmän adress till den
elektronisk post (e-postadress). Om en registrerad person kontaktas av e-
Du kan kontakta den personuppgiftsansvarige via e-post eller genom att använda kontaktformuläret.
de personuppgifter som den registrerade överfört ska behandlas av den
lagras automatiskt. Sådana uppgifter skickas frivilligt av den registrerade till den registeransvarige.
De personuppgifter som tillhandahålls av den registeransvarige ska behandlas för ändamålet med
behandling eller kontakta den registrerade. Det finns ingen
Utlämnande av dessa personuppgifter till tredje part.
7.5 Kommentarfunktion i bloggen på webbplatsen
HEADWAVE GMBH erbjuder användarna en blogg på webbplatsen för det företag som ansvarar för den
den personuppgiftsansvarige, möjligheten att göra individuella kommentarer om enskilda uppgifter.
blogginlägg. En blogg är en webbplats som vanligtvis upprätthålls av en privatperson.
en portal som kan ses av allmänheten och där en eller flera personer som är bloggare eller web-
Att bli kallad bloggare, publicera artiklar eller skriva ner tankar i så kallade blogginlägg.
kan. Blogginläggen kan vanligtvis kommenteras av tredje part.
Om en registrerad lämnar en kommentar på den webbplats som publiceras på denna webbplats kan han eller hon
bloggen, förutom de kommentarer som lämnas av den registrerade, även information som
vid den tidpunkt då kommentaren skrivs in, samt vid den tidpunkt då den registrerade väljer att kommentera.
användarnamn (pseudonym) lagras och publiceras. Dessutom kan de uppgifter som samlas in av Internettjänsten
Den registrerades internetleverantör (ISP) loggas också. Denna lagring
IP-adressen används av säkerhetsskäl och i händelse av att den registrerade kan identifieras genom att
kränker tredje parters rättigheter eller publicerar olagligt innehåll.
Lagringen av dessa personuppgifter ligger därför i den ansvariga personens eget intresse.
så att den personuppgiftsansvarige, i händelse av en överträdelse, vid behov kan kontakta den berörda personen.
kunde ursäkta. De insamlade personuppgifterna kommer inte att vidarebefordras till
tredje part, såvida inte ett sådant utlämnande krävs enligt lag eller enligt
den personuppgiftsansvariges rättsliga försvar.
7.6 Prenumeration på kommentarer på bloggen på webbplatsen
De kommentarer som görs på HEADWAVE GMBH:s blogg kan i allmänhet läsas och accepteras av användaren.
tredje part är prenumererade på. I synnerhet finns det en möjlighet att en kommentator kan
Kommentera efter kommentarer som prenumererar på ett visst blogginlägg.
Om en registrerad väljer att prenumerera på kommentarer,
den personuppgiftsansvarige kommer att skicka ett automatiskt bekräftelsemail som tas emot i
Double-Opt-In-förfarande för att kontrollera om ägaren till den angivna e-postadressen verkligen är ägaren till e-postadressen.
adressen har valt detta alternativ. Alternativet att prenumerera på kommentarer kan vara
kan sägas upp när som helst.
7.7 Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter
Den personuppgiftsansvarige ska behandla och lagra personuppgifter om den
den registrerade endast under den tidsperiod som är nödvändig för att uppnå syftet med lagringen.
eller i den mån detta krävs enligt det europeiska direktivet och den europeiska förordningen Maker eller enligt någon annan
Lagstiftare i lagar och förordningar som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
har tillhandahållits.
Om syftet med lagringen inte längre är tillämpligt eller om en tidsfrist som beviljats enligt det europeiska direktivet och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna inte längre är uppfylld.
Lagringsperioden ska upphöra efter det att den lagringstid som föreskrivs av lagstiftaren eller en annan behörig lagstiftare har löpt ut,
Personuppgifterna behandlas rutinmässigt i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.
blockeras eller raderas.
8 Rättslig grund för behandlingen
Art. 6 I lit. a DS-GVO tjänar vårt företag som rättslig grund för behandlingen,
när vi får samtycke för ett specifikt behandlingssyfte. Om den
Behandling av personuppgifter för att fullgöra ett avtal som den berörda personen
Den registrerade är nödvändig, vilket till exempel är fallet vid behandling av uppgifter,
som betalas för leverans av varor eller tillhandahållande av någon annan tjänst eller ersättning.
är nödvändiga, behandlingen grundar sig på artikel 6 I lit. b DS-GVO. Detsamma gäller för sådana
Behandlingar som är nödvändiga för att utföra åtgärder före avtalstillfället, t.ex.
vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster. Är vårt företag föremål för en
Rättslig skyldighet som ligger till grund för behandlingen av personuppgifter.
krävs, t.ex. för att fullgöra skattemässiga skyldigheter, då ska
Behandlingen grundar sig på artikel 6 I c DS-GVO. I sällsynta fall kan behandlingen av
personuppgifter blir nödvändigt för att skydda den registrerades vitala intressen.
person eller en annan fysisk person. Detta skulle till exempel vara fallet om
en besökare skulle bli skadad i vårt sällskap och därefter skulle hans namn, hans ålder, hans
Sjukförsäkringsuppgifter eller annan viktig information till en läkare eller ett sjukhus.
eller andra tredje parter skulle behöva föras vidare. Behandlingen skulle då grundas på artikel 6 I d.
DS-GVO. I slutändan kan behandlingen baseras på artikel 6.1 f i DS-GVO.
Detta är den rättsliga grunden för behandlingar som inte omfattas av någon av de ovannämnda bestämmelserna.
rättsliga grunder omfattas om behandlingen är nödvändig för att tillgodose ett legitimt intresse.
av vårt företag eller en tredje part är nödvändigt, förutsatt att våra intressen, grundläggande rättigheter och
den registrerades grundläggande friheter. Sådan behandling är inte nödvändig för oss
Särskilt eftersom de nämns särskilt av den europeiska lagstiftaren.
var. I detta avseende ansåg han att ett legitimt intresse kunde antas föreligga.
om den registrerade är en kund till den personuppgiftsansvarige (skäl 47, andra meningen).
GDPR).
8.1 Legitima intressen i den behandling som utförs av den personuppgiftsansvarige
eller en tredje part åtalas
Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6 I lit. f DS-GVO, kan vår
vårt legitima intresse är att bedriva vår verksamhet för att gynna allas välfärd.
för våra anställda och våra aktieägare.
8.2 Varaktighet för vilken personuppgifterna lagras.
Kriteriet för varaktigheten av lagringen av personuppgifter är följande
lagstadgad lagringstid. Efter att perioden har löpt ut kommer motsvarande uppgifter att
rutinmässigt raderas om de inte längre behövs för att uppfylla eller inleda avtalet.
krävs.
8.3 Rättsliga eller avtalsmässiga bestämmelser för tillhandahållandet av
personuppgifter; nödvändighet för att ingå avtalet;
Den registrerades skyldighet att tillhandahålla personuppgifter.
som ska tillhandahållas; möjliga konsekvenser av att inte tillhandahålla information.
Vi vill informera dig om att tillhandahållandet av personuppgifter delvis krävs enligt lag.
är föreskriven (t.ex. skattelagstiftning) eller följer av avtalsbestämmelser (t.ex.
uppgifter om den avtalsslutande parten). Ibland kan ett avtal ingås
nödvändigt för att en registrerad person ska kunna ge oss personuppgifter som inte är
därefter behöver behandlas av oss. Den registrerade är till exempel
är skyldiga att lämna personuppgifter till oss om vårt företag ingår ett avtal med dem.
ingår ett avtal. Om personuppgifterna inte lämnas ut skulle detta leda till att
avtal med den registrerade inte kunde ingås. Innan en bestämmelse
personuppgifter av den registrerade, måste den registrerade kontakta vår
Dataskyddsombud. Vårt dataskyddsombud kommer att klargöra följande för den registrerade
Dataskyddsombudet ska från fall till fall informera dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter krävs enligt lag eller förbundsrepubliken Tysklands lag.
är avtalsmässigt föreskriven eller nödvändig för att avtalet ska kunna ingås, om en förpliktelse är
personuppgifterna och vilka konsekvenserna blir om uppgifterna inte lämnas ut.
av personuppgifterna.
9 Förekomsten av automatiserat beslutsfattande
Som ett ansvarsfullt företag avstår vi från att automatiskt
beslutsfattande eller profilering.
10 Den registrerades rättigheter
10.1 Rätt till bekräftelse
Varje registrerad person ska ha rätt att utöva de rättigheter som beviljas av den europeiska
Den registrerade ska ha rätt att få en bekräftelse från den registeransvarige på att uppgifterna
om personuppgifter om honom eller henne behandlas. Om en
Om den registrerade vill utöva denna rätt till bekräftelse kan han eller hon kontakta
när som helst till vårt dataskyddsombud eller till en annan anställd på företaget som ansvarar för
Den registrerade ska kontakta den personuppgiftsansvarige.
10.2 Rätt till information
Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha rätt att få följande från
Europaparlamentets och rådets rätt att när som helst få information om
den personuppgiftsansvarige kostnadsfritt om de personuppgifter som rör honom eller henne.
personuppgifter som lagras och att få en kopia av denna information. Vidare
Europaparlamentet och rådet har gett den registrerade information om den berörda personens
på följande information:
_ ändamålen med behandlingen
_ vilka kategorier av personuppgifter som behandlas
_ de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka
personuppgifter har lämnats ut eller kommer att lämnas ut,
Särskilt när det gäller mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer.
Om möjligt, den planerade varaktigheten för hur länge personuppgifterna kommer att lagras.
eller, om detta inte är möjligt, kriterierna för att fastställa sådana
Varaktighet
_ om det finns en rätt att rätta eller radera uppgifter om dem.
personuppgifter eller till begränsning av behandlingen av personuppgifter av den
eller en rätt att invända mot sådan behandling.
Förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet.
_ om personuppgifterna inte har samlats in från den registrerade.
bli: All tillgänglig information om uppgifternas ursprung.
_ Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering.
i enlighet med artikel 22.1 och 22.4 i dataskyddsförordningen, och - åtminstone i dessa fall -
meningsfull information om den logik som är inblandad, samt om räckvidd och
de avsedda effekterna av behandlingen för den registrerade.
Person
Den registrerade ska dessutom ha rätt att få information om huruvida personuppgifter
uppgifterna har överförts till ett tredjeland eller till en internationell organisation. I den mån som
Om så är fallet ska den registrerade också ha rätt att få information om uppgifterna.
Lämpliga skyddsåtgärder i samband med överföringen.
Om en registrerad person vill använda sig av denna rätt till tillgång kan han eller hon kontakta
eller en annan anställd på företaget som ansvarar för dataskyddet när som helst.
den personuppgiftsansvarige för behandlingen.
10.3 Rätt till rättelse
Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha rätt att få följande från
Den rättighet som Europaparlamentet och rådet beviljar den omedelbara
rättelse av felaktiga personuppgifter om dem. Vidare
Den registrerade ska ha rätt att, med hänsyn till syftet med den registrerade
behandling, komplettering av ofullständiga personuppgifter - inklusive
genom en kompletterande förklaring.
Om den registrerade vill utöva sin rätt till rättelse kan han eller hon kontakta
eller en annan anställd på företaget som ansvarar för dataskyddet när som helst.
den personuppgiftsansvarige för behandlingen.
10.4 Rätt till radering (rätt att bli glömd)
Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha rätt att få följande från
direktiv och förordning, rätten att bli informerad av den behöriga myndigheten.
den personuppgiftsansvarige att de personuppgifter som rör honom eller henne behandlas.
raderas utan onödigt dröjsmål, under förutsättning att ett av följande skäl föreligger och i den mån som
Bearbetning behövs inte:
_ Personuppgifterna samlades in för sådana ändamål eller användes på annat sätt för
Uppgifterna behandlas på ett sätt som inte längre är nödvändigt.
Den registrerade återkallar det samtycke som ligger till grund för behandlingen.
i enlighet med artikel 6.1 a DS-GVO eller artikel 9.2 a DS-GVO
och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.
Den registrerade motsätter sig behandlingen av sina personuppgifter enligt artikel 21.1 i DS-GVO.
och det inte finns några övervägande legitima skäl för behandlingen.
behandling, eller om den registrerade lämnar in ett klagomål i enlighet med artikel 21.2 i dataskyddsförordningen.
objektet till behandlingen.
_ Personuppgifterna har behandlats olagligt.
Radering av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse.
Skyldighet enligt unionens eller medlemsstatens lagstiftning
som den ansvariga personen omfattas av.
Personuppgifterna har samlats in i samband med tjänster som erbjuds av
informationssamhället i enlighet med artikel 8.1 i DS-GVO.
Om ett av de ovan nämnda skälen är tillämpligt och den registrerade vill begära att uppgifterna raderas
av personuppgifter som lagras av HEADWAVE GMBH,
Om den registrerade vill ordna detta kan han eller hon när som helst kontakta vårt dataskyddsombud eller
en annan anställd hos den personuppgiftsansvarige.
Dataskyddsombudet eller en annan anställd kommer att ordna detta,
att begäran om radering kommer att följas omedelbart.
Om HEADWAVE GMBH:s personuppgifter har offentliggjorts.
och är vårt företag i egenskap av ansvarig part enligt artikel 17.1 i DS-GVO för den
HEADWAVE GMBH är skyldig att radera personuppgifterna, ska HEADWAVE GMBH
Med hänsyn till tillgänglig teknik och genomförandekostnader.
lämpliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, för att skydda andra som ansvarar för databehandlingen.
Den person som ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som har offentliggjorts.
att informera den registrerade om att han eller hon har informerats av dessa andra personer om att
registeransvarig att ta bort alla länkar till denna webbplats.
personuppgifter eller av kopior eller repliker av sådana personuppgifter.
uppgifter har begärt, i den mån behandlingen inte är nödvändig.
Dataskyddsombudet hos HEADWAVE GMBH eller en annan anställd kommer att underrättas skriftligen.
ska se till att nödvändiga åtgärder vidtas i enskilda fall.
10.5 Rätt att begränsa behandlingen
Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha rätt att få följande från
direktiv och förordning, rätten att bli informerad av den behöriga myndigheten.
den personuppgiftsansvarige att begränsa behandlingen om en av följande omständigheter föreligger
följande villkor är uppfyllda:
Den registrerade bekräftar att personuppgifterna är korrekta.
omtvistad, och under en tid som gör det möjligt för den ansvariga personen att
för att kontrollera att personuppgifterna är korrekta.
_ Behandlingen är olaglig, den registrerade vägrar att radera uppgifterna.
personuppgifter och i stället begär en begränsning av användningen av personuppgifterna.
Användning av personuppgifter.
Den personuppgiftsansvarige behöver personuppgifterna för följande ändamål
behandling, men den registrerade behöver dem för att kunna utföra
hävdande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
Den registrerade har motsatt sig behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i dataskyddslagen.
DS-GVO och det är ännu inte säkert om de legitima skälen till att
Den registrerades intressen väger tyngre än den personuppgiftsansvariges intressen.
Om ett av de ovan nämnda villkoren är uppfyllt och en registrerad begär att
Begränsning av personuppgifter som lagras hos HEADWAVE GMBH
Om den registrerade vill begära utlämnande av sina personuppgifter kan han eller hon när som helst kontakta vårt dataskyddsombud.
eller en annan anställd hos den personuppgiftsansvarige.
Dataskyddsombudet på HEADWAVE GMBH eller en annan anställd kommer att
begära att behandlingen begränsas.
10.6 Rätt till dataportabilitet
Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha rätt att få följande från
EU:s direktiv och förordning, rätten att invända mot uppgifter om dem.
Personuppgifter som lämnas av den registrerade till en registeransvarig ska vara
i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
ta emot. Hon har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig person utan
Den personuppgiftsansvarige till vilken personuppgifterna lämnades ut hindrar detta.
i den mån behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 i den tyska dataskyddslagen.
Brev a DS-GVO eller artikel 9.2 brev a DS-GVO eller om ett avtal.
i enlighet med artikel 6.1 b DS-GVO och behandlingen sker med hjälp av
automatiserade förfaranden, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utföra en specifik uppgift.
Uppgift som ligger i allmänhetens intresse eller är ett led i utövandet av offentlig makt.
Den ansvariga personen är ansvarig för att avtalet genomförs.
När den registrerade utövar sin rätt till dataportabilitet ska han eller hon dessutom ha följande rättigheter
I enlighet med artikel 20.1 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att få personuppgifterna
direkt från en styrenhet till en annan,
i den mån detta är tekniskt möjligt och i den mån användarens rättigheter och friheter inte påverkas.
andra personers hälsa är nedsatt.
För att utöva sin rätt till dataportabilitet kan den registrerade kontakta
när som helst till det dataskyddsombud som utsetts av HEADWAVE GMBH, eller
kontakta en annan anställd.
10.7 Rätt till invändningar
Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha rätt att få följande från
Rätten att invända mot behandlingen av personuppgifter enligt det europeiska direktivet och
situation, att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dem.
personuppgifter som behandlas på grundval av artikel 6.1 e eller f i DS-GVO.
Detta ska också gälla för alla invändningar som grundar sig på dessa bestämmelser. Detta gäller även för en invändning som grundar sig på dessa bestämmelser.
Profilering.
HEADWAVE GMBH behandlar personuppgifterna vid avtalsbrott.
invändning, såvida vi inte kan visa på tvingande skäl som är värda att skydda den
Behandling som sannolikt kommer att ha en negativ inverkan på den registrerades intressen, rättigheter och friheter.
eller om behandlingen tjänar syftet att hävda, utöva eller försvara tredje parts rättigheter.
av rättsliga anspråk.
Om HEADWAVE GMBH behandlar personuppgifter i syfte att bedriva direktmarknadsföring gäller följande
Den registrerade ska ha rätt att när som helst invända mot behandlingen.
Behandling av personuppgifter för sådan reklam.
Detta gäller även profilering, i den mån den är kopplad till sådan direktreklam.
Om den registrerade motsätter sig att HEADWAVE GMBH behandlar hans/hennes personuppgifter, ska den registrerade
För direkt marknadsföring kommer HEADWAVE GMBH inte att lämna ut personuppgifter till tredje part.
inte längre behandla uppgifter för dessa ändamål.
Dessutom ska den registrerade ha rätt att, av skäl som rör hans eller hennes särskilda
situation, invända mot den behandling av personuppgifter som rör dem och som utförs av
HEADWAVE GMBH för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål, eller för att
för statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 i dataskyddsförordningen,
såvida inte sådan behandling är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse.
som krävs för den aktuella uppgiften.
För att utöva sin rätt till invändningar kan den registrerade direkt kontakta
HEADWAVE GMBH:s dataskyddsombud eller en annan anställd.
Den registrerade har också rätt att välja, i samband med användningen av
informationssamhällets tjänster, utan hinder av direktiv 2002/58/EG, deras
Rätten att göra invändningar kan utövas med hjälp av automatiserade förfaranden där tekniska
specifikationer används.
10.8 Automatiserade beslut i enskilda fall, inklusive profilering
Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha rätt att få följande från
Den rätt som ges genom det europeiska direktivet och förordningen att inte vara föremål för en uteslutande
bygger på automatiserad behandling, inklusive profilering, av personuppgifter.
Att bli föremål för ett beslut som har rättslig verkan mot den, eller
på ett betydande sätt påverkar dem på ett liknande sätt, förutsatt att beslutet (1) inte gäller för
ingående eller genomförande av ett avtal mellan den registrerade och
(2) är nödvändig på grundval av unionslagstiftningen eller en medlemsstats lagstiftning.
i de medlemsstater som den personuppgiftsansvarige omfattas av, och att dessa
I de rättsliga bestämmelserna vidtas lämpliga åtgärder för att skydda de mänskliga rättigheterna och friheterna.
av den registrerades berättigade intressen eller (3) med den registrerades uttryckliga samtycke.
den registrerades samtycke.
Om beslutet (1) syftar till att ingå eller fullgöra ett avtal mellan
den registrerade och den personuppgiftsansvarige, eller (2) den utförs med den registrerades och den personuppgiftsansvariges samtycke, eller
den registrerades uttryckliga samtycke, HEADWAVE GMBH
lämpliga åtgärder för att skydda den berörda personens rättigheter och friheter och legitima intressen.
den registrerades rättigheter, vilket åtminstone omfattar rätten att få information om
Den person som är ansvarig för kränkningen av en persons rättigheter ska, på grundval av sin egen
Beslutet kan överklagas när som helst.
Om den registrerade vill utöva sina rättigheter med avseende på automatiserade beslut
dataskyddsombudet eller ett av dataskyddsombuden när som helst.
Dataskyddsombudet ska kontakta den personuppgiftsansvariges andra anställda.
10.9 Rätt att återkalla samtycke enligt dataskyddslagen
Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha rätt att få följande från
Rätten att ge sitt samtycke till behandling av personuppgifter som beviljas av Europeiska unionens
behandling av personuppgifter när som helst.
Om den registrerade vill utöva sin rätt att återkalla sitt samtycke,
Den berörda personen kan när som helst kontakta vårt dataskyddsombud eller ett annat dataskyddsombud.
Den anställde som ansvarar för behandlingen av uppgifterna kan kontakta oss.
11 Dataskydd vid ansökningar och ansökningsprocessen
Den personuppgiftsansvarige samlar in och behandlar personuppgifter om
sökande i syfte att behandla ansökningsförfarandet. Bearbetningen kan också
göras på elektronisk väg. Detta gäller särskilt när en sökande
Relevanta ansökningshandlingar på elektronisk väg, till exempel via e-post.
eller via ett webbformulär på webbplatsen, till den registeransvarige.
controller. Om den personuppgiftsansvarige ingår en
anställningsavtal med en sökande, kommer de uppgifter som överförs att användas för att
Behandling av anställningsförhållandet i enlighet med lagstadgade bestämmelser
lagrade. Om den personuppgiftsansvarige inte har ingått något anställningsavtal med den
Om ansökningsförfarandet avslutas, kommer ansökningshandlingarna att raderas två månader efter det att den slutliga utlysningen har tillkännagivits.
raderas automatiskt, om det inte finns andra motiverade skäl för radering.
den personuppgiftsansvariges intressen. Andra legitima
Intresse i denna bemärkelse är till exempel en bevisskyldighet i förfaranden enligt
Lagen om allmän likabehandling (AGG).
12 Tillägg: Exempeltexter för plug-ins
12.1 WorldPress-plugins
12.1.1 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av AddThis
Den personuppgiftsansvarige har på denna webbplats installerat komponenter från
företaget AddThis har integrerats. AddThis är en så kallad bookmarkingleverantör. Tjänsten
gör det enklare att bokmärka Internet-sidor med hjälp av knappar. Genom att hålla muspekaren över
av AddThis-komponenten med musen eller genom att klicka på den med musen, visas en lista med
tjänster för bokmärkning och delning. AddThis finns på över 15 miljoner webbsidor på Internet i
och knapparna väntas generera mer än 20 miljarder euro i intäkter.
gånger per år.
AddThis drivs av AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300,
Vienna, VA 22182, USA.
Vid varje anrop av en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som behandlas av för behandlingen.
ansvarig person och på vilken en AddThis-komponent har integrerats, ska den
webbläsaren på den registrerades informationstekniska system.
automatiskt av respektive AddThis-komponent för att samla in data från webbplatsen.
www.addthis.com. Som en del av detta tekniska förfarande tar AddThis emot
kännedom om besöket och vilken specifik enskild sida på denna webbplats som besöktes av den berörda personen.
informationstekniska system som används av den registrerade. Dessutom har
AddThis kännedom om den IP-adress som tilldelats av Internetleverantören (ISP) för den person som
Det datasystem som används av den registrerade, typ av webbläsare, webbläsarspråk.
av vår webbplats, datum och tid för besöket på vår webbplats och den
Webbplats. AddThis använder dessa uppgifter för att skapa anonymiserade användarprofiler. De uppgifter som samlats in om
De uppgifter och den information som överförs till AddThis på detta sätt gör det möjligt för företaget att
AddThis självt samt de företag som är anslutna till AddThis eller dess partner-
Företag som riktar besökare till den personuppgiftsansvariges webbsidor med
personlig och intressebaserad reklam.
AddThis visar personlig och intressebaserad reklam på grundval av en
företag har ställt in cookies. Denna cookie analyserar den individuella surfningen av den
datasystem som används av den registrerade. Kakan lagrar de uppgifter som samlas in av
datorsystemets utgående besök på Internetsidor.
Den registrerade kan invända mot att cookies sätts på vår webbplats, som redan nämnts ovan.
när som helst genom en motsvarande inställning i den webbläsare som används.
och på så sätt permanent invända mot att cookies sätts. En sådan inställning
av den webbläsare som används skulle också hindra AddThis från att placera en cookie på din webbläsare.
den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan AddThis
cookies som redan har ställts in när som helst via en webbläsare eller andra programvaror.
tas bort.
Den registrerade har också möjlighet att invända mot behandlingen av personuppgifter.
av AddThis permanent. För att göra detta måste den registrerade klicka på opt-out-knappen.
under länken http://www.addthis.com/privacy/opt-out, som sätter en opt-out-cookie.
Den opt-out-cookie som ställs in i samband med invändningen lagras på den registrerades dator.
det informationstekniska system som används. Om kakorna lagras i systemet hos
raderas efter en invändning, måste den registrerade klicka på länken igen.
och skapa en ny cookie för opt-out.
Med inställningen av opt-out-cookien finns det dock en möjlighet att Internetsidorna på
inte längre kan användas fullt ut av den registrerade.
är.
AddThis tillämpliga sekretesspolicy finns på följande adress
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy kan nås.
12.1.2 Integritetspolicy för användning och tillämpning av Jetpack för
WordPress
Den personuppgiftsansvarige har integrerat Jetpack på denna webbplats. Jetpack är
en WordPress-plugin som ger operatören av en webbplats som är byggd på WordPress följande funktioner,
erbjuder ytterligare funktioner. Jetpack gör det bland annat möjligt för webbplatsoperatören att
Översikt över besökare på sidan. Genom att visa relaterade inlägg och
publikationer eller möjligheten att dela innehåll på webbplatsen är dessutom en ökning av antalet användare.
antalet besökare som är möjligt. Dessutom är säkerhetsfunktionerna integrerade i Jetpack, så att en
En webbplats som använder Jetpack är bättre skyddad mot brute force-attacker. Optimerad för Jetpack
och snabbar också upp laddningen av de bilder som finns på webbplatsen.
Operatören av tilläggsmodulen Jetpack för WordPress är Automattic Inc., 132 Hawthorne
Street, San Francisco, CA 94107, USA. Driftsbolaget använder spårningstekniken från
Quantcast Inc, 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA.
Jetpack placerar en cookie i den registrerades informationstekniska system. Vad
Cookies har redan förklarats ovan. Varje gång du öppnar en av de enskilda sidorna i denna
Den webbplats som drivs av den personuppgiftsansvarige på vilken uppgifterna lagras.
Om en Jetpack-komponent har integrerats, kommer webbläsaren på den
den registrerades informationstekniska system automatiskt av respektive
Jetpack-komponenten för att överföra data till Automattic för analysändamål. I
Inom ramen för detta tekniska förfarande får Automattic kunskap om data som senare används för att
De uppgifter som erhålls på detta sätt kan användas för att skapa en översikt över webbplatsbesök. De uppgifter som erhålls på detta sätt
används för att analysera beteendet hos den registrerade som besöker webbplatsen för det företag som ansvarar för
Uppgifterna är tillgängliga för den registeransvarige och används för att få tillgång till webbplatsen.
optimeras, utvärderas. De uppgifter som samlas in via Jetpack-komponenten kommer inte att användas utan
att erhålla föregående separat och uttryckligt samtycke från den registrerade
som används för att identifiera den registrerade. Uppgifterna görs också tillgängliga för Quantcast för
Kunskap. Quantcast använder uppgifterna för samma ändamål som Automattic.
Den registrerade kan invända mot att cookies sätts på vår webbplats, som redan nämnts ovan.
när som helst genom en motsvarande inställning i den webbläsare som används.
och på så sätt permanent invända mot att cookies sätts. En sådan inställning
av den webbläsare som används skulle också hindra Automattic/Quantcast från att placera en kaka på
i den registrerades informationstekniska system. Dessutom får följande användas av
Automattic har redan satt in cookies när som helst via webbläsaren eller andra
programvaror raderas.
Dessutom har den registrerade möjlighet att invända mot insamlingen av uppgifter som genereras av Jetpack.
uppgifter som genereras av kakan och som rör användningen av denna webbplats och behandlingen av sådana uppgifter.
Automattic/Quantcasts användning av dessa uppgifter och för att förhindra detta. För att göra detta
Den registrerade måste klicka på opt-out-knappen under länken https://www.quantcast.com/opt-.
out/ som sätter en cookie för avstängning. Opt-out-cookie som ställs in med invändningen
lagras i det informationstekniska system som används av den registrerade.
Om cookies på den registrerades system raderas efter en invändning,
måste den registrerade gå in på länken igen och ställa in en ny opt-out-cookie.
Med inställningen av opt-out-cookien finns det dock en möjlighet att Internetsidorna på
inte längre kan användas fullt ut av den registrerade.
är.
Automattics gällande sekretesspolicy finns på https://automattic.com/privacy/.
tillgängliga. Quantcasts tillämpliga sekretesspolicy finns på följande adress
https://www.quantcast.com/privacy/ finns tillgänglig.
12.1.3 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av Shariff.
Den personuppgiftsansvarige har implementerat Shariff-komponenten på denna webbplats.
integrerad. Shariff-komponenten tillhandahåller knappar för sociala medier som är
är förenliga med dataskyddet. Shariff utvecklades för den tyska datortidningen c't och
publiceras via GitHub, Inc.
Komponentens utvecklare är GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA
94107, USA.
Typiskt är att de knapplösningar som tillhandahålls av de sociala nätverken överför
personuppgifter till respektive socialt nätverk redan när en användare lämnar in en ansökan om
webbplats där en knapp för sociala medier har integrerats. Genom att använda
Shariff-komponenten, och det är först då som personuppgifter överförs till sociala nätverk,
om besökaren på en webbplats aktivt klickar på en av knapparna för sociala medier. Vidare
Information om Shariff-komponenten ges av datortidningen c't på följande adress
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-
Einsatz-2470103.html tillhandahålls. Användningen av Shariff-komponenten syftar till att
personuppgifter om besökare på vår webbplats och samtidigt göra det möjligt för oss att
göra det möjligt att integrera en knapplösning för sociala nätverk på denna webbplats.
Ytterligare information och GitHubs tillämpliga sekretesspolicy finns på följande adress
https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/ kan nås.
12.2 Analysverktyg
12.2.1 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av PIWIK
Kontrollanten har installerat PIWIK-komponenten på denna webbplats.
integrerad. PIWIK är ett verktyg för webbanalys med öppen källkod. Webbanalys är den
Insamling, sammanställning och utvärdering av uppgifter om besökarnas beteende på följande webbplatser
Internetsidor. Ett verktyg för webbanalys samlar bland annat in uppgifter om vilka
Följande tabell visar de uppgifter som en registrerad person har fått tillgång till på en webbplats (så kallad referrer).
vilka undersidor på webbplatsen som besöks eller hur ofta och hur länge ett besök görs.
undersidan visades. En webbanalys används främst för att optimera en
webbplats och för kostnads- och intäktsanalyser av reklam på Internet.
Programvaran drivs på styrenhetens server, den
Loggfiler som är känsliga för dataskyddslagstiftningen lagras uteslutande på denna server.
Syftet med PIWIK-komponenten är att analysera flödet av besökare på vår webbplats.
Den registeransvarige ska använda de uppgifter och den information som erhållits enligt följande
Uppgifterna används bland annat för att utvärdera användningen av webbplatsen och för att sammanställa online-rapporter om användningen av webbplatsen.
aktiviteter på våra internetsidor.
PIWIK placerar en cookie i den registrerades informationstekniska system. Vad
Cookies har redan förklarats ovan. Genom att ställa in kakan kan vi analysera den
användning av vår webbplats. Vid varje anrop av en av de enskilda sidorna i denna
webbplatsen, kommer webbläsaren på den registrerades informationstekniska system att vara
PIWIK-komponenten får automatiskt personen att skriva in uppgifter för att samla in uppgifter online.
analys till vår server. Inom ramen för detta tekniska förfarande får vi följande
kännedom om personuppgifter, t.ex. den registrerades IP-adress, som lämnas till oss enligt följande
används bland annat för att spåra besökarnas ursprung och klick.
Med hjälp av kakan kan personlig information, t.ex. åtkomsttid, adress, adress och
Varifrån åtkomsten kommer och hur ofta du besöker vår webbplats.
lagrade. Varje gång du besöker vår webbplats används dessa personuppgifter,
inklusive IP-adressen för den internetanslutning som används av den registrerade, för att
överförs till vår server. Dessa personuppgifter lagras av oss. Vi
inte vidarebefordra dessa personuppgifter till tredje part.
Den registrerade kan invända mot att cookies sätts på vår webbplats, som redan nämnts ovan.
när som helst genom en motsvarande inställning i den webbläsare som används.
och på så sätt permanent invända mot att cookies sätts. En sådan inställning
av den webbläsare som används skulle också hindra PIWIK från att placera en cookie på din dator.
den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan en PIWIK
redan inställd cookie när som helst via en webbläsare eller andra programvaror.
tas bort.
Dessutom har den registrerade möjlighet att invända mot insamlingen av de uppgifter som behandlas av PIWIK.
uppgifter som genereras i samband med användningen av denna webbplats och att invända mot sådan användning.
att förhindra. För att göra detta måste den registrerade placera en opt-out-cookie under länken
http://piwik.org/docs/privacy/. Om den registrerades informationstekniska system är
raderas, formateras eller installeras på nytt vid en senare tidpunkt, måste den berörda personen
person återigen ställa in en cookie för avstängning på http://piwik.org/docs/privacy/.
Med inställningen av opt-out-cookien finns det dock en möjlighet att Internetsidorna på
inte längre kan användas fullt ut av den registrerade.
är.
Ytterligare information och tillämpliga bestämmelser om dataskydd för PIWIK finns på följande adress
http://piwik.org/docs/privacy/ kan nås.
12.2.2 Dataskyddsbestämmelser om användning och tillämpning av Google Analytics (med
Anonymiseringsfunktion)
Den personuppgiftsansvarige har installerat Google-komponenten på denna webbplats.
Analys (med anonymiseringsfunktion) är integrerad. Google Analytics är en webbanalystjänst.
Webbanalys är insamling, sammanställning och utvärdering av uppgifter om hur
Besökare på webbplatser. En webbanalystjänst samlar in uppgifter om bland annat följande
från vilken internetsida en registrerad person har besökt en webbplats (så kallad
referrer), vilka undersidor på webbplatsen som nås eller hur ofta och för vilka
Hur länge en undersida har visats. En webbanalys används främst för att
optimering av en webbplats och för kostnads- och intäktsanalys av internetreklam.
Driftsbolaget för Google Analytics-komponenten är Google Inc, 1600 Amphitheatre, Storbritannien.
Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Den personuppgiftsansvarige använder följande för webbanalys via Google Analytics
tillägget "_gat._anonymizeIp". Med hjälp av detta tillägg kan IP-adressen för den
Google förkortar och anonymiserar uppgifterna om den registrerades internetanslutning om åtkomsten är
till våra webbsidor från en medlemsstat i Europeiska unionen eller från en annan medlemsstat
Stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Syftet med Google Analytics-komponenten är att analysera besöksströmmarna på vår webbplats.
Webbplats. Google använder bland annat de uppgifter och den information som erhålls för att
Vi använder dessa uppgifter för att analysera användningen av vår webbplats och för att skapa online-rapporter för oss som visar aktiviteterna på vår webbplats.
av våra webbsidor och för att ge ytterligare information om användningen av våra webbsidor.
De tjänster som tillhandahålls på denna webbplats omfattas inte av villkoren i detta avtal.
Google Analytics sätter en cookie på den registrerades informationstekniska system.
Person. Vad kakor är har redan förklarats ovan. Genom att ställa in cookien får Google en
analys av användningen av vår webbplats. Genom varje anrop av en av de enskilda sidorna
på denna webbplats, som drivs av den registeransvarige och som är tillgänglig på
där en Google Analytics-komponent har integrerats, ska webbläsaren på den
den registrerades informationstekniska system automatiskt av respektive
Google Analytics-komponenten gör att data överförs till Google för att analysera online.
sända. Inom ramen för detta tekniska förfarande får Google kunskap om följande
Personuppgifter, t.ex. den registrerades IP-adress, som Google bland annat kan använda för att
tjänar till att spåra besökarnas och klickens ursprung och därefter
för att möjliggöra avräkning av provisioner.
Med hjälp av kakan kan personlig information, t.ex. åtkomsttid, adress, adress och
Plats varifrån en åtkomst kommer och frekvensen av besök på vår webbplats av
den berörda personen, lagras. Varje gång du besöker vår webbplats, används dessa
personuppgifter, inklusive IP-adressen till den dator som används av den registrerade.
Internetanslutning, till Google i USA. Denna
Personuppgifter kommer att behandlas av Google i USA.
lagrade. Google avslöjar dessa personuppgifter som samlats in via det tekniska förfarandet.
till tredje part under vissa omständigheter.
Den registrerade kan invända mot att cookies sätts på vår webbplats, som redan nämnts ovan.
när som helst genom en motsvarande inställning i den webbläsare som används.
och på så sätt permanent invända mot att cookies sätts. En sådan inställning
av den webbläsare som används skulle också hindra Google från att placera en cookie på din dator.
den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan en Google
Analytics när som helst via webbläsaren eller på annat sätt.
programvaror raderas.
Dessutom har den registrerade möjlighet att invända mot att Google samlar in uppgifter.
Analyser som rör användningen av webbplatsen och behandlingen av personuppgifter.
av dessa uppgifter av Google och för att förhindra att detta sker. I detta syfte ska
en webbläsare som är ett tillägg under länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
ladda ner och installera. Det här webbläsartillägget informerar Google Analytics om JavaScript,
att inga uppgifter och ingen information om besök på webbsidor överförs till Google Analytics.
får överföras. Google betraktar installationen av webbläsartillägget som en invändning.
utvärderade. Om den registrerades informationstekniska system används vid ett senare tillfälle.
Om uppgifterna raderas, formateras eller återinstalleras vid en senare tidpunkt måste den registrerade begära en
Installera webbläsartillägget för att avaktivera Google Analytics. Under förutsättning att
Webbläsartillägg av den registrerade eller en annan person som han eller hon har kontroll över.
avinstalleras eller avaktiveras finns det möjlighet att installera om eller avaktivera programvaran.
återaktivering av webbläsartillägget.
Ytterligare information och Googles gällande sekretesspolicy finns på följande adress
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ och på
http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics lagras på följande adress
förklaras närmare på denna länk https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.
12.2.3 Integritetspolicy för användning och tillämpning av Adobe Analytics
(Omniture) / Adobe Marketing Cloud
Den personuppgiftsansvarige har på denna webbplats installerat komponenter från
företaget Adobe integrerat. Adobe Analytics (Omniture) eller Adobe Marketing Cloud
(nedan kallad "Omniture") är ett verktyg som möjliggör effektivare marknadsföring på nätet samt
möjliggör webbanalys. Omniture är en del av Adobe Marketing Cloud. Adobe
Marketing Cloud gör det möjligt att analysera besökarflöden på webbplatser i realtid.
Analyser i realtid omfattar projektrapporter och möjliggör ad hoc-analyser av
besökare på webbplatsen. Kundinteraktioner presenteras på ett sådant sätt att den person som ansvarar för behandlingen
De ansvariga parterna har en bättre överblick över användarnas aktiviteter online på denna webbplats.
genom att visa uppgifterna i enkla och interaktiva instrumentpaneler och genom att integrera uppgifterna i
rapporter kan konverteras. Detta gör det möjligt för kontrollanten att,
information i realtid och på så sätt snabbare identifiera problem.
Operatören av dessa tjänster är Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6
Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland.
Omniture placerar en cookie i den registrerades informationstekniska system.
(Cookies har redan förklarats i förväg, motsvarande information finns ovan).
Kontrollören säkerställer genom en serverinställning att de uppgifter som skickas till
Adobes datacenter anonymiserade spårningsuppgifter före geolokalisering
göras. Anonymiseringen genomförs genom att den sista delen av IP-adressen ersätts.
Kontrollanten har gjort inställningar på serversidan baserat på följande
där den registrerades IP-adress är känd före all behandling för de ändamål som avses i
Geolokalisering och räckviddsmätning anonymiseras oberoende av varandra.
Adobe kommer på uppdrag av den registeransvarige att behandla de uppgifter som samlas in via vår webbplats.
använda de uppgifter och den information som erhålls för att övervaka den registrerades användarbeteende.
utvärdera uppgifterna. Dessutom kommer Adobe att använda uppgifterna för att på våra vägnar producera rapporter om de
användaraktiviteter och för att tillhandahålla andra tjänster för vårt företag,
som är relaterade till användningen av vår webbplats. IP-adressen för
inte kombineras med andra personuppgifter av Adobe.
sammanslagna.
Den registrerade kan invända mot att cookies sätts på vår webbplats, som redan nämnts ovan.
när som helst genom en motsvarande inställning i den webbläsare som används.
och på så sätt permanent invända mot att cookies sätts. En sådan inställning
av den webbläsare som används skulle också hindra Omniture från att placera en cookie på din dator.
den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan de uppgifter som samlas in av Omniture
redan har ställt in cookies när som helst via en webbläsare eller andra programvaror.
tas bort.
Dessutom har den registrerade möjlighet att invända mot insamlingen av de uppgifter som behandlas av Adobe-.
uppgifter som genereras av kakan och som rör användningen av denna webbplats och behandlingen av sådana uppgifter.
av dessa uppgifter av Adobe och för att förhindra detta. I detta syfte ska
Den registrerade klickar på knappen för avregistrering under länken http://www.adobe.com/de/privacy/opt-.
out.html, som sätter en cookie för avstängning. Opt-out-cookie som ställs in med invändningen
Cookien lagras i det informationstekniska system som används av den registrerade.
arkiverad. Om kakorna lagras i den registrerades system efter en invändning.
Om den registrerade raderas måste han eller hon gå in på länken igen och välja en ny opt-out-cookie.
inställd.
Med inställningen av opt-out-cookien finns det dock en möjlighet att Internetsidorna på
inte längre kan användas fullt ut av den registrerade.
är.
Adobes tillämpliga sekretesspolicy finns på följande adress
http://www.adobe.com/de/privacy.html kan nås.
12.2.4 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av econda
Den personuppgiftsansvarige har på denna webbplats installerat komponenter från
företaget econda integrated. Econda är en webbanalystjänst. Webbanalys är den
Insamling, sammanställning och utvärdering av uppgifter om besökarnas beteende på följande webbplatser
Internetsidor. En webbanalystjänst samlar bland annat in uppgifter om vilka
Följande tabell visar de uppgifter som en registrerad person har fått tillgång till på en webbplats (så kallad referrer).
vilka undersidor på webbplatsen som besöks eller hur ofta och hur länge ett besök görs.
undersidan visades. En webbanalys används främst för att optimera en
webbplats och för kostnads- och intäktsanalyser av reklam på Internet.
econda GmbH, Eisenlohrstr. 43, 76135 Karlsruhe, Tyskland, är econda:s operatörsbolag,
Tyskland.
Econda placerar en cookie i den registrerades informationstekniska system. Vad
Cookies har redan förklarats ovan. Varje gång du öppnar en av de enskilda sidorna i denna
Den webbplats som drivs av den personuppgiftsansvarige på vilken uppgifterna lagras.
en econda-komponent har integrerats, kan webbläsaren på den
den registrerades informationstekniska system automatiskt av respektive
econda-komponent för att överföra uppgifter till econda för marknadsförings- och optimeringsändamål.
överföra data. Inom ramen för detta tekniska förfarande får econda kännedom om uppgifter som lagras i
som sedan används för att skapa pseudonyma användningsprofiler. Den så
De erhållna användningsprofilerna används för att analysera den registrerades beteende, vilket grundar sig på följande
har besökt den personuppgiftsansvariges webbplats och är kopplade till den personuppgiftsansvariges
Uppgifterna analyseras för att förbättra och optimera webbplatsen. De uppgifter som samlas in via econda
inte avslöjas till tredje part utan att först få ett separat och godkänt godkännande från
Uppgifterna används för att identifiera den registrerade med den registrerades uttryckliga samtycke.
identifiera. Dessa uppgifter kommer inte att slås samman med personuppgifter eller med andra uppgifter som är
som innehåller samma pseudonym slås samman.
Den registrerade kan invända mot att cookies sätts på vår webbplats, som redan nämnts ovan.
när som helst genom en motsvarande inställning i den webbläsare som används.
och på så sätt permanent invända mot att cookies sätts. En sådan inställning
av den webbläsare som används skulle också hindra econda från att placera en cookie på din dator.
den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan econda
cookies som redan har ställts in när som helst via en webbläsare eller andra programvaror.
tas bort.
Dessutom har den registrerade möjlighet att invända mot insamlingen av de uppgifter som econda behandlar.
uppgifter som genereras av kakan och som rör användningen av denna webbplats och behandlingen av sådana uppgifter.
av dessa uppgifter av econda och för att förhindra detta. För detta ändamål ska
Den registrerade klickar på knappen Skicka under länken.
Tryck på http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie/, vilket aktiverar opt-
En cookie har satts ut. Den opt-out-cookie som ställs in i samband med invändningen lagras på den dator som används av
informationstekniska system som används av den registrerade. Om kakorna är
raderas i den registrerades system efter en invändning, måste den registrerade
personen att komma åt länken igen och ställa in en ny opt-out-cookie.
Med inställningen av opt-out-cookien finns det dock en möjlighet att Internetsidorna på
inte längre kan användas fullt ut av den registrerade.
är.
De tillämpliga dataskyddsbestämmelserna för econda finns på följande adress
http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/datenschutzerklaerung/ kan nås.
12.2.5 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av etracker
Den personuppgiftsansvarige har på denna webbplats installerat komponenter från
företaget etracker integrated. Etracker är en webbanalystjänst. Webbanalys är den
Insamling, sammanställning och utvärdering av uppgifter om besökarnas beteende på följande webbplatser
Internetsidor. En webbanalystjänst samlar bland annat in uppgifter om vilka
Följande tabell visar de uppgifter som en registrerad person har fått tillgång till på en webbplats (så kallad referrer).
vilka undersidor på webbplatsen som besöks eller hur ofta och hur länge ett besök görs.
undersidan visades. En webbanalys används främst för att optimera en
webbplats och för kostnads- och intäktsanalyser av reklam på Internet.
etracker drivs av etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg,
Tyskland.
Etracker placerar en cookie i den registrerades informationstekniska system. Vad
Cookies har redan förklarats ovan. Varje gång du öppnar en av de enskilda sidorna i denna
Den webbplats som drivs av den personuppgiftsansvarige på vilken uppgifterna lagras.
Om en etracker-komponent har integrerats, kan webbläsaren på den
den registrerades informationstekniska system automatiskt av respektive
etracker-komponent för att skicka uppgifter till etracker för marknadsföring och optimering.
överföra data. Som en del av detta tekniska förfarande får etracker kännedom om uppgifter som lagras i
som sedan används för att skapa pseudonyma användningsprofiler. Den så
De erhållna användningsprofilerna används för att analysera den registrerades beteende, vilket grundar sig på följande
har besökt den personuppgiftsansvariges webbplats och är kopplade till den personuppgiftsansvariges
Uppgifterna analyseras för att förbättra och optimera webbplatsen. Uppgifter som samlas in via etracker
inte avslöjas till tredje part utan att först få ett separat och godkänt godkännande från
Uppgifterna används för att identifiera den registrerade med den registrerades uttryckliga samtycke.
identifiera. Dessa uppgifter kommer inte att slås samman med personuppgifter eller med andra uppgifter som är
som innehåller samma pseudonym slås samman.
Den registrerade kan invända mot att cookies sätts på vår webbplats, som redan nämnts ovan.
när som helst genom en motsvarande inställning i den webbläsare som används.
och på så sätt permanent invända mot att cookies sätts. En sådan inställning
av den webbläsare som används skulle också hindra etracker från att placera en cookie på din dator.
den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan etracker
cookies som redan har ställts in när som helst via webbläsaren eller andra programvaror.
tas bort.
Dessutom har den registrerade möjlighet att invända mot insamlingen av de uppgifter som etracker samlar in.
uppgifter som genereras av kakan och som rör användningen av denna webbplats och behandlingen av sådana uppgifter.
av dessa uppgifter av etracker och för att förhindra att detta sker. I detta syfte ska
den registrerade klickar på knappen för att ställa in en cookie under länken
http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb som sätter en opt-out-cookie. Den cookie som är kopplad till
Opt-out-cookien lagras på den dator som används av den registrerade.
informationstekniska system. Om kakorna lagras i systemet hos
Om länken har raderats efter en invändning måste den registrerade få tillgång till länken igen och
skapa en ny cookie för opt-out.
Med inställningen av opt-out-cookien finns det dock en möjlighet att Internetsidorna på
inte längre kan användas fullt ut av den registrerade.
är.
De tillämpliga dataskyddsbestämmelserna för etracker finns på följande adress
https://www.etracker.com/de/datenschutz.html kan nås.
12.2.6 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av Webtrekk
Den personuppgiftsansvarige har installerat komponenter från Webtrekk på denna webbplats.
integrerad. Webtrekk är en kombination av analys- och marknadsföringslösning i ett och samma system.
Webtrekk gör det möjligt för webbplatsoperatören att samla in uppgifter om användningen av webbplatsen.
webbplats och en individualisering av marknadsföringsaktiviteterna.
Webtrekks operatörsbolag är Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin,
Tyskland.
Vid varje anrop av en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som behandlas av för behandlingen.
Webtrekk samlar in uppgifter för marknadsföring och marknadsföringsrelaterade ändamål.
optimeringsändamål och lagrar dem. De erhållna uppgifterna används för att
pseudonymiserade användarprofiler skapas. De pseudonymiserade användarprofilerna används för följande ändamål
används för att analysera besökarnas beteende och för att vi ska kunna förbättra våra tjänster.
Interneterbjudande. De uppgifter som samlas in via Webtrekk-komponenten kommer inte att användas utan att
att erhålla ett separat och uttryckligt samtycke från den registrerade i förväg
som används för att identifiera den registrerade. Dessa uppgifter är inte kopplade till
personuppgifter eller med andra uppgifter som innehåller samma pseudonym,
sammanslagna.
Webtrekk placerar en cookie i den registrerades informationstekniska system.
Vad kakor är har redan förklarats ovan. Webtrekk har fått i uppdrag av det företag som ansvarar för behandlingen av
ansvarar för att använda de uppgifter och den information som erhålls via vår webbplats för detta ändamål,
utvärdera användarbeteendet hos den registrerade som har besökt vår webbplats.
Webtrekk kommer dessutom att använda uppgifterna för att generera rapporter om användaraktivitet för vår räkning.
samt för att tillhandahålla andra tjänster för vårt företag som krävs för att
är relaterade till användningen av vår webbplats. Den registrerades IP-adress.
personen inte sammanförs med andra personuppgifter av Webtrekk.
Den registrerade kan invända mot att cookies sätts på vår webbplats, som redan nämnts ovan.
när som helst genom en motsvarande inställning i den webbläsare som används.
och på så sätt permanent invända mot att cookies sätts. En sådan inställning
av den webbläsare som används skulle också hindra Webtrekk från att placera en cookie på din dator.
den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan Webtrekk
cookies som redan har ställts in när som helst via en webbläsare eller andra programvaror.
tas bort.
Dessutom har den registrerade möjlighet att ge sitt samtycke till att Webtrekk samlar in de uppgifter som samlas in av Webtrekk.
uppgifter som genereras av kakan och som rör användningen av denna webbplats och behandlingen av sådana uppgifter.
Webtrekks användning av dessa uppgifter och för att förhindra detta. För detta ändamål ska
Den registrerade klickar på en länk på https://www.webtrekk.com/de/legal/opt-out-webtrekk/,
som sätter en opt-out-cookie. Opt-out-cookien som ställs in med invändningen kommer att lagras på följande adress
lagras i det informationstekniska system som används av den registrerade. Om
Om kakorna raderas från den registrerades system efter att en invändning har gjorts, måste den registrerade
den registrerade att komma åt länken igen och ställa in en ny opt-out-cookie.
Med inställningen av opt-out-cookien finns det dock en möjlighet att Internetsidorna på
inte längre kan användas fullt ut av den registrerade.
är.
Webtrekks gällande sekretesspolicy finns på följande adress
https://www.webtrekk.com/de/warum-webtrekk/datenschutz/ kan nås.
12.2.7 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av Scalable
Centralt mätförfarande för INFOnline GmbH
Den personuppgiftsansvarige har installerat en spårningspixel på denna webbplats i syfte att
Integrerad mätning av räckvidd. En spårningspixel är en miniatyrgrafik som integreras i webbsidor.
är inbäddad för att möjliggöra loggfilregistrering och loggfilanalys i syfte att
därefter genomföra en statistisk utvärdering. De integrerade spårningspixlarna tjänar till
Skalbar central mätmetod (SZM) från INFOnline GmbH.
Scalable Central Measuring Procedure har utvecklats av INFOnline GmbH, Forum Bonn Nord,
Brühler Str. 9, 53119 Bonn, Tyskland.
Det skalbara centrala mätningsförfarandet används för att fastställa statistiska nyckeltal, dvs.
Mätning av räckvidd. Den inbäddade spårningspixeln används för att avgöra om, när och av vem
hur många användare (inklusive den registrerade) som har öppnat vår webbplats och
vilket innehåll som har nåtts.
De uppgifter som erhålls med hjälp av det skalbara centrala mätningsförfarandet samlas in anonymt.
För att kunna registrera antalet besökare, i syfte att känna igen användarna av en
webbplats, antingen sätts en så kallad sessionscookie, det vill säga en signatur skapas som är
består av olika automatiskt överförd information eller alternativ.
använda metoder. IP-adressen för den internetanslutning som används av den registrerade.
samlas endast in och behandlas i anonymiserad form. Den registrerade kommer inte att
Identifierad tid.
Den registrerade kan invända mot att cookies sätts på vår webbplats, som redan nämnts ovan.
när som helst genom en motsvarande inställning i den webbläsare som används.
och på så sätt permanent invända mot att cookies sätts. En sådan inställning
av den webbläsare som används skulle också hindra INFOnline från att placera en cookie på din dator.
den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan INFOnline
cookies som redan har ställts in när som helst via en webbläsare eller andra programvaror.
tas bort.
Dessutom har den registrerade möjlighet att invända mot insamlingen av de uppgifter som samlas in av INFOnline.
uppgifter som genereras i samband med användningen av denna webbplats och behandlingen av dessa uppgifter.
uppgifter av INFOnline och för att förhindra att sådana uppgifter används. I detta syfte ska
den registrerade att trycka på opt-out-knappen under länken http://optout.ioam.de, som ger en
Opt-Out-Cookie är inställd. Den opt-out-cookie som ställs in i samband med invändningen lagras på den dator som används av
informationstekniska system som används av den registrerade. Om kakorna är
raderas i den registrerades system efter en invändning, måste den registrerade
personen att komma åt länken igen och ställa in en ny opt-out-cookie.
När opt-out-cookien sätts in kan det hända att de webbsidor som tillhör det företag som ansvarar för
inte längre är fullt användbara. Den tillämpliga
INFOnlines sekretesspolicy finns på https://www.infonline.de/datenschutz/.
kan hämtas.
12.3 Internetreklam
12.3.1 Dataskyddsbestämmelser om användning och tillämpning av Google AdWords
Den registeransvarige har integrerat Google AdWords på denna webbplats.
Google AdWords är en annonseringstjänst på internet som gör det möjligt för annonsörer att annonsera både
annonser i Googles sökmotorresultat och i Googles annonsnätverk.
växla. Google AdWords gör det möjligt för en annonsör att ange nyckelord i förväg.
att fastställa med hjälp av vilken en annons i sökmotorresultaten från Google
visas endast när användaren anger en sökterm i sökmotorn.
hämtar sökresultat som är relevanta för nyckelord. I Googles annonsnätverk är annonserna
med hjälp av en automatisk algoritm och i enlighet med de i förväg fastställda
Nyckelord som finns på webbsidor som är relevanta för ämnet.
Företaget som driver Google AdWords-tjänsterna är Google Inc, 1600 Amphitheatre
Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Syftet med Google AdWords är att göra reklam för vår webbplats genom att visa följande information
av intresse-relevanta annonser på tredjepartsföretagens webbplatser och på webbplatsen för
Sökmotorresultat i Googles sökmotor och införande av reklam från tredje part.
på vår webbplats.
Om en registrerad person kommer till vår webbplats via en Google-annons, visas uppgifterna på webbplatsen
Google i den registrerades informationstekniska system.
En konverteringscookie lagras. Vad kakor är har redan förklarats ovan. En omvandling
cookie förlorar sin giltighet efter trettio dagar och används inte för att identifiera den
berörd person. Via konverteringscookien, i den mån cookien ännu inte har löpt ut.
Systemet spårar om vissa undersidor, t.ex. varukorgen, används av en användare på nätet.
Shop-systemet, har vi hittat på vår webbplats. Omvandlingscookien gör det möjligt att
Både vi och Google kommer att kunna spåra om en registrerad person som har angett en AdWords
annonsen har nått vår webbplats och genererat en omsättning, dvs. ett köp av varor.
slutfört eller avbrutit.
De uppgifter och den information som samlas in med hjälp av konverteringscookien används av
Google används för att sammanställa besöksstatistik för vår webbplats. Denna
Besöksstatistik används i sin tur av oss för att beräkna det totala antalet användare.
som hänvisades till oss via AdWords-annonser, dvs. för att avgöra om det är lyckat eller inte.
fel på respektive AdWords-annons och för att göra våra AdWords-annonser lämpliga för
optimera framtiden. Varken vårt företag eller andra annonsörer av Google-
AdWords tar emot information från Google genom vilken den registrerade identifieras.
skulle kunna bli.
Med hjälp av konverteringscookien kan personlig information, till exempel uppgifter som samlats in av
de webbsidor som den registrerade besökt. Med varje besök på vår
sidor, personuppgifter, inklusive IP-adressen för användaren av webbplatsen, och
Den registrerades internetuppkoppling överförs till Google i USA.
Amerika. Dessa personuppgifter kommer att behandlas av Google i USA.
Amerikas förenta stater. Google avslöjar dessa uppgifter, som samlas in via det tekniska förfarandet.
personuppgifter till tredje part under vissa omständigheter.
Den registrerade kan invända mot att cookies sätts på vår webbplats, som redan nämnts ovan.
när som helst genom en motsvarande inställning i den webbläsare som används.
och på så sätt permanent invända mot att cookies sätts. En sådan inställning
av den webbläsare som används skulle också hindra Google från att placera en konverteringscookie på
i den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan en Google
AdWords när som helst via webbläsaren eller på annat sätt.
programvaror raderas.
Dessutom har den registrerade möjlighet att välja bort intressebaserad reklam genom att
Google. För att kunna göra detta måste den registrerade välja bort var och en av följande
I din webbläsare kan du gå in på länken www.google.de/settings/ads och välja den önskade
Gör inställningar.
Ytterligare information och Googles gällande sekretesspolicy finns på följande adress
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ kan nås.
12.3.2 Integritetspolicy för användning och tillämpning av Google AdSense
Den registeransvarige har integrerat Google AdSense på denna webbplats.
Google AdSense är en onlinetjänst som gör det möjligt att placera annonser på webbplatser från tredje part.
möjliggörs. Google AdSense bygger på en algoritm som identifierar annonserna.
väljer de annonser som visas för att matcha innehållet på den relevanta webbplatsen för tredje part. Google
AdSense tillåter intressebaserad målinriktning av internetanvändare, vilket sker med hjälp av
generering av individuella användarprofiler genomförs.
Driftsbolaget för Google AdSense-komponenten är Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre
Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Syftet med Google AdSense-komponenten är att integrera annonser på vår webbplats.
Webbplats. Google-AdSense placerar en cookie i användarens informationstekniska system.
berörd person. Vad kakor är har redan förklarats ovan. Med inställningen av kakan
gör det möjligt för Alphabet Inc. att analysera användningen av vår webbplats. Genom varje
Att ringa upp en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som har varit
ansvarig och på vilken en Google AdSense-komponent är integrerad.
webbläsaren på den registrerades informationstekniska system kommer att vara
Respektive Google AdSense-komponent får automatiskt personen att skriva in uppgifter på webbplatsen.
För online-reklam och för att betala provisioner till Alphabet Inc.
överföra data. Inom ramen för detta tekniska förfarande får Alphabet Inc. kunskap om följande
personuppgifter, såsom den registrerades IP-adress, som lämnas till Alphabet Inc. enligt följande
De tjänar bland annat till att spåra besökarnas och klickens ursprung och därefter
för att möjliggöra avräkning av provisioner.
Den registrerade kan invända mot att cookies sätts på vår webbplats, som redan nämnts ovan.
när som helst genom en motsvarande inställning i den webbläsare som används.
och på så sätt permanent invända mot att cookies sätts. En sådan inställning
av den webbläsare som används skulle också hindra Alphabet Inc. från att placera en cookie på din dator.
den registrerades informationstekniska system. Dessutom finns en webbläsare som inrättats av
Alphabet Inc. när som helst via webbläsaren eller på annat sätt.
programvaror raderas.
Google AdSense använder också så kallade spårningspixlar. En spårningspixel är en miniatyrgrafik som är
inbäddade i webbsidor för att möjliggöra loggfilregistrering och loggfilanalys.
vilket gör det möjligt att göra en statistisk utvärdering. På grundval av
Den inbäddade spårningspixeln gör det möjligt för Alphabet Inc. att känna igen om och när en användare besöker en webbplats.
Den registrerade öppnades och vilka länkar den registrerade klickade på.
har varit. Spårningspixlar används bland annat för att utvärdera flödet av besökare på en webbplats.
Genom Google AdSense samlas personuppgifter och information, inklusive IP-adressen, in.
adress och är nödvändig för insamling och fakturering av de annonser som visas,
överförs till Alphabet Inc. i Förenta staterna. Dessa personliga
Uppgifterna lagras och behandlas i USA. Alfabetet
Inc. lämnar ut dessa personuppgifter som samlats in via den tekniska processen på följande adress
till tredje part under vissa omständigheter.
Google-AdSense beskrivs närmare under denna länk https://www.google.de/intl/de/adsense/start/
förklarade.
12.3.3 Dataskyddsbestämmelser om användning och tillämpning av Google Remarketing
Den personuppgiftsansvarige har använt Googles tjänster på denna webbplats.
Remarketing integrerat. Google Remarketing är en funktion i Google AdWords som gör det möjligt för en
Detta gör det möjligt för företag att visa annonser för Internetanvändare som tidigare har registrerat sig.
har stannat kvar på företagets webbplats. Integrering av Google Remarketing
Detta gör det möjligt för ett företag att skapa användarrelaterade annonser och att erbjuda
Internetanvändare för att visa annonser som är relevanta för deras intressen.
Driftsbolaget för Google Remarketing-tjänsterna är Google Inc., 1600 Amphitheatre
Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Syftet med Google Remarketing är att visa intressevägledande reklam. Google
Remarketing gör det möjligt för oss att visa annonser via Googles annonsnätverk eller
på andra webbplatser som är anpassade till användarens individuella behov och krav.
Internetanvändarnas intressen.
Google Remarketing placerar en cookie i den registrerades informationstekniska system.
Person. Vad kakor är har redan förklarats ovan. Genom att ställa in kakan kan Google
gör det möjligt att känna igen besökaren på vår webbplats, om besökaren därefter är
Internetsidor som också ingår i Googles annonsnätverk. Med varje samtal
på en internetsida där Google Remarketing-tjänsten har integrerats identifierar
Den registrerade personens webbläsare registrerar sig automatiskt hos Google. Inom ramen för denna
tekniskt förfarande får Google kännedom om personuppgifter, t.ex. IP-adressen.
eller om användarens surfbeteende, som Google bland annat använder för att visa
används för intressebaserad reklam.
Med hjälp av kakan kan personlig information, till exempel uppgifter som samlats in av
Uppgifterna lagras på de webbsidor som den berörda personen besöker. Varje gång du besöker vår webbplats
personuppgifter, inklusive IP-adressen till den dator som används av den registrerade.
Internetanslutning som personen använder till Google i USA.
överförd. Dessa personuppgifter kommer att behandlas av Google i USA.
Amerika. Google avslöjar dessa uppgifter som samlats in via det tekniska förfarandet.
personuppgifter till tredje part under vissa omständigheter.
Den registrerade kan invända mot att cookies sätts på vår webbplats, som redan nämnts ovan.
när som helst genom en motsvarande inställning i den webbläsare som används.
och på så sätt permanent invända mot att cookies sätts. En sådan inställning
av den webbläsare som används skulle också hindra Google från att placera en cookie på din dator.
den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan en Google
Analytics när som helst via webbläsaren eller på annat sätt.
programvaror raderas.
Dessutom har den registrerade möjlighet att välja bort intressebaserad reklam genom att
Google. För att kunna göra detta måste den registrerade välja bort var och en av följande
I din webbläsare kan du gå in på länken www.google.de/settings/ads och välja den önskade
Gör inställningar.
Ytterligare information och Googles gällande sekretesspolicy finns på följande adress
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ kan nås.
12.3.4 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av Adcell
Den personuppgiftsansvarige har installerat komponenter från Adcell på denna webbplats.
integrerad. Adcell är ett tyskt affiliatenätverk som erbjuder affiliatemarknadsföring.
Affiliate-marknadsföring är en internetbaserad distributionsform som gör det möjligt för kommersiella aktörer att
Internetsidor, de så kallade handlarna eller annonsörerna, gör det möjligt att placera reklam, oftast via
klick- eller försäljningsprovisioner, på webbplatser från tredje part, dvs. på webbplatser från distributionspartner som är
även kallade dotterbolag eller utgivare. Handlaren förser affiliateföretaget med
ett nät som är ett reklammedium, dvs. en reklambanner eller något annat lämpligt sätt att
Internetreklam, som sedan används av en affiliate på sina egna webbsidor.
eller via andra kanaler, t.ex. sökordsannonsering eller e-post.
marknadsföring, annonseras.
Adcells rörelsedrivande bolag är Firstlead GmbH, Rosenfelder Str. 15-16, 10315 Berlin,
Tyskland.
Adcell placerar en cookie i den registrerades informationstekniska system. Vad
cookies har redan förklarats ovan. Spårningscookien från Adcell lagrar inte någon
personuppgifter. Endast den anslutna enhetens identifikationsnummer lagras,
dvs. den partner som hänvisar till den potentiella kunden, samt beställningsnumret för den
besökaren på en webbplats och det annonsmaterial som klickats på. Syftet med att lagra dessa
Data är behandlingen av provisionsbetalningar mellan en handlare och en affiliate,
som behandlas via affiliatenätverket, dvs. Adcell.
Den registrerade kan invända mot att cookies sätts på vår webbplats, som redan nämnts ovan.
när som helst genom en motsvarande inställning i den webbläsare som används.
och på så sätt permanent invända mot att cookies sätts. En sådan inställning
av den webbläsare som används skulle också hindra Adcell från att placera en cookie på din dator.
den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan Adcell
cookies som redan har ställts in när som helst via en webbläsare eller andra programvaror.
tas bort.
Adcells gällande sekretesspolicy finns på https://www.adcell.de/agb.
kan hämtas.
12.3.5 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av adgoal
Den personuppgiftsansvarige har installerat komponenter från adgoal på denna webbplats.
integrerad. Adgoal är ett tyskt affiliatenätverk som erbjuder affiliatemarknadsföring.
Affiliate-marknadsföring är en internetbaserad distributionsform som gör det möjligt för kommersiella aktörer att
Internetsidor, de så kallade handlarna eller annonsörerna, gör det möjligt att placera reklam, oftast via
klick- eller försäljningsprovisioner, på webbplatser från tredje part, dvs. på webbplatser från distributionspartner som är
även kallade dotterbolag eller utgivare. Handlaren förser affiliateföretaget med
ett nät som är ett reklammedium, dvs. en reklambanner eller något annat lämpligt sätt att
Internetreklam, som sedan används av en affiliate på sina egna webbsidor.
eller via andra kanaler, t.ex. sökordsannonsering eller e-post.
marknadsföring, annonseras.
Adgoals operativa bolag är adgoal GmbH, Schellengasse 2. 74072 Heilbronn,
Tyskland.
Adgoal placerar en cookie i den registrerades informationstekniska system. Vad
cookies har redan förklarats ovan. Spårningscookien från adgoal lagrar inte någon
personuppgifter. Endast den anslutna enhetens identifikationsnummer lagras,
dvs. den partner som hänvisar den potentiella kunden samt besökarens ordernummer.
på en webbplats och det annonsmaterial som klickats på. Syftet med att lagra dessa uppgifter är att
Betalning av provisioner mellan en handlare och en affiliate, som sker via
affiliate-nätverket, dvs. adgoal.
Den registrerade kan invända mot att cookies sätts på vår webbplats, som redan nämnts ovan.
när som helst genom en motsvarande inställning i den webbläsare som används.
och på så sätt permanent invända mot att cookies sätts. En sådan inställning
av den webbläsare som används skulle också hindra adgoal från att placera en cookie på din dator.
den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan adgoal
cookies som redan har ställts in när som helst via en webbläsare eller andra programvaror.
tas bort.
De tillämpliga bestämmelserna om dataskydd för adgoal finns på följande adress
https://www.adgoal.de/de/privacy.html kan nås.
12.3.6 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av ADITION
Den personuppgiftsansvarige har installerat komponenter från ADITION på denna webbplats.
integrerad. ADITION är en leverantör av datadriven digital marknadsföring, som erbjuder en annonsering
plattform som riktar sig till annonsörer och marknadsföringsbyråer på nätet.
ADITION:s operativa bolag är ADITION technologies AG, Oststraße 55, 40211
Düsseldorf, Tyskland.
Syftet med ADITION är att visa digitalt reklammaterial. ADITION sätter en cookie
i den registrerades informationstekniska system. Vad kakor är har varit
redan förklarats ovan. ADITION lagrar inga personuppgifter i kakan.
All information som lagras i kakan är av teknisk karaktär och gör det möjligt för dig att
bland annat hur ofta vissa reklammedier visas.
Den registrerade kan invända mot att cookies sätts på vår webbplats, som redan nämnts ovan.
när som helst genom en motsvarande inställning i den webbläsare som används.
och på så sätt permanent invända mot att cookies sätts. En sådan inställning
av den webbläsare som används skulle också hindra ADITION från att placera en cookie på din dator.
den registrerades informationstekniska system. Dessutom har ADITION
cookies som redan har ställts in när som helst via en webbläsare eller andra programvaror.
tas bort.
Dessutom finns det möjlighet att förhindra insamlingen av de uppgifter som genereras av ADITION-cookien och som lagras på webbplatsen.
användningen av denna webbplats och tredje parters behandling av sådana uppgifter.
ADITION och för att förhindra en sådan åtgärd. För detta ändamål måste den registrerade
klicka på en länk på https://www.adition.com/kontakt/datenschutz/, genom vilken en Opt-
En cookie har satts ut. Den opt-out-cookie som sätts i samband med invändningen lagras på den dator som används av
informationstekniska system som används av den registrerade. Om kakorna är
raderas i den registrerades system efter en invändning, måste den registrerade
personen att komma åt länken igen och ställa in en ny opt-out-cookie.
Med inställningen av opt-out-cookien finns det dock en möjlighet att Internetsidorna på
inte längre kan användas fullt ut av den registrerade.
är.
De tillämpliga bestämmelserna om dataskydd i ADITION finns på följande adress
https://www.adition.com/kontakt/datenschutz/ kan nås.
12.3.7 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av AdJug
Den personuppgiftsansvarige har installerat komponenter från AdJug på denna webbplats.
integrerad. AdJug är en plattform för reklamutbyte som erbjuder reklamutrymmen online (banner-, banner-, banner-, banner-, banner-, banner- och
reklam).
AdJugs operativa bolag är AdJug GmbH, Bayerstraße 69, 80335 München,
Tyskland.
AdJug sätter en cookie. Dessutom varje gång en av de enskilda sidorna på denna webbplats anropas,
som styrs av kontrollanten och på vilken en AdJug-.
komponenten har integrerats, Internet-webbläsaren i informationsteknologisystemet.
Respektive AdJug-komponent uppmanar automatiskt den registrerade att tillhandahålla uppgifter om den
i syfte att visa annonser för AdJug. Inom ramen för denna tekniska
förfarande blir AdJug medveten om att vår webbplats har besökts av den registrerade.
Uppgifterna har kommit åt via det informationstekniska system som personen använder. De uppgifter som samlats in inom ramen för
De uppgifter som överförs till AdJug i samband med det tekniska förfarandet används för fakturering i samband med följande
de annonser som visas.
Den registrerade kan invända mot att cookies sätts på vår webbplats, som redan nämnts ovan.
när som helst genom en motsvarande inställning i den webbläsare som används.
och på så sätt permanent invända mot att cookies sätts. En sådan inställning
av den webbläsare som används skulle också hindra AdJug från att placera en cookie på din dator.
den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan AdJug
cookies som redan har ställts in när som helst via en webbläsare eller andra programvaror.
tas bort.
Dessutom har den registrerade möjlighet att invända mot att AdJug samlar in de uppgifter som samlas in.
uppgifter som genereras av kakan och som rör användningen av denna webbplats och behandlingen av sådana uppgifter.
av dessa uppgifter av AdJug och för att förhindra att detta sker. I detta syfte ska
Den registrerade kan använda länken för att välja bort konsumentcookies på följande adress
http://www.de.adjug.com/datenschutz.html som sätter en opt-out-cookie. Den cookie som är kopplad till
Opt-out-cookien lagras på den dator som används av den registrerade.
informationstekniska system. Om kakorna lagras i systemet hos
Om länken har raderats efter en invändning måste den registrerade få tillgång till länken igen och
skapa en ny cookie för opt-out.
Med inställningen av opt-out-cookien finns det dock en möjlighet att Internetsidorna på
inte längre kan användas fullt ut av den registrerade.
är.
AdJugs gällande sekretesspolicy finns på följande adress
http://www.de.adjug.com/datenschutz.html kan nås.
12.4 Marknadsföring på nätet
12.4.1 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av affilinet
Den personuppgiftsansvarige har på denna webbplats installerat komponenter från
företaget affilinet integrated. Affilinet är ett tyskt affiliatenätverk som erbjuder affiliate
Marknadsföringserbjudanden.
Affiliate-marknadsföring är en internetbaserad distributionsform som gör det möjligt för kommersiella aktörer att
Internetsidor, de så kallade handlarna eller annonsörerna, gör det möjligt att placera reklam, oftast via
klick- eller försäljningsprovisioner, på webbplatser från tredje part, dvs. på webbplatser från distributionspartner som är
även kallade dotterbolag eller utgivare. Handlaren förser affiliateföretaget med
ett nät som är ett reklammedium, dvs. en reklambanner eller något annat lämpligt sätt att
Internetreklam, som sedan används av en affiliate på sina egna webbsidor.
eller via andra kanaler, t.ex. sökordsannonsering eller e-post.
marknadsföring, annonseras.
Affilinet drivs av affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München,
Tyskland.
Affilinet placerar en cookie i den registrerades informationstekniska system.
Vad kakor är har redan förklarats ovan. Spårningscookien från Affilinet lagrar
inga personuppgifter alls. Endast identifikationsnumret för
Affiliate, dvs. den partner som hänvisar den potentiella kunden, samt beställningsnumret för den potentiella kunden.
besökaren på en webbplats och det annonsmaterial som klickats på. Syftet med att lagra dessa
Data är behandlingen av provisionsbetalningar mellan en handlare och en affiliate,
som behandlas via nätverket för affiliatepartners, dvs. Affilinet.
Den registrerade kan invända mot att cookies sätts på vår webbplats, som redan nämnts ovan.
när som helst genom en motsvarande inställning i den webbläsare som används.
och på så sätt permanent invända mot att cookies sätts. En sådan inställning
av den webbläsare som används skulle också hindra Affilinet från att placera en cookie på din dator.
den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan Affilinet
cookies som redan har ställts in när som helst via en webbläsare eller andra programvaror.
tas bort.
Affilinets tillämpliga sekretesspolicy finns på följande adress
https://www.affili.net/de/footeritem/datenschutz kan nås.
12.4.2 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av funktioner i
Amazon Affiliate Program
Den personuppgiftsansvarige har som deltagare i Amazons Affiliate Program följande uppgifter
Amazon-komponenter har integrerats på denna webbplats. Amazon-komponenterna utvecklades av
Amazon i syfte att styra kunderna via annonser till olika webbplatser.
Amazonkoncernen, särskilt på Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de,
BuyVIP.com, Amazon.fr, Amazon.it och Amazon.es. BuyVIP.com mot betalning av en provision
att medla. Den personuppgiftsansvarige kan, genom att använda Amazon-
komponenter genererar reklamintäkter.
Driftsbolaget för dessa Amazon-komponenter är Amazon EU S.à.r.l, 5 Rue Plaetis, L-
2338 Luxemburg, Luxemburg.
Amazon placerar en cookie i den registrerades informationstekniska system. Vad
Cookies har redan förklarats ovan. Genom varje enskilt anrop till en av de enskilda sidorna.
på denna webbplats, som drivs av den registeransvarige och som är tillgänglig på
som har integrerats med en Amazon-komponent, kan webbläsaren på den
den registrerades informationstekniska system automatiskt av respektive
Amazon-komponenten gör att uppgifter samlas in för att användas för annonsering och fakturering på nätet av
för att överföra provisioner till Amazon. Som en del av denna tekniska process får Amazon
Kunskap om personuppgifter som används av Amazon för att identifiera ursprunget till uppgifter som lagras hos Amazon.
för att spåra inkommande order och därefter för att reglera provisioner.
möjliggöra. Amazon kan bland annat spåra att den registrerade har gjort en
klickade på partnerlänken på vår webbplats.
Den registrerade kan invända mot att cookies sätts på vår webbplats, som redan nämnts ovan.
när som helst genom en motsvarande inställning i den webbläsare som används.
och på så sätt permanent invända mot att cookies sätts. En sådan inställning
av den webbläsare som används skulle också hindra Amazon från att placera en cookie på din webbläsare.
den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan Amazon
cookies som redan har ställts in när som helst via en webbläsare eller andra programvaror.
tas bort.
Ytterligare information och den tillämpliga sekretesspolicyn från Amazon finns på följande adress
https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401 kan nås.
12.4.3 Dataskyddsbestämmelser om användning och tillämpning av DoubleClick.
Den personuppgiftsansvarige har installerat följande komponenter på denna webbplats
DoubleClick från Google är integrerat. DoubleClick är ett varumärke som tillhör Google, under vilket
Marknadsförde främst särskilda lösningar för marknadsföring på nätet till reklambyråer och förlag.
bli.
Driftsbolaget för DoubleClick by Google är Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy,
Mountain View, CA 94043-1351, USA.
DoubleClick från Google överför både med varje intryck och med klick eller andra
aktivitetsdata till DoubleClick-servern. Var och en av dessa dataöverföringar utlöser en cookie.
begäran till den registrerades webbläsare. Om webbläsaren godkänner denna begäran, kommer
DoubleClick placerar en cookie i den registrerades informationstekniska system. Vad
Cookies är, har redan förklarats ovan. Syftet med cookien är att optimera och
Visning av reklam. Kakan används bland annat för att visa användarrelaterade
för att placera och visa annonser och skapa rapporter om reklamkampanjer, eller
förbättra dem. Dessutom förhindrar kakan att samma annons visas flera gånger.
undvika.
DoubleClick använder ett cookie-ID som används för att bearbeta det tekniska förfarandet.
krävs. Cookie-ID:t behövs t.ex. för att visa en annons på en webbplats.
webbläsare. DoubleClick kan också använda cookie-ID:t för att registrera vilka annonser som är
redan har visats i en webbläsare för att undvika dubbelkoppling. Dessutom är det
DoubleClick för att registrera konverteringar genom cookie-ID. Omvandlingar är
till exempel när en användare tidigare har fått en DoubleClick-annons.
och sedan köpte på webbplatsen med samma webbläsare.
annonsörens webbplats.
En DoubleClick-cookie innehåller inga personuppgifter. En DoubleClick-cookie
men kan innehålla ytterligare kampanjidentifierare. En kampanjidentifierare är en
Identifiera de kampanjer som användaren redan har varit i kontakt med.
Vid varje anrop av en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som behandlas av för behandlingen.
ansvarig och på vilken en DoubleClick-komponent har integrerats,
webbläsaren på den registrerades informationstekniska system kommer att vara
automatiskt uppmanas av respektive DoubleClick-komponent att samla in uppgifter för att använda den
reklam på nätet och betalning av provisioner till Google. Inom ramen för tillämpningsområdet
I samband med detta tekniska förfarande får Google kännedom om uppgifter som Google också använder för detta ändamål,
för att skapa kommissionsutdrag. Google kan bland annat förstå att
Den registrerade har klickat på vissa länkar på vår webbplats.
Den registrerade kan invända mot att cookies sätts på vår webbplats, som redan nämnts ovan.
när som helst genom en motsvarande inställning i den webbläsare som används.
och på så sätt permanent invända mot att cookies sätts. En sådan inställning
av den webbläsare som används skulle också hindra Google från att placera en cookie på din dator.
den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan Google
cookies som redan har ställts in när som helst via en webbläsare eller andra programvaror.
tas bort.
Ytterligare information och tillämplig sekretesspolicy för DoubleClick by Google
finns på https://www.google.com/intl/de/policies/.
12.4.4 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av Zanox
Den personuppgiftsansvarige har installerat komponenter av Zanox på denna webbplats.
integrerad. Zanox är ett tyskt affiliatenätverk som erbjuder affiliatemarknadsföring.
Affiliate-marknadsföring är en internetbaserad distributionsform som gör det möjligt för kommersiella aktörer att
Internetsidor, de så kallade handlarna eller annonsörerna, gör det möjligt att placera reklam, oftast via
klick- eller försäljningsprovisioner, på webbplatser från tredje part, dvs. på webbplatser från distributionspartner som är
även kallade dotterbolag eller utgivare. Handlaren förser affiliateföretaget med
ett nät som är ett reklammedium, dvs. en reklambanner eller något annat lämpligt sätt att
Internetreklam, som sedan används av en affiliate på sina egna webbsidor.
eller via andra kanaler, t.ex. sökordsannonsering eller e-post.
marknadsföring, annonseras.
Zanox operativa bolag är ZANOX AG, Stralauer Allee 2, 10245 Berlin, Tyskland.
Zanox placerar en cookie i den registrerades informationstekniska system. Vad
cookies har redan förklarats ovan. Spårningscookien från Zanox lagrar inte någon
personuppgifter. Endast den anslutna enhetens identifikationsnummer lagras,
dvs. den partner som hänvisar till den potentiella kunden, samt beställningsnumret för den
besökaren på en webbplats och det annonsmaterial som klickats på. Syftet med att lagra dessa
Data är behandlingen av provisionsbetalningar mellan en handlare och en affiliate,
som hanteras via nätverket för affiliatepartners, dvs. Zanox.
Den registrerade kan invända mot att cookies sätts på vår webbplats, som redan nämnts ovan.
när som helst genom en motsvarande inställning i den webbläsare som används.
och på så sätt permanent invända mot att cookies sätts. En sådan inställning
av den webbläsare som används skulle också hindra Zanox från att placera en cookie på din dator.
den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan Zanox
cookies som redan har ställts in när som helst via en webbläsare eller andra programvaror.
tas bort.
De tillämpliga bestämmelserna om dataskydd för Zanox finns på http://www.zanox.com/de/ueber-.
zanox/privacy/ kan nås.
12.4.5 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av Belboon
Den personuppgiftsansvarige har installerat komponenter från Belboon på denna webbplats.
integrerad. Belboon är ett tyskt affiliatenätverk som erbjuder affiliatemarknadsföring.
Affiliate-marknadsföring är en internetbaserad distributionsform som gör det möjligt för kommersiella aktörer att
Internetsidor, de så kallade handlarna eller annonsörerna, gör det möjligt att placera reklam, oftast via
klick- eller försäljningsprovisioner, på webbplatser från tredje part, dvs. på webbplatser från distributionspartner som är
även kallade dotterbolag eller utgivare. Handlaren förser affiliateföretaget med
ett nät som är ett reklammedium, dvs. en reklambanner eller något annat lämpligt sätt att
Internetreklam, som sedan används av en affiliate på sina egna webbsidor.
eller via andra kanaler, t.ex. sökordsannonsering eller e-post.
marknadsföring, annonseras.
Adcells operativa bolag är belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlin.
Belboon placerar en cookie i den registrerades informationstekniska system. Vad
cookies har redan förklarats ovan. Spårningscookien från Belboon lagrar inte någon
personuppgifter. Endast den anslutna enhetens identifikationsnummer lagras,
dvs. den partner som hänvisar till den potentiella kunden, samt beställningsnumret för den
besökaren på en webbplats och det annonsmaterial som klickats på. Syftet med att lagra dessa
Data är behandlingen av provisionsbetalningar mellan en handlare och en affiliate,
som behandlas via nätverket för affiliatepartners, dvs. Belboon.
Den registrerade kan invända mot att cookies sätts på vår webbplats, som redan nämnts ovan.
när som helst genom en motsvarande inställning i den webbläsare som används.
och på så sätt permanent invända mot att cookies sätts. En sådan inställning
av den webbläsare som används skulle också hindra Belboon från att placera en cookie på din dator.
den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan Belboon
cookies som redan har ställts in när som helst via en webbläsare eller andra programvaror.
tas bort.
Belboons tillämpliga sekretesspolicy finns på följande adress
https://www.belboon.com/de/ueber-uns/datenschutz/ kan nås.
12.4.6 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av TradeTracker
Den personuppgiftsansvarige har installerat följande komponenter på denna webbplats
TradeTracker är integrerad. TradeTracker är ett affiliatenätverk som tillhandahåller affiliate-marknadsföring.
erbjudanden. Affiliate-marknadsföring är en internetbaserad distributionsform som gör det möjligt för kommersiella
Systemet gör det möjligt för operatörer av webbplatser, så kallade köpmän eller annonsörer, att placera annonser på Internet. Handlare eller annonsörer kan annonsera på Internet,
som oftast ersätts via klick- eller försäljningsprovisioner, på webbplatser från tredje part, dvs. på
Handlaren kan visa en lista över försäljningspartners, även kallade affiliates eller publishers. Handlaren
tillhandahåller ett annonseringsmedium, dvs. en reklambanner eller ett annat lämpligt annonseringsmedium, via affiliatenätverket.
Internetreklam, som sedan används av en affiliate på egen hand.
Internetsidor eller via andra kanaler, t.ex. genom sökordsannonsering eller e-
e-postmarknadsföring, kan annonseras.
TradeTracker drivs av TradeTracker Deutschland GmbH, Eiffestraße 426,
20537 Hamburg, Tyskland.
TradeTracker placerar en cookie i den registrerades informationstekniska system.
Person. Vad kakor är har redan förklarats ovan. Spårningscookie från TradeTracker
lagrar inga personuppgifter. Endast följande uppgifter lagras
Identifieringsnummer för affiliate, dvs. den partner som hänvisar den potentiella kunden,
samt beställningsnumret för besökaren på en webbplats och det annonsmaterial som klickats på.
Syftet med att lagra dessa uppgifter är att behandla provisionsbetalningar mellan en
Handlaren och Affiliate, som behandlas via Affiliate-nätverket, dvs. TradeTracker.
bli.
Den registrerade kan invända mot att cookies sätts på vår webbplats, som redan nämnts ovan.
när som helst genom en motsvarande inställning i den webbläsare som används.
och på så sätt permanent invända mot att cookies sätts. En sådan inställning
av den webbläsare som används skulle också hindra TradeTracker från att placera en cookie på din dator.
den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan TradeTracker
cookies som redan har ställts in när som helst via en webbläsare eller andra programvaror.
tas bort.
TradeTrackers gällande sekretesspolicy finns på följande adress
https://tradetracker.com/de/privacy-policy/ kan nås.
12.4.7 Integritetspolicy för användning och tillämpning av YieldKit
Den personuppgiftsansvarige har installerat komponenter från YieldKit på denna webbplats.
integrerad. YieldKit är ett tyskt affiliatenätverk som erbjuder affiliatemarknadsföring.
Affiliate-marknadsföring är en internetbaserad distributionsform som gör det möjligt för kommersiella aktörer att
Internetsidor, de så kallade handlarna eller annonsörerna, gör det möjligt att placera reklam, oftast via
klick- eller försäljningsprovisioner, på webbplatser från tredje part, dvs. på webbplatser från distributionspartner som är
även kallade dotterbolag eller utgivare. Handlaren förser affiliateföretaget med
ett nät som är ett reklammedium, dvs. en reklambanner eller något annat lämpligt sätt att
Internetreklam, som sedan används av en affiliate på sina egna webbsidor.
eller via andra kanaler, t.ex. sökordsannonsering eller e-post.
marknadsföring, annonseras.
YieldKit drivs av YieldKit GmbH, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg.
YieldKit placerar en cookie i den registrerades informationstekniska system.
Vad kakor är har redan förklarats ovan. Spårningscookien från YieldKit lagrar
inga personuppgifter alls. Endast identifikationsnumret för
Affiliate, dvs. den partner som hänvisar den potentiella kunden, samt beställningsnumret för den potentiella kunden.
besökaren på en webbplats och det annonsmaterial som klickats på. Syftet med att lagra dessa
Data är behandlingen av provisionsbetalningar mellan en handlare och en affiliate,
som behandlas via affiliatenätverket, dvs. YieldKit.
Den registrerade kan invända mot att cookies sätts på vår webbplats, som redan nämnts ovan.
när som helst genom en motsvarande inställning i den webbläsare som används.
och på så sätt permanent invända mot att cookies sätts. En sådan inställning
av den webbläsare som används skulle också hindra YieldKit från att placera en cookie på din dator.
den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan YieldKit
cookies som redan har ställts in när som helst via en webbläsare eller andra programvaror.
tas bort.
YieldKits gällande sekretesspolicy finns på http://yieldkit.com/legal-.
anteckningar/privacy-policy/.
12.4.8 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av Tradedoubler
Den personuppgiftsansvarige har installerat följande komponenter på denna webbplats
Tradedoubler integrerad. Tradedoubler är ett tyskt affiliatenätverk som erbjuder affiliate
marknadsföringserbjudanden. Affiliate-marknadsföring är en internetbaserad distributionsform som gör det möjligt att
kommersiella operatörer av webbplatser, så kallade köpmän eller annonsörer,
gör det möjligt att placera reklam, som vanligtvis ersätts med klick- eller försäljningsprovisioner, på Internet-sidor.
tredje parter, dvs. distributionspartner, även kallade dotterbolag eller förläggare.
Handlaren placerar ett annonseringsmedium via affiliatenätverket, dvs. en reklambanner eller en
andra lämpliga sätt att göra reklam på Internet, som sedan används av en
affiliate på egna webbsidor eller via andra kanaler, t.ex. via nyckelord-
reklam eller e-postmarknadsföring.
Tradedoubler drivs av Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26,
80331 München, Tyskland.
Tradedoubler placerar en cookie i den registrerades informationstekniska system.
Person. Vad kakor är har redan förklarats ovan. Spårningscookie från Tradedoubler
lagrar inga personuppgifter. Endast följande uppgifter lagras
Identifieringsnummer för affiliate, dvs. den partner som hänvisar den potentiella kunden,
samt beställningsnumret för besökaren på en webbplats och det annonsmaterial som klickats på.
Syftet med att lagra dessa uppgifter är att behandla provisionsbetalningar mellan en
Handlaren och Affiliate, som behandlas via Affiliate-nätverket, dvs. Tradedoubler.
bli.
Den registrerade kan invända mot att cookies sätts på vår webbplats, som redan nämnts ovan.
när som helst genom en motsvarande inställning i den webbläsare som används.
och på så sätt permanent invända mot att cookies sätts. En sådan inställning
av den webbläsare som används skulle också hindra Tradedoubler från att placera en cookie på din dator.
den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan Tradedoubler
cookies som redan har ställts in när som helst via en webbläsare eller andra programvaror.
tas bort.
Tradedoublers gällande sekretesspolicy finns på följande adress
http://www.tradedoubler.com/de/datenschutzrichtlinie/ kan nås.
12.4.9 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av Oracle Eloqua /
Oracle Marketing Cloud
Kontrollanten har installerat Oracle-komponenter på denna webbplats.
Eloqua/Oracle Marketing Cloud integrerat (nedan kallat "Eloqua"). Eloqua liknar
relevant innehåll på webbplatsen i förhållande till uppgifter om intresserade parter, kunder och deras profiler för att
för att göra det möjligt för webbplatsoperatörer att nå intresserade parter och kunder på ett mer effektivt och målinriktat sätt.
adress. Syftet med Eloqua är att öka konverteringsgraden från potentiella kunder till kunder.
och på så sätt öka omsättningen för en webbplatsoperatör.
Eloqua drivs av Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores,
CA 94065, USA.
Eloqua placerar en cookie i den registrerades informationstekniska system. Vad
cookies har redan förklarats ovan. Eloqua utses på uppdrag av den personuppgiftsansvarige.
ansvarar för att använda de uppgifter och den information som erhålls via vår webbplats för detta ändamål,
utvärdera användarbeteendet hos den registrerade som har använt vår webbplats.
Dessutom kommer Eloqua att använda uppgifterna för att generera rapporter om användaraktivitet för vår räkning.
och för att tillhandahålla andra tjänster till vårt företag som krävs i
är relaterade till användningen av vår webbplats.
Den registrerade kan invända mot att cookies sätts på vår webbplats, som redan nämnts ovan.
när som helst genom en motsvarande inställning i den webbläsare som används.
och på så sätt permanent invända mot att cookies sätts. En sådan inställning
av den webbläsare som används skulle också hindra Oracle från att placera en cookie på din dator.
den registrerades informationstekniska system. Oracle kan dessutom
cookies som redan har ställts in när som helst via webbläsaren eller andra programvaror.
tas bort.
Dessutom har den registrerade möjlighet att invända mot insamlingen av de uppgifter som samlas in av Eloqua-.
uppgifter som genereras av kakan och som rör användningen av denna webbplats och behandlingen av sådana uppgifter.
av dessa uppgifter av Oracle och för att förhindra detta. I detta syfte ska
Den registrerade klickar på knappen Klicka här på https://www.oracle.com/marketingcloud/opt-.
status.html, som sätter en cookie för avstängning. Opt-out-cookie som ställs in med invändningen
Cookien lagras i det informationstekniska system som används av den registrerade.
arkiverad. Om kakorna lagras i den registrerades system efter en invändning.
Om den registrerade raderas måste han eller hon gå in på länken igen och välja en ny opt-out-cookie.
inställd.
Med inställningen av opt-out-cookien finns det dock en möjlighet att Internetsidorna på
inte längre kan användas fullt ut av den registrerade.
är.
Oracles tillämpliga sekretesspolicy finns på följande adress
https://www.oracle.com/legal/privacy/index.html kan nås.
12.4.10 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av Amobee
Den personuppgiftsansvarige har installerat komponenter från Amobee på denna webbplats.
integrerad. Amobee är en reklambyrå för teknik som specialiserar sig på att leverera
har specialiserat sig på reklam på mobila enheter.
Amobees rörelsedrivande bolag är Amobee Inc, 950 Tower Lane, Suite 2000, Foster City,
CA 94404, USA.
Amobees syfte är att leverera reklam. Amobee sätter en cookie på
den registrerades informationstekniska system. Vad kakor är har redan förklarats ovan.
förklarade. Varje gång du öppnar en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som är
och på vilken en Amobee-komponent är integrerad.
webbläsaren på den registrerades informationstekniska system kommer att vara
Amobee-komponenten utlöser automatiskt att personen skickar data till Amobee.
överföra data. Som en del av detta tekniska förfarande får Amobee kännedom om uppgifter som finns i
som sedan används för att skapa användningsprofiler. De uppgifter som erhålls på detta sätt
Användarprofiler används för reklamverksamhet.
Den registrerade kan invända mot att cookies sätts på vår webbplats, som redan nämnts ovan.
när som helst genom en motsvarande inställning i den webbläsare som används.
och på så sätt permanent invända mot att cookies sätts. En sådan inställning
av den webbläsare som används skulle också hindra Amobee från att placera en cookie på din dator.
den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan Amobee
cookies som redan har ställts in när som helst via en webbläsare eller andra programvaror.
tas bort.
Dessutom är det möjligt att vägra insamling av uppgifter som genereras av Amobee-cookien, som är kopplad till en
användningen av denna webbplats och Amobees behandling av dessa uppgifter
och för att förhindra ett sådant klick. För att göra detta måste den registrerade klicka på klick-
Tryck på knappen Here-To-Opt-Out på http://amobee.com/privacy/technology/, vilket aktiverar en
opt-out-cookie är inställd. Den opt-out-cookie som ställs in med invändningen lagras på webbplatsen.
informationstekniska system som används av den registrerade. Om den
Om cookies raderas från den registrerades system efter en invändning, ska den registrerades
den registrerade att komma åt länken igen och ställa in en ny opt-out-cookie.
Med inställningen av opt-out-cookien finns det dock en möjlighet att Internetsidorna på
inte längre kan användas fullt ut av den registrerade.
är.
Amobees gällande sekretesspolicy finns på http://amobee.com/privacy/.
kan hämtas.
12.5 Sociala medier
12.5.1 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av Facebook
Den personuppgiftsansvarige har på denna webbplats installerat komponenter från
företaget Facebook integrerat. Facebook är ett socialt nätverk.
Ett socialt nätverk är en social mötesplats som drivs på Internet, en online
community, som i allmänhet gör det möjligt för användarna att kommunicera med varandra och hålla sig uppdaterade.
virtuellt utrymme för att interagera. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av
åsikter och erfarenheter eller gör det möjligt för Internetgemenskapen att dela med sig av personliga eller
tillhandahålla företagsrelaterad information. Facebook tillåter användare av
sociala nätverk, bland annat skapandet av privata profiler, uppladdning av foton och bilder, och
nätverk via vänskapsförfrågningar.
Facebooks operativa bolag är Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025,
USA. Den personuppgiftsansvarige för behandlingen av personuppgifter är, om den registrerade är
om personen bor utanför USA eller Kanada, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.
Vid varje anrop av en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som behandlas av för behandlingen.
ansvarig och på vilken en Facebook-komponent (Facebook-plugin) är installerad.
webbläsaren på användarens informationstekniska system integreras i den
Den registrerade uppmanas automatiskt av respektive Facebook-komponent att skicka en
hämtar en representation av motsvarande Facebook-komponent från Facebook. A
En fullständig översikt över alla Facebook-plugins finns på följande webbplats
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE kan nås. Inom ramen för denna
tekniskt förfarande får Facebook kännedom om vilken specifik undersida på vår webbplats som
webbplatsen besöks av den registrerade.
Om den registrerade är inloggad på Facebook samtidigt, känner Facebook igen den registrerade med varje
Den registrerades tillgång till vår webbplats och under hela den tid som tillgången pågår.
vilken specifik undersida på vår webbplats du besöker under din vistelse på vår webbplats.
den registrerade besöker. Denna information samlas in av Facebook-komponenten
samlas in och tilldelas av Facebook till den berörda personens Facebook-konto.
associerad. Om den registrerade klickar på en av de Facebook-länkar som är integrerade på vår webbplats, tilldelas Facebook-länken den registrerade.
knappar, t.ex. knappen "Gilla", eller om den registrerade skriver en kommentar.
Facebook tilldelar denna information till den berörda personens personliga Facebook-användarkonto.
person och lagrar dessa personuppgifter.
Facebook får alltid information via Facebook-komponenten om att den
den registrerade har besökt vår webbplats, om den registrerade vid tidpunkten för den
är inloggad på Facebook samtidigt som du går in på vår webbplats; detta sker oberoende av om du
sker oavsett om den registrerade klickar på Facebook-komponenten eller inte. Om en sådan
Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till Facebook, kan den registrerade
förhindra överföringen genom att logga ut innan du går in på vår webbplats.
loggar ut från sitt Facebook-konto.
Facebooks publicerade datapolicy, som finns på https://de-.
Integritetspolicyn, som finns på facebook.com/om/privacy/, innehåller information om insamling, behandling och användning av personuppgifter.
Facebooks användning av personuppgifter. Den förklarar också vilka
Facebook erbjuder inställningsalternativ för att skydda den registrerades integritet.
Dessutom finns det olika tillämpningar som gör det möjligt att överföra data på följande sätt
till Facebook, till exempel Facebook Blocker från leverantören Webgraph, som
kan köpas på http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Sådan
Applikationer kan användas av den registrerade för att begära en överföring av uppgifter till
Undertrycka Facebook.
12.5.2 Integritetspolicy för användning och tillämpning av Google+
Den personuppgiftsansvarige har installerat Google+ som en komponent på denna webbplats.
knapp integrerad. Google+ är ett så kallat socialt nätverk. Ett socialt nätverk är
en social mötesplats som drivs på Internet, en online-community som gör det möjligt för användare i
regel gör det möjligt för människor att kommunicera med varandra och interagera i virtuella rum. A
sociala nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter eller som en
Gör det möjligt för internetgemenskapen att dela personlig eller företagsrelaterad information.
tillhandahålla. Google+ gör det möjligt för användare av det sociala nätverket att bland annat
Skapa privata profiler, ladda upp foton och skapa nätverk via
Vänförfrågningar.
Det operativa företaget för Google+ är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View,
CA 94043-1351, USA.
Vid varje anrop av en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som behandlas av för behandlingen.
som ansvarar för webbplatsen och där en Google+-knapp har integrerats.
webbläsaren på den registrerades informationstekniska system.
automatiskt genom respektive Google+-knapp, en representation av den
motsvarande Google+-knapp från Google. Inom ramen för denna tekniska
Google får information om vilken specifik undersida på vår webbplats som användaren besöker.
den registrerade besöker. Mer detaljerad information om Google+ finns på
https://developers.google.com/+/ tillgänglig.
Om den registrerade är inloggad på Google+ samtidigt kommer Google att känna igen den registrerade med varje
Den registrerades tillgång till vår webbplats och under hela den tid som tillgången pågår.
vilken specifik undersida på vår webbplats du besöker under din vistelse på vår webbplats.
den registrerade besöker. Denna information samlas in via Google+-knappen
samlas in och tilldelas av Google till den berörda personens Google+-konto.
Om den registrerade aktiverar en av Google+-knapparna på vår webbplats och
Google kommer att koppla denna information till din personliga Google+1-rekommendation.
Google+ användarkonto för den registrerade och lagrar dessa personuppgifter.
Google lagrar den registrerades Google+1-rekommendation och gör den till en
Uppfyllande av de villkor som den registrerade har godkänt i detta avseende.
är tillgängliga för allmänheten. En anmälan som görs av den registrerade på denna webbplats ska
Google+1-rekommendationen delas därefter med andra personuppgifter, t.ex.
Namnet på det Google+1-konto som den registrerade använder och det namn som används på det kontot.
i andra Google-tjänster, t.ex. i sökmotorresultaten på webbplatsen
Googles sökmotor, den registrerades Google-konto eller andra platser,
t.ex. på webbsidor eller i samband med annonser, lagrade och
bearbetas. Dessutom kan Google koppla samman besöket på denna webbplats med andra besök på denna webbplats.
Google för att koppla samman personuppgifter som lagras av Google. Google registrerar dessa
personlig information för att tillhandahålla de olika tjänster som erbjuds av
Google för att förbättra eller optimera.
Google kommer att få information via Google+-knappen när den
den registrerade har besökt vår webbplats, om den registrerade vid tidpunkten för den
loggas in på Google+ samtidigt som du går in på vår webbplats.
sker oavsett om den registrerade klickar på Google+-knappen eller inte.
Om den registrerade inte vill överföra personuppgifter till Google kan han eller hon
Om användaren vill förhindra en sådan överföring kan han eller hon göra det genom att logga in innan han eller hon ringer till
på vår webbplats loggar ut från sitt Google+-konto.
Ytterligare information och Googles gällande sekretesspolicy finns på följande adress
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Ytterligare information från Google
om Google+1-knappen finns på https://developers.google.com/+/web/buttons-policy
kan hämtas.
12.5.3 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av Instagram
Den personuppgiftsansvarige har installerat delar av tjänsten på denna webbplats.
Instagram är integrerat. Instagram är en tjänst som kan betraktas som en audiovisuell plattform och är
användare att dela foton och videoklipp, och även att sprida sådana uppgifter i andra länder.
andra sociala nätverk.
Driftsbolaget för Instagramtjänsterna är Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14.
First Floor, Menlo Park, CA, USA.
Vid varje anrop av en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som behandlas av för behandlingen.
ansvarig och på vilken en Instagram-komponent (Insta-knappen) används.
webbläsaren på användarens informationstekniska system integreras i den
Den registrerade uppmanas automatiskt av respektive Instagramkomponent att skicka en
ladda ner en representation av motsvarande komponent från Instagram. Inom ramen för denna
Instagram får information om vilken specifik undersida på vår webbplats som användaren besöker.
webbplatsen besöks av den registrerade.
Under förutsättning att den registrerade är inloggad på Instagram samtidigt, känner Instagram igen varje
Den registrerades tillgång till vår webbplats och under hela den tid som tillgången pågår.
Den registrerades vistelse på vår webbplats, vilken specifik undersida den registrerade befinner sig på.
besökt. Denna information samlas in av Instagram-komponenten och behandlas av
Instagram tilldelas den berörda personens Instagram-konto. Om den
Om en registrerad klickar på en av Instagram-knapparna på vår webbplats, lagras uppgifterna på följande sätt
De uppgifter och den information som överförs till Instagrams personliga användarkonto för den
Uppgifterna tilldelas den registrerade och lagras och behandlas av Instagram.
Instagram kommer att få information via Instagram-komponenten när den
den registrerade har besökt vår webbplats, om den registrerade vid tidpunkten för den
inloggade på Instagram samtidigt; detta sker oavsett om de är inloggade på Instagram eller inte.
sker oavsett om den registrerade klickar på Instagramkomponenten eller inte. Om en sådan
Om den registrerade inte vill att denna information ska skickas till Instagram, kan den registrerade
förhindra överföringen genom att logga ut innan du går in på vår webbplats.
loggar ut från sitt Instagram-konto.
Ytterligare information och Instagrams gällande sekretesspolicy finns på följande adress
https://help.instagram.com/155833707900388 och https://www.instagram.com/about/legal/privacy/
kan hämtas.
12.5.4 Integritetspolicy för användning och tillämpning av LinkedIn
Den personuppgiftsansvarige har installerat komponenter från LinkedIn på denna webbplats.
Företaget är integrerat. LinkedIn är ett internetbaserat socialt nätverk som ger möjlighet till anslutning
Användare med befintliga affärskontakter och upprättande av nya affärskontakter.
möjliggjort. Över 400 miljoner registrerade personer använder LinkedIn i mer än 200 länder.
Detta gör LinkedIn till den största plattformen för affärskontakter och till en av de mest besökta
webbplatser i världen.
LinkedIns operativa bolag är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain
View, CA 94043, USA. För dataskyddsfrågor utanför USA, LinkedIn Ireland,
Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, ansvarig.
Vid varje enskilt upprop på vår webbplats, som är utrustad med en LinkedIn-komponent (LinkedIn-
plug-in), kommer denna komponent att få den registrerades webbläsare att skicka uppgifterna till
som används hämtar en motsvarande representation av komponenten från LinkedIn.
Mer information om LinkedIn-plugins finns på följande adress
https://developer.linkedin.com/plugins kan hämtas. Inom ramen för denna tekniska
LinkedIn får information om vilken specifik undersida på vår webbplats som användaren besöker.
som besöks av den registrerade.
Om den registrerade är inloggad på LinkedIn samtidigt känner LinkedIn igen den registrerade med varje
Den registrerades tillgång till vår webbplats och under hela den tid som tillgången pågår.
vilken specifik undersida på vår webbplats du besöker under din vistelse på vår webbplats.
den registrerade besöker. Denna information samlas in av LinkedIn-komponenten
och samlas in av LinkedIn för den registrerades LinkedIn-konto.
associerad. Om den registrerade klickar på en LinkedIn-länk som är integrerad på vår webbplats tilldelas LinkedIn-länken den registrerade.
knappen, kopplar LinkedIn denna information till det personliga LinkedIn-användarkontot för den som
den registrerade och lagrar dessa personuppgifter.
LinkedIn får alltid information via LinkedIn-komponenten om att den
den registrerade har besökt vår webbplats, om den registrerade vid tidpunkten för den
är inloggad på LinkedIn samtidigt; detta sker oavsett om du är inloggad på LinkedIn eller inte.
om den registrerade klickar på LinkedIn-komponenten eller inte. Om en
Den registrerade har inte för avsikt att överföra denna information till LinkedIn,
Du kan förhindra överföringen genom att logga in innan du går in på vår webbplats.
loggar ut från sitt LinkedIn-konto.
LinkedIn erbjuder på https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls möjligheten att använda e-post.
Avsluta meddelanden, SMS-meddelanden och riktade annonser samt avregistrera dig från annonser.
hantera inställningar. LinkedIn använder också partners som Quantcast och Google Analytics,
BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua och Lotame, som kan ställa in cookies. Sådan
Cookies kan avvisas på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.
LinkedIns tillämpliga sekretesspolicy finns på följande adress
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIns cookiepolicy är
finns på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.
12.5.5.5 34. Integritetspolicy för användning och tillämpning av Myspace.
Den registeransvarige har installerat komponenter från Myspace-webbplatsen på denna webbplats.
LLC är integrerat. Myspace är ett så kallat socialt nätverk. Ett socialt nätverk är ett system av
Internetbaserad social mötesplats, en gemenskap på nätet som i allmänhet gör det möjligt för användarna att
gör det möjligt för människor att kommunicera med varandra och interagera i ett virtuellt rum. En social
Nätverket kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter eller
Gör det möjligt för internetgemenskapen att dela personlig eller företagsrelaterad information.
som ska göras tillgängliga. Myspace tillåter användare av det sociala nätverket bland annat att ladda ner gratis
Skapa användarprofiler med foton och videor, bloggar eller grupper.
Myspace drivs av Myspace LLC, 8391 Beverly Blvd, #349, Los Angeles,
Kalifornien 90048, USA.
Vid varje anrop av en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som behandlas av för behandlingen.
ansvarig person och på vilken en Myspace-komponent (Myspace-plugin) används.
webbläsaren på användarens informationstekniska system integreras i den
Den registrerade uppmanas automatiskt av respektive Myspace-komponent att skicka en
Ladda ner en representation av motsvarande Myspace-komponent från Myspace. Mer
Information om Myspace finns på https://myspace.com. Inom ramen för denna tekniska
Myspace får information om vilken specifik undersida på vår webbplats som användaren besöker.
som besöks av den registrerade.
Om den registrerade är inloggad på Myspace samtidigt känner Myspace igen den registrerade med varje
Den registrerades tillgång till vår webbplats och under hela den tid som tillgången pågår.
vilken specifik undersida på vår webbplats du besöker under din vistelse på vår webbplats.
den registrerade besöker. Denna information samlas in av Myspace-komponenten
samlas in och tilldelas av Myspace till den registrerades relevanta Myspace-konto.
tilldelas. Om personen i fråga klickar på en Myspace-länk som är integrerad på vår webbplats tilldelas länken honom eller henne.
kommer Myspace att koppla denna information till det personliga Myspace-användarkontot för
den registrerade och lagrar dessa personuppgifter.
Myspace tar emot information via Myspace-komponenten när den
den registrerade har besökt vår webbplats, om den registrerade vid tidpunkten för den
loggat in på Myspace samtidigt som du går in på vår webbplats; detta sker oberoende av den
Om den registrerade klickar på Myspace-komponenten eller inte. Om en sådan
Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till Myspace kan den registrerade
förhindra överföringen genom att logga ut innan du går in på vår webbplats.
loggar ut från sitt Myspace-konto.
Den integritetspolicy som Myspace har publicerat och som finns på följande adress
https://myspace.com/pages/privacy, ger information om insamling, bearbetning och behandling av
och Myspace använder personuppgifter.
12.5.6 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av Pinterest
Den personuppgiftsansvarige har installerat komponenter från Pinterest på denna webbplats.
Inc. är integrerad. Pinterest är ett så kallat socialt nätverk. Ett socialt nätverk är ett system av
Internetbaserad social mötesplats, en gemenskap på nätet som i allmänhet gör det möjligt för användarna att
gör det möjligt för människor att kommunicera med varandra och interagera i ett virtuellt rum. En social
Nätverket kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter eller
Gör det möjligt för internetgemenskapen att dela personlig eller företagsrelaterad information.
tillhandahålla. Pinterest gör det möjligt för användare av det sociala nätverket att bland annat,
Bildsamlingar och enskilda bilder samt beskrivningar på virtuella pinntavlor för att
(s.k. pinning), som i sin tur delas av andra användare.
(så kallad repinning) eller kan kommenteras.
Pinterest drivs av Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA.
94103, USA.
Vid varje anrop av en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som behandlas av för behandlingen.
ansvarig och på vilken en Pinterest-komponent (Pinterest-plugin) är installerad.
webbläsaren på användarens informationstekniska system integreras i den
Den registrerade uppmanas automatiskt av respektive Pinterest-komponent att skicka en
Ladda ner en representation av motsvarande Pinterest-komponent från Pinterest. Mer
Information om Pinterest finns på https://pinterest.com/. Inom ramen för denna tekniska
Pinterest får information om vilken specifik undersida på vår webbplats som användaren besöker.
den registrerade besöks.
Om den registrerade är inloggad på Pinterest samtidigt känner Pinterest igen den registrerade med varje
Den registrerades tillgång till vår webbplats och under hela den tid som tillgången pågår.
vilken specifik undersida på vår webbplats du besöker under din vistelse på vår webbplats.
den registrerade besöker. Denna information samlas in av Pinterest-komponenten
samlas in och tilldelas av Pinterest till den registrerades respektive Pinterest-konto.
tilldelas. Om personen i fråga klickar på en Pinterest-länk som är integrerad på vår webbplats kommer den att tilldelas honom eller henne.
knappen associerar Pinterest denna information med det personliga Pinterest-användarkontot för den
den registrerade och lagrar dessa personuppgifter.
Pinterest får alltid information via Pinterest-komponenten om att den
den registrerade har besökt vår webbplats, om den registrerade vid tidpunkten för den
loggat in på Pinterest samtidigt som du går in på vår webbplats; detta sker oberoende av om du är
sker oavsett om den registrerade klickar på Pinterest-komponenten eller inte. Om en sådan
Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till Pinterest, kan den registrerade
förhindra överföringen genom att logga ut innan du går in på vår webbplats.
loggar ut från sitt Pinterest-konto.
Den integritetspolicy som Pinterest har publicerat och som finns på följande adress
På https://about.pinterest.com/privacy-policy finns information om undersökningen,
Behandling och användning av personuppgifter av Pinterest.
12.5.7 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av SlideShare
Den personuppgiftsansvarige har installerat SlideShare-komponenter på denna webbplats.
integrerad. LinkedIn SlideShare är en filhostingtjänst som gör det möjligt att utbyta och arkivera filer.
av presentationer och andra dokument, t.ex. PDF-filer, videor och webbseminarier.
Filhostingtjänsten gör det möjligt för användare att ladda upp medieinnehåll i alla vanliga
format, där dokumenten antingen görs tillgängliga för allmänheten eller görs tillgängliga genom en
privat märkning kan tillhandahållas.
SlideShare drivs av LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain, 2029 Stierlin Court Mountain, USA.
View, CA 94043, USA. För dataskyddsfrågor utanför USA gäller följande: LinkedIn
Irland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.
LinkedIn SlideShare tillhandahåller så kallade inbäddningskoder för det medieinnehåll som lagras där.
(presentationer, PDF-filer, videor, foton osv.) finns tillgängliga. Inbäddningskoder är
Programkoder som är inbäddade i internetsidor i syfte att tillhandahålla externt innehåll på webbplatsen.
egen webbplats. Inbäddningskoder gör det möjligt att visa innehåll på den egna webbplatsen.
utan att lagra dem på sin egen server, och på så sätt
eventuellt kränka reproduktionsrättigheterna för respektive innehållsförfattare.
En annan fördel med användningen av en inbäddningskod är att respektive operatör av en
Webbplatsen använder inte sitt eget lagringsutrymme och den egna servern slipper därmed. A
Inbäddningskod kan inkluderas på vilken plats som helst på en annan webbsida, så att en
externt innehåll kan också infogas i din egen text. Syftet med användningen av
LinkedIn SlideShare är en avlastning av vår server och ett sätt att undvika
Intrång i upphovsrätten vid samtidig användning av innehåll från tredje part.
Vid varje uppringning av vår webbplats som är utrustad med en SlideShare-komponent (Embed Codes)
Denna komponent gör att den webbläsare som användaren använder konfigureras i enlighet med detta.
hämtar inbäddade data från SlideShare. Inom ramen för detta tekniska förfarande
LinkedIn får veta vilken specifik undersida på vår webbplats som den registrerade besöker.
personen besöks.
Om den registrerade samtidigt är inloggad på SlideShare känner SlideShare igen följande
Varje gång den registrerade besöker vår webbplats och under hela den tid som besöket pågår.
av respektive besök på vår webbplats, vilken specifik undersida som den registrerade besöker.
person som besökts. Denna information samlas in av SlideShare och vidarebefordras av LinkedIn till den
SlideShare-kontot för den berörda personen.
LinkedIn får alltid information via SlideShare-komponenten om att den
den registrerade har besökt vår webbplats, om den registrerade vid tidpunkten för den
är inloggad på SlideShare samtidigt; detta sker oberoende av den
Uppgiftsbehandlingen sker oavsett om den registrerade klickar på de inbäddade medieuppgifterna eller inte. Om en
Den registrerade har inte för avsikt att överföra denna information till LinkedIn,
Du kan förhindra överföringen genom att logga in innan du går in på vår webbplats.
loggar ut från sitt SlideShare-konto.
LinkedIn använder också partners som Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick och Nielsen,
Comscore, Eloqua och Lotame, som kan ställa in cookies. Sådana kakor finns under
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy förkastas. Den tillämpliga
LinkedIns sekretesspolicy finns på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
tillgängliga.
12.5.8 Integritetspolicy för användning och tillämpning av Tumblr
Den personuppgiftsansvarige har installerat Tumblr-komponenter på denna webbplats.
integrerad. Tumblr är en plattform där användare kan skapa och dela en blogg.
operera. En blogg är en webbplats som vanligtvis är öppen för allmänheten.
Portal där en eller flera personer kallas bloggare eller webbloggare,
publicera artiklar eller skriva ner tankar i så kallade blogginlägg. I en blogg på
Tumblr kan användaren publicera texter, bilder, länkar och videor, och dessa kan vara
i det digitala rummet. Dessutom kan Tumblr-användare publicera innehåll från andra webbplatser i
ta över sin egen blogg.
Tumblr drivs av Tumblr, Inc., 35 East 21st St, Ground Floor, New York, NY.
10010, USA.
Vid varje anrop av en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som behandlas av för behandlingen.
ansvarig och på vilken en Tumblr-komponent (Tumblr-knapp) används.
webbläsaren på användarens informationstekniska system integreras i den
Respektive Tumblr-komponent utlöser automatiskt att den registrerade ska skicka en
Ladda ner representationen av motsvarande Tumblr-komponent från Tumblr. Vidare
Information om Tumblr-knapparna finns på https://www.tumblr.com/buttons. På
Som en del av detta tekniska förfarande får Tumblr information om vilken specifik undersida som
vår webbplats besöks av den registrerade. Syftet med integreringen av Tumblr
är att göra det möjligt för våra användare att distribuera innehållet på denna webbplats.
gör det möjligt för oss att göra denna webbplats känd i den digitala världen och att presentera våra
Öka antalet besökare.
Under förutsättning att den registrerade är inloggad på Tumblr vid samma tidpunkt känner Tumblr igen varje
Den registrerades tillgång till vår webbplats och under hela den tid som tillgången pågår.
vilken specifik undersida på vår webbplats du besöker under din vistelse på vår webbplats.
den registrerade besöker. Denna information samlas in av Tumblr-komponenten
samlas in och tilldelas av Tumblr till den berörda personens Tumblr-konto.
Om den registrerade aktiverar en av Tumblr-knapparna på vår webbplats,
de uppgifter och den information som överförs med den kommer att läggas till det personliga Tumblr-användarkontot.
Uppgifterna tilldelas den registrerade och lagras och behandlas av Tumblr.
Tumblr får alltid information via Tumblr-komponenten om att den
den registrerade har besökt vår webbplats, om den registrerade vid tidpunkten för den
är inloggad på Tumblr samtidigt som du går in på vår webbplats; detta sker oberoende av
sker oavsett om den registrerade klickar på Tumblr-komponenten eller inte. Om en sådan
Om den registrerade inte vill att denna information ska skickas till Tumblr kan detta ske på följande sätt
förhindra överföringen genom att logga ut ur sin webbläsare innan de går in på vår webbplats.
Tumblr-kontot loggar ut.
Tumblrs tillämpliga sekretesspolicy finns på följande adress
https://www.tumblr.com/policy/en/privacy finns tillgänglig.
12.5.9 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av Twitter
Den personuppgiftsansvarige har installerat Twitter-komponenter på denna webbplats.
integrerad. Twitter är en flerspråkig, allmänt tillgänglig mikrobloggtjänst där
Användarna skickar så kallade tweets, dvs. korta meddelanden med högst 140 tecken,
kan publicera och sprida. Dessa korta meddelanden är tillgängliga för alla, inklusive
inte är registrerad på Twitter. Tweets görs dock också tillgängliga för de så kallade
Den aktuella användarens följare visas. Följare är andra Twitteranvändare som följer tweetsen.
följa en användare. Twitter gör det dessutom möjligt att följa en användare via hashtaggar, länkar eller retweets.
Att vända sig till en bred publik.
Twitter drivs av Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco,
CA 94103, USA.
Vid varje anrop av en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som behandlas av för behandlingen.
ansvarig och på vilken en Twitter-komponent (Twitter-knapp) är installerad.
webbläsaren på användarens informationstekniska system integreras i den
Respektive Twitter-komponent gör automatiskt att den registrerade skickar en
för att hämta representationen av motsvarande Twitter-komponent från Twitter. Vidare
Information om Twitter-knapparna finns på https://about.twitter.com/de/resources/buttons.
kan hämtas. Inom ramen för detta tekniska förfarande får Twitter kännedom om vilka
Den registrerade besöker en specifik undersida på vår webbplats. Syftet med
integrering av Twitter-komponenten är att göra det möjligt för våra användare att distribuera innehållet i denna
webbplatsen, för att göra denna webbplats känd i den digitala världen och för att främja vår
Öka antalet besökare.
Om den registrerade är inloggad på Twitter samtidigt, känner Twitter igen den registrerade med varje
Den registrerades tillgång till vår webbplats och under hela den tid som tillgången pågår.
vilken specifik undersida på vår webbplats du besöker under din vistelse på vår webbplats.
den registrerade besöker. Denna information samlas in av Twitter-komponenten
samlas in och tilldelas av Twitter till den berörda personens Twitter-konto.
Om den registrerade aktiverar en av de Twitter-knappar som finns på vår webbplats,
de uppgifter och den information som överförs med den sparas på det personliga Twitter-användarkontot.
som är kopplade till den registrerade och som lagras och behandlas av Twitter.
Twitter får alltid information via Twitter-komponenten om att den
den registrerade har besökt vår webbplats, om den registrerade vid tidpunkten för den
är inloggad på Twitter samtidigt som du går in på vår webbplats; detta sker oavsett om du
sker oavsett om den registrerade klickar på Twitter-komponenten eller inte. Om en sådan
Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till Twitter kan han eller hon
förhindra överföringen genom att logga ut ur sin webbläsare innan de går in på vår webbplats.
Twitter-kontot loggar ut.
Twitters tillämpliga sekretesspolicy finns på följande adress
https://twitter.com/privacy?lang=de finns tillgänglig.
12.5.10 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av Xing
Den personuppgiftsansvarige har installerat komponenter från Xing på denna webbplats.
integrerad. Xing är ett internetbaserat socialt nätverk som gör det möjligt för användare att komma i kontakt med
befintliga affärskontakter samt att skapa nya affärskontakter.
Enskilda användare kan skapa en personlig profil på Xing. Företagen kan
till exempel skapa företagsprofiler eller publicera jobbannonser på Xing.
Xing:s operativa bolag är XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg,
Tyskland.
Vid varje anrop av en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som behandlas av för behandlingen.
ansvarig och på vilken en Xing-komponent (Xing-plugin) är integrerad.
webbläsaren på den registrerades informationstekniska system kommer att vara
Respektive Xing-komponent utlöser automatiskt personen att visa en representation av den
motsvarande Xing-komponent i Xing. Ytterligare information om
Xing-plugins finns på https://dev.xing.com/plugins. Inom ramen för denna
Xing får information om vilken specifik undersida på vår webbplats som användaren besöker.
webbplatsen besöks av den registrerade.
Om den registrerade samtidigt är inloggad i Xing känner Xing igen följande vid varje uppringning
av vår webbplats av den registrerade och under hela den tid som den berörda personen
vilken specifik undersida på vår webbplats som användaren besöker.
besök av den berörda personen. Denna information samlas in av Xing-komponenten
och tilldelas av Xing till den berörda personens Xing-konto. Om den
Om en registrerad klickar på en av de Xing-knappar som finns integrerade på vår webbplats, till exempel på
"Dela"-knappen, tilldelar Xing denna information till Xing-användarkontot för den
den registrerade och lagrar dessa personuppgifter.
Xing får information via Xing-komponenten när den registrerade har
personen har besökt vår webbplats, om personen i fråga vid tidpunkten för uppringningen
Detta sker oavsett om användaren är inloggad i Xing eller inte.
om den registrerade klickar på Xing-komponenten eller inte. Om en sådan överföring av denna
Om den registrerade inte vill att informationen ska skickas till Xing, kan han eller hon vägra överföring.
genom att logga ut från sitt Xing-konto innan de går in på vår webbplats.
loggar ut.
Sekretesspolicyn som publiceras av Xing, som finns på https://www.xing.com/privacy.
Den information som finns tillgänglig på denna webbplats innehåller information om insamling, behandling och användning av personuppgifter.
data via Xing. Dessutom har Xing på https://www.xing.com/app/share?op=data_protection
Meddelande om dataskydd för XING Share-knappen publicerat.
12.5.11 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av YouTube
Den personuppgiftsansvarige har installerat YouTube-komponenter på denna webbplats.
integrerad. YouTube är en videoportal på internet som gör det möjligt för videoutgivare att lägga upp videor gratis.
av videoklipp och andra användare likaså fri visning, betygsättning och
kommentera dem. YouTube gör det möjligt att publicera alla typer av videor,
vilket är anledningen till att både kompletta film- och TV-program, men även musikvideor, trailers eller från
Användarnas egna videor kan nås via internetportalen.
YouTubes operatör är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066,
USA. YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy,
Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Vid varje anrop av en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som behandlas av för behandlingen.
ansvarig och på vilken en YouTube-komponent (YouTube-video) används.
webbläsaren på användarens informationstekniska system integreras i den
Respektive YouTube-komponent får automatiskt den registrerade att skicka en
YouTube-komponenten för att ladda ner motsvarande YouTube-komponent. Vidare
Information om YouTube finns på https://www.youtube.com/yt/about/de/.
Inom ramen för detta tekniska förfarande får YouTube och Google kännedom om vilka
Den registrerade besöker en specifik undersida på vår webbplats.
Om den registrerade samtidigt är inloggad på YouTube, känner YouTube igen den registrerade med hjälp av
Kalla upp en undersida som innehåller en YouTube-video, som är en konkret undersida i vår
den webbplats som den registrerade besöker. Denna information samlas in av YouTube och
Google och tilldelas den berörda personens YouTube-konto.
YouTube och Google får information via YouTube-komponenten närhelst
om att den registrerade har besökt vår webbplats, om den registrerade har besökt vår webbplats, om den registrerade har
är inloggad på YouTube samtidigt som han går in på vår webbplats; detta sker i den
oavsett om den registrerade klickar på en YouTube-video eller inte. Om en
Den registrerades överföring av denna information till YouTube och Google.
Om användaren inte vill att uppgifterna ska överföras kan han eller hon förhindra överföringen genom att logga in innan uppgifterna hämtas.
loggar ut från sitt YouTube-konto när han eller hon besöker vår webbplats.
Den integritetspolicy som YouTube har publicerat och som finns på följande adress
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ger information om undersökningen,
Behandling och användning av personuppgifter av YouTube och Google.
12.6 Betalningsalternativ
12.6.1 Betalningsmetod: Dataskyddsbestämmelser för Klarna som betalningsmetod
Den personuppgiftsansvarige har installerat Klarna-komponenter på denna webbplats.
integrerad. Klarna är en leverantör av betaltjänster på nätet som erbjuder köp på konto eller en
Flexibel betalning i form av delbetalningar. Dessutom erbjuder Klarna ytterligare tjänster, t.ex.
ett köparskydd eller en identitets- och kreditupplysning erbjuds.
Klarnas operativa bolag är Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige.
Om den registrerade under beställningsprocessen i vår webbutik väljer som
Om du väljer antingen "köp på räkning" eller "avbetalningsköp" som betalningsalternativ, kommer
automatiskt överför uppgifter om den registrerade till Klarna. Genom att välja en av dessa
betalningsalternativ, samtycker den registrerade till dessa, för behandling av fakturering eller
eller i syfte att kontrollera identitet och kreditvärdighet, överföringen av
personuppgifter.
De personuppgifter som överförs till Klarna är i allmänhet följande
Förnamn, efternamn, adress, födelsedatum, kön, e-postadress, IP-adress,
telefonnummer, mobiltelefonnummer och andra uppgifter som krävs för att behandla ett ärende.
är nödvändiga för faktura- eller delbetalningsköpet. För att köpeavtalet ska kunna genomföras krävs följande
även sådana personuppgifter som samlas in i samband med respektive beställning.
stå. I synnerhet kan det ske ett ömsesidigt utbyte av betalningsinformation, t.ex.
Bankuppgifter, kortnummer, utgångsdatum och CVC-kod, artikelnummer, artikelnummer,
Uppgifter om varor och tjänster, priser och skatteavgifter, information om föregående år.
Uppgifterna kan omfatta köpbeteende eller annan information om den registrerades ekonomiska situation.
Syftet med överföringen av uppgifterna är framför allt att kontrollera identiteten, den
administration av betalningar och förebyggande av bedrägerier. Kontrollören kommer att
Klarna kommer att överföra personuppgifter i synnerhet om det finns ett legitimt intresse av att
överföringen är given. De avtal som ingåtts mellan Klarna och den personuppgiftsansvarige
De personuppgifter som utbyts kommer att lämnas vidare av Klarna till kreditupplysningsföretag.
överförd. Syftet med överföringen är att kontrollera identitet och kreditvärdighet.
Klarna lämnar också ut personuppgifter till närstående företag (Klarna-koncernen) och
Tjänsteleverantörer eller underleverantörer, i den mån det är nödvändigt för att uppfylla de avtalsenliga skyldigheterna.
skyldigheter eller om uppgifterna ska behandlas för en tredje parts räkning.
Att besluta om upprättande, genomförande eller avslutande av ett avtalsförhållande.
Klarna samlar in och använder uppgifter och information om tidigare betalningsbeteende från
registrerad person samt sannolikhetsvärden för dennes beteende i framtiden (så kallade
poängsättning). Beräkningen av poängsättningen sker på grundval av vetenskapligt erkända
Matematisk-statistiska metoder.
Den registrerade har möjlighet att återkalla sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter.
uppgifter när som helst gentemot Klarna. Ett återkallande påverkar inte
Personuppgifter som måste behandlas för (avtalsenlig) betalningshantering,
måste användas eller överföras.
Klarnas tillämpliga bestämmelser om dataskydd finns på följande adress
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf kan nås.
12.6.2 Betalningsmetod: Dataskyddsbestämmelser för PayPal som betalningsmetod.
Den personuppgiftsansvarige har installerat komponenter från PayPal på denna webbplats.
integrerad. PayPal är en leverantör av betalningstjänster på nätet. Betalningar görs via så kallade PayPal-
konton, som är virtuella privata konton eller företagskonton. Dessutom finns det en
PayPal möjligheten att hantera virtuella betalningar via kreditkort om en användare inte har en
PayPal-konto. Ett PayPal-konto upprätthålls via en e-postadress, vilket är anledningen till att det är
Det finns inget klassiskt kontonummer. PayPal gör det möjligt att utlösa onlinebetalningar till tredje part
eller för att ta emot betalningar. PayPal tar också på sig förvaltarfunktioner och erbjuder
Tjänster för köparskydd.
PayPal:s europeiska driftsbolag är PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-.
24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg, Luxemburg.
Om den registrerade under beställningsprocessen i vår webbutik väljer som
Om den registrerade väljer betalningsalternativet "PayPal" överförs uppgifterna om den registrerade automatiskt till PayPal.
överförd. Genom att välja detta betalningsalternativ samtycker den registrerade till att uppgifterna
Betalningsprocessen kräver överföring av personuppgifter.
De personuppgifter som överförs till PayPal är vanligtvis följande
Förnamn, efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobilnummer.
eller andra uppgifter som är nödvändiga för att hantera betalningar. För bearbetning av
De personuppgifter som är nödvändiga för att ingå ett köpeavtal omfattar också personuppgifter som är
i respektive ordning.
Syftet med överföringen av uppgifterna är betalningshantering och bedrägeribekämpning. Den person som är ansvarig för
personuppgiftsansvarig, kommer PayPal att behandla personuppgifter, särskilt om uppgifterna
om det finns ett legitimt intresse för överföringen. De uppgifter som utbyts mellan PayPal
Personuppgifter som utbyts mellan den personuppgiftsansvarige och den registrerade är följande
kan överföras av PayPal till kreditupplysningsföretag. Syftet med denna överföring är att
Identitets- och kreditupplysning.
PayPal kan dela personuppgifter med dotterbolag och andra tredje parter.
Tjänsteleverantörer eller underleverantörer, i den mån det är nödvändigt för att uppfylla de avtalsenliga skyldigheterna.
skyldigheter eller om uppgifterna ska behandlas för en tredje parts räkning.
Den registrerade har möjlighet att återkalla sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter.
uppgifter när som helst gentemot PayPal. Ett återkallande påverkar inte
Personuppgifter som måste behandlas för (avtalsenlig) betalningshantering,
måste användas eller överföras.
PayPal:s gällande sekretesspolicy finns på följande adress
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full kan nås.
12.6.3 Betalningsmetod: Integritetspolicy för Skrill som betalningsmetod.
Den personuppgiftsansvarige har installerat Skrill-komponenter på denna webbplats.
integrerad. Skrill är en leverantör av betalningstjänster online. Betalningarna görs via den så kallade
Skrill wallet, som är en virtuell elektronisk plånbok. Skrill-erbjudanden
även möjlighet att hantera virtuella betalningar via kreditkort. En Skrill plånbok är
hanteras via en e-postadress. Med Skrill kan onlinebetalningar till tredje part utlösas eller
för att ta emot betalningar.
Skrills operativa bolag är Skrill Limited, Floor 27, 25 Canada Square, London, E14.
5LQ, Storbritannien.
Om den registrerade under beställningsprocessen i vår webbutik väljer som
Betalningsalternativet "Skrill" överförs uppgifterna om den registrerade automatiskt till Skrill.
överförd. Genom att välja detta betalningsalternativ samtycker den registrerade till att uppgifterna
Betalningsprocessen kräver överföring av personuppgifter.
De personuppgifter som utbyts med Skrill är köpesumman.
och den e-postadress som är nödvändig för betalningshantering. Överföring av uppgifter
har som syfte att behandla betalningar och förebygga bedrägerier. Den person som är ansvarig för behandlingen.
Den personuppgiftsansvarige kommer också att överföra andra personuppgifter till Skrill när en
Ett legitimt intresse för överföringen anges. De avtal som ingåtts mellan Skrill och
De personuppgifter som utbyts mellan den personuppgiftsansvarige och den registrerade ska behandlas av Skrill enligt följande
Uppgifterna kan överföras till kreditupplysningsföretag. Syftet med denna överföring är att identifiera
och kreditupplysning.
Skrill kan dela personuppgifter med dotterbolag och tredje parter.
Tjänsteleverantörer eller underleverantörer, i den mån det är nödvändigt för att uppfylla de avtalsenliga skyldigheterna.
skyldigheter eller om uppgifterna ska behandlas för en tredje parts räkning.
Den registrerade har möjlighet att återkalla sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter.
uppgifter när som helst gentemot Skrill. Ett återkallande påverkar inte
Personuppgifter som måste behandlas för (avtalsenlig) betalningshantering,
måste användas eller överföras.
Skrills gällande sekretesspolicy finns på följande adress
https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzbestimmungen/ kan nås.
12.6.4 Betalningsmetod: Dataskyddsbestämmelser för Sofortüberweisung som betalningsmetod.
Den personuppgiftsansvarige har installerat följande komponenter på denna webbplats
Sofortüberweisung integrerad. Sofortüberweisung är en betaltjänst som erbjuder en kontantfri betalningslösning.
Betalning av produkter och tjänster på Internet. Sofortüberweisung utgör en
tekniskt förfarande genom vilket online-aktören omedelbart
betalningsbekräftelse har mottagits. Detta gör det möjligt för en handlare att tillhandahålla varor, tjänster eller
att leverera nedladdningar till kunden omedelbart efter beställningen.
Driftsbolaget för Sofortüberweisung är SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131
Gauting, Tyskland.
Om den registrerade under beställningsprocessen i vår webbutik väljer som
betalningsalternativet "Sofortüberweisung" behandlas den registrerades uppgifter automatiskt.
till Sofortüberweisung. Genom att välja detta betalningsalternativ godkänner den registrerade följande
person till en överföring av personuppgifter som krävs för att hantera betalningar.
Vid köp via Sofortüberweisung överför köparen PIN-koden och TAN-koden till
Sofort GmbH. Efter en teknisk kontroll av kontosaldot kommer Sofortüberweisung att
och inhämtning av ytterligare uppgifter för att kontrollera kontot, en överföring till online-handlare.
av. Utförandet av den finansiella transaktionen automatiseras sedan för onlinehandlaren.
kommuniceras.
De personuppgifter som utbyts med Sofortüberweisung är följande
Förnamn, efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobilnummer.
eller andra uppgifter som är nödvändiga för att hantera betalningar. Överföring av uppgifter
har som syfte att behandla betalningar och förebygga bedrägerier. Den person som är ansvarig för behandlingen.
Den ansvariga personen kommer också att överföra andra personuppgifter till Sofortüberweisung,
om det finns ett berättigat intresse för överföringen. De uppgifter som överförs mellan Sofortüberweisung
Personuppgifter som utbyts mellan den personuppgiftsansvarige och den registrerade är följande
De uppgifter som överförs av Sofortüberweisung kan under vissa omständigheter överlämnas till kreditupplysningsföretag. Denna
Syftet med överföringen är att kontrollera identitet och kreditvärdighet.
Sofortüberweisung kan vidarebefordra personuppgifterna till närstående företag.
och tjänsteleverantörer eller underleverantörer, i den mån det är nödvändigt för att uppfylla de avtalsenliga skyldigheterna.
skyldigheter eller om uppgifterna ska behandlas för en tredje parts räkning.
Den registrerade har möjlighet att återkalla sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter.
uppgifter när som helst gentemot Sofortüberweisung. Ett återkallande påverkar inte
Personuppgifter som måste behandlas för (avtalsenlig) betalningshantering,
måste användas eller överföras.
Den tillämpliga sekretesspolicyn för Sofortüberweisung finns på följande adress
https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/ kan nås.
12.6.5 Integritetspolicy för användning och tillämpning av Flattr
Den personuppgiftsansvarige har på denna webbplats installerat komponenter från
företaget Flattr integrerat. Flattr är en social betalningstjänst från Sverige som gör det möjligt att
Användare genom att betala in på ett kreditkonto och fastställa en månadsbudget.
gör det möjligt att distribuera donationer till medieföretag på Internet. Användaren av tjänsten kan
Flattr genom att klicka på en Flattr-knapp som finns på en medieleverantörs webbplats.
är integrerad, be den att fördela sin fasta månadsbudget även till denna medieleverantör.
Flattrs operativa bolag är Flattr AB, Box 4111, 203 12 Malmö, Sverige.
Vid varje anrop av en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som behandlas av för behandlingen.
ansvarig och på vilken en Flattr-komponent har integrerats, ska den
webbläsare på den registrerades informationstekniska system automatiskt.
Respektive Flattr-komponent utlöser en visning av motsvarande Flattr-
en del av Flattr. Som en del av denna tekniska process får Flattr följande
kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som den registrerade besöker.
besöks.
Om den registrerade samtidigt är inloggad på Flattr känner Flattr igen följande vid varje uppringning
av vår webbplats av den registrerade och under hela den tid som den berörda personen
vilken specifik undersida på vår webbplats som användaren besöker.
besöks av den berörda personen. Denna information samlas in av Flattr-komponenten
och tilldelas av Flattr till den berörda personens Flattr-konto. Om den
Om en registrerad klickar på Flattr-knappen på vår webbplats överförs denna information till Flattr-servern.
Överförs till Flattr för fakturering. Överföringen av sådan information har inte varit
Den registrerade har redan gett sitt samtycke till Flattr.
Ytterligare information och Flattrs gällande sekretesspolicy finns på följande adress
https://flattr.com/privacy kan nås.
12.7 Andra plugins
12.7.1 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av funktioner i
Samlingsorganisation WORT (VG WORT)
Den personuppgiftsansvarige har integrerat spårningspixlar på denna webbplats. A
Spårningspixel är en miniatyrbild som är inbäddad i webbsidor för att tillhandahålla en loggfil.
registrering och för att möjliggöra en loggfilanalys, varigenom en statistisk utvärdering kan göras.
kan genomföras. De integrerade spårningspixlarna tjänar Scalable Central
Mätmetod (SZM) från WORT Collecting Society (VG-Wort).
Scalable Central Measuring Procedure har utvecklats av INFOnline GmbH, Forum Bonn Nord,
Brühler Str. 9, 53119 Bonn.
Det skalbara centrala mätningsförfarandet används för att fastställa statistiska nyckeltal, med hjälp av vilka
texternas kopieringssannolikhet beräknas. Med hjälp av den inbäddade spårningspixeln kan
gör det möjligt för upphovsrättsorganisationen WORT att fastställa om, när och med hur många
användare (inklusive den registrerade) har öppnat vår webbplats och vilket innehåll som har
hämtades.
De uppgifter som erhålls med hjälp av det skalbara centrala mätningsförfarandet samlas in anonymt.
För att kunna registrera antalet besökare, i syfte att känna igen användarna av en
webbplats, antingen sätts en så kallad sessionscookie, det vill säga en signatur skapas som är
består av olika automatiskt överförd information eller alternativ.
använda metoder. IP-adressen för den internetanslutning som används av den registrerade.
samlas endast in och behandlas i anonymiserad form. Den registrerade kommer inte att
Identifierad tid.
Den registrerade kan invända mot att cookies sätts på vår webbplats, som redan nämnts ovan.
när som helst genom en motsvarande inställning i den webbläsare som används.
och på så sätt permanent invända mot att cookies sätts. En sådan inställning
av den webbläsare som används skulle också hindra INFOnline från att placera en cookie på din dator.
den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan INFOnline
cookies som redan har ställts in när som helst via en webbläsare eller andra programvaror.
tas bort.
Dessutom har den registrerade möjlighet att invända mot insamlingen av de uppgifter som samlas in av INFOnline.
uppgifter som genereras i samband med användningen av denna webbplats och behandlingen av dessa uppgifter.
uppgifter av INFOnline och för att förhindra att sådana uppgifter används. I detta syfte ska
den registrerade att trycka på opt-out-knappen under länken http://optout.ioam.de, som ger en
Opt-Out-Cookie är inställd. Den opt-out-cookie som ställs in i samband med invändningen lagras på den dator som används av
informationstekniska system som används av den registrerade. Om kakorna är
raderas i den registrerades system efter en invändning, måste den registrerade
personen att komma åt länken igen och ställa in en ny opt-out-cookie.
Med inställningen av opt-out-cookien finns det dock en möjlighet att Internetsidorna på
inte längre kan användas fullt ut av den registrerade.
är.
De tillämpliga dataskyddsbestämmelserna för INFOnline finns på följande adress
https://www.infonline.de/datenschutz/ kan nås.
12.7.2 Integritetspolicy för användning och tillämpning av bilder från Getty Images
Den personuppgiftsansvarige har på denna webbplats installerat komponenter från
företaget Getty Images. Getty Images är en amerikansk bildbyrå. A
En bildbyrå är ett företag som erbjuder bilder och annat bildmaterial på marknaden.
Bildbyråer marknadsför vanligtvis fotografier, illustrationer och filmmaterial. Via en
Bildbyrå som licensierar olika kunder, särskilt webbplatsoperatörer, redaktioner.
tryckta medier, TV-medier och reklambyråer, de bilder som de använder.
Getty Images komponenter drivs av Getty Images International, 1st Floor,
The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Irland.
Getty Images gör det möjligt att bädda in (eventuellt gratis) stockbilder. Inbäddning är den
Inkludering eller integrering av ett visst innehåll från tredje part, till exempel text, video.
eller bilddata som tillhandahålls av en tredje parts webbplats och som sedan används på din egen webbplats.
visas på webbplatsen. En så kallad inbäddningskod används för inbäddning. En
Inbäddad kod är HTML-kod som infogas i en internetsida av en operatör av en internetsida.
är integrerad. Om en inbäddningskod har integrerats av en webbplatsoperatör, kan den
externa innehåll på den andra webbplatsen visas omedelbart som standard så snart en
webbplatsen besöks. För att visa det externa innehållet ska det externa innehållet
laddas direkt från den andra webbplatsen. Getty Images tillhandahåller under länken
http://www.gettyimages.de/resources/embed mer information om att bädda in innehåll
tillgängliga.
Om det tekniska genomförandet av den inbäddningskod som styr bildvisningen av bilderna i
Getty Images, IP-adressen för den internetanslutning som används av den registrerade lagras.
Getty Images när en person går in på vår webbplats. Dessutom samlar Getty Images in
vår webbplats, vilken typ av webbläsare som används, webbläsarens språk, tiden och längden för
av tillträde. Dessutom kan Getty Images tillhandahålla navigeringsinformation, vilket är information som
om vilka av våra undersidor som den registrerade besöker och vilka länkar som används.
klickat på, samt andra interaktioner som den registrerade kan ha haft när han eller hon besökte vår webbplats.
webbplatsen har utfört. Dessa uppgifter kan lagras av Getty Images och
utvärderas.
Ytterligare information och Getty Images tillämpliga sekretesspolicy finns på följande adress
finns på http://www.gettyimages.de/enterprise/privacy-policy.
12.7.3 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av LiveZilla
Den personuppgiftsansvarige har implementerat LiveZilla-komponenten på denna webbplats.
integrerad. LiveZilla är en programvara för live support helpdesk som underlättar upprättandet av en direkt
Kommunikation i realtid (s.k. livechatt) med besökare på din egen webbplats.
möjliggör.
Utvecklaren av LiveZilla-komponenten är LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224
Singen, Tyskland.
Med varje enskild åtkomst till vår webbplats, som är utrustad med en LiveZilla-komponent
Uppgifter samlas in av denna komponent i syfte att driva systemet för livechatt.
och att analysera systemets funktion. Mer information om LiveZilla finns på följande adress
finns på http://www.livezilla.net/home/de/.
LiveZilla-komponenten sätter en cookie på användarens informationstekniska system.
berörd person. Vad kakor är har redan förklarats ovan. Om LiveZilla-kakan
pseudonymiserade användningsprofiler kan skapas. Sådana pseudonymiserade
Användningsprofiler kan användas av kontrollanten för att tillhandahålla en
för att analysera besökarnas beteende och för att se till att webbplatsen fungerar korrekt.
livechatsystem och att underhålla det. Analysen tjänar också till att förbättra
av vårt erbjudande. De uppgifter som samlas in via LiveZilla-komponenten kommer inte att användas utan
att erhålla den registrerades föregående separata och uttryckliga samtycke till att göra detta
som används för att identifiera den registrerade. Dessa uppgifter är inte kopplade till personuppgifter.
uppgifter eller med andra uppgifter som innehåller samma pseudonym.
Den registrerade kan invända mot att cookies sätts på vår webbplats, som redan nämnts ovan.
när som helst genom en motsvarande inställning i den webbläsare som används.
och på så sätt permanent invända mot att cookies sätts. En sådan inställning
av den webbläsare som används skulle också förhindra LiveZilla-komponenten från att skicka en cookie.
i den registrerades informationstekniska system. Dessutom finns en webbläsare som inrättats av
LiveZilla-komponenten när som helst via webbläsaren eller på annat sätt.
programvaror raderas.
De tillämpliga dataskyddsbestämmelserna för LiveZilla GmbH finns på följande adress
https://www.livezilla.net/disclaimer/de/ kan nås.
12.7.4 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av WiredMinds
Den personuppgiftsansvarige har installerat komponenter från WiredMinds på denna webbplats.
integrerad. Genom WiredMinds-komponenterna kan företag som använder en webbplats
besök, automatiskt erkänns och kvalificeras. WiredMinds-komponenten gör det möjligt att
operatören av en webbplats som använder komponenten, generering av leads, dvs. en
Kvalificering av potentiella nya kunder.
WiredMinds operativa bolag är WiredMinds GmbH, Lindenspürstraße 32, 70176
Stuttgart, Tyskland.
Vi använder en WiredMinds-spårningspixel. En spårningspixel är en miniatyrgrafik som är inbäddad i en
webbplatsen är inbäddad för att möjliggöra registrering av loggfiler och analys av loggfiler.
för att sedan göra en statistisk utvärdering.
WiredMinds placerar också en cookie i den registrerades informationstekniska system.
Person. Vad kakor är har redan förklarats ovan. När kakan sätts in får vi en
analys av användningen av vår webbplats.
De uppgifter som erhålls används för att skapa pseudonymiserade användningsprofiler.
Pseudonymiserade användningsprofiler används för att analysera besökarnas beteende.
och gör det möjligt för oss att förbättra våra internettjänster. De uppgifter som samlas in via WiredMinds
inte avslöjas till tredje part utan att först få ett separat och godkänt godkännande från
Uppgifterna används för att identifiera den registrerade med den registrerades uttryckliga samtycke.
identifiera. Dessa uppgifter kommer inte att slås samman med personuppgifter eller med andra uppgifter som är
som innehåller samma pseudonym slås samman.
Varje gång en av de enskilda sidorna på denna webbplats öppnas, används webbläsaren på din dator för att
informationsteknologisystem hos den registrerade behandlas automatiskt av WiredMinds
komponent för att överföra uppgifter för analys på nätet. Inom ramen för denna
tekniskt förfarande får WiredMinds kännedom om personuppgifter, t.ex. IP-adressen.
adress, som bland annat används för att spåra ursprunget för besökare och klick.
Med hjälp av kakan kan personlig information, t.ex. åtkomsttid, adress, adress och
Platsen från vilken en åtkomst kommer och frekvensen av besök på vår webbplats,
lagrade. Varje gång du besöker vår webbplats används dessa personuppgifter,
inklusive IP-adressen för den internetanslutning som används av den registrerade, till den
server hos WiredMinds. Dessa personuppgifter kommer att behandlas av WiredMinds.
lagras, men inte lämnas vidare till tredje part.
Den registrerade kan invända mot att cookies sätts på vår webbplats, som redan nämnts ovan.
när som helst genom en motsvarande inställning i den webbläsare som används.
och på så sätt permanent invända mot att cookies sätts. En sådan inställning
av den webbläsare som används skulle också hindra WiredMinds från att placera en cookie på din dator.
den registrerades informationstekniska system. Dessutom finns en webbläsare som inrättats av
WiredMinds har redan satt in en cookie när som helst via en webbläsare eller annan
programvaror raderas.
Dessutom har den registrerade möjlighet att ge sitt samtycke till insamlingen av uppgifter.
WiredMinds genererade uppgifter om användningen av denna webbplats.
och för att förhindra detta. För detta ändamål måste den registrerade använda Dont-Track-My-Visits-.
Knapp under länken
Klicka på https://wm.wiredminds.de/track/cookie_mgr.php?mode=dont_track_ask&websitesel.
Om den registrerades informationstekniska system senare används för att
raderas, formateras eller installeras på nytt, måste den registrerade återigen begära en opt-out-cookie.
inställd.
Ytterligare information och WiredMinds tillämpliga sekretesspolicy finns på följande adress
https://www.wiredminds.de/produkt/datenschutz-gutachten/ kan nås.
12.7.5 Bestämmelser om dataskydd vid användning och tillämpning av Lotame
Kontrollanten har installerat Lotame-komponenter på denna webbplats.
integrerad. Lotame är en plattform för datahantering där data kan integreras mellan olika enheter.
från tredjepartskällor för att därefter tillhandahålla innehåll, reklam och erbjudanden.
anpassa. Lotame är därför också en analystjänst. En analystjänst utför en
Undersökning, insamling och utvärdering av uppgifter. Den används främst för att optimera en
webbplats och för kostnads- och nyttoplanering av reklamaktiviteter.
Lotame Solutions, Inc. är Lotame Solutions, Inc. Suite 2000 8850 Stanford Blvd.
Columbia, Maryland, 21045, USA.
Syftet med Lotame är att nå våra kunder och potentiella kunder på alla enheter.
Det är möjligt att nå kunderna på olika enheter om de kan nås både på en vanlig och på en
datorsystem samt på mobila enheter som bärbara datorer, surfplattor och mobiltelefoner.
äger rum. Lotame använder så kallade unika identifierare (UID) för detta ändamål. En unik identifierare är
en teknik genom vilken det är möjligt att avgöra vilka olika tekniska
systemen används av en viss person.
Lotame placerar en cookie i den registrerades informationstekniska system. Vad
Cookies har redan förklarats ovan. Varje gång du öppnar en av de enskilda sidorna i denna
Den webbplats som drivs av den personuppgiftsansvarige på vilken uppgifterna lagras.
en Lotame-komponent har integrerats, kan Internet-webbläsaren på
den registrerades informationstekniska system automatiskt av respektive
Lotame-komponent för att överföra uppgifter till Lotame i optimeringssyfte. I
Inom ramen för detta tekniska förfarande får Lotame kunskap om uppgifter som senare kan användas för att
användas för att skapa användningsprofiler. De användningsprofiler som erhålls på detta sätt tjänar
fastställande av vilka olika informationstekniska anordningar som respektive
Uppgifterna används för att optimera vår reklamverksamhet.
Den registrerade kan invända mot att cookies sätts på vår webbplats, som redan nämnts ovan.
när som helst genom en motsvarande inställning i den webbläsare som används.
och på så sätt permanent invända mot att cookies sätts. En sådan inställning
av den webbläsare som används skulle också hindra Lotame från att placera en cookie på din dator.
den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan Lotame
cookies som redan har ställts in när som helst via en webbläsare eller andra programvaror.
tas bort.
Dessutom finns det en möjlighet att samla in de uppgifter som genereras av Lotame-cookien, som är kopplad till en
användning av denna webbplats och Lotames behandling av dessa uppgifter.
och för att förhindra sådan behandling. För att göra detta måste den registrerade fylla i formuläret för opt-out.
Tryck på knappen på https://www.lotame.com/opt-out-preference-manager/, genom vilken en
opt-out-cookie är inställd. Den opt-out-cookie som ställs in med invändningen lagras på webbplatsen.
informationstekniska system som används av den registrerade. Om den
Om cookies raderas från den registrerades system efter en invändning, ska den registrerades
den registrerade att komma åt länken igen och ställa in en ny opt-out-cookie.
Med inställningen av opt-out-cookien finns det dock en möjlighet att Internetsidorna på
inte längre kan användas fullt ut av den registrerade.
är.
Lotames gällande sekretesspolicy finns på https://www.lotame.com/legal/.
kan hämtas.
12.7.6 Integritetspolicy för användning och tillämpning av Bloglovin
Den personuppgiftsansvarige har installerat komponenter från Bloglovin på denna webbplats.
integrerad. Bloglovin är en online-plattform som gör det möjligt för användare att organisera sina
favoritbloggar. En blogg är en webbplats som vanligtvis underhålls av allmänheten.
en synlig portal, där en eller flera personer som kallas bloggare eller webbloggare
publicera artiklar eller skriva ner tankar i så kallade blogginlägg.
Bloglovin drivs av Bloglovin Inc, 25 Broadway, New York, NY 10004,
USA.
Vid varje anrop av en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som behandlas av för behandlingen.
ansvarig och där en Bloglovin-komponent har integrerats,
webbläsaren på den registrerades informationstekniska system kommer att vara
automatiskt uppmanas av respektive Bloglovin-komponent att visa en representation av den
motsvarande Bloglovin-komponent i Bloglovin. Inom ramen för denna
Bloglovin får information om vilken specifik undersida på vår webbplats som användaren besöker.
webbplatsen besöks av den registrerade.
Om den registrerade är inloggad på Bloglovin samtidigt känner Bloglovin igen den registrerade med varje
Den registrerades tillgång till vår webbplats och under hela den tid som tillgången pågår.
vilken specifik undersida på vår webbplats du besöker under din vistelse på vår webbplats.
den registrerade besöker. Denna information samlas in av Bloglovin-komponenten.
samlas in och överförs av Bloglovin till den registrerades Bloglovin-konto.
tilldelas. Om den registrerade klickar på den Bloglovin-länk som finns integrerad på vår webbplats kommer länken att raderas.
knappen överförs denna information till Bloglovin. Överföringen av sådana
information har den registrerade redan gett sitt samtycke till Bloglovin.
Ytterligare information och Bloglovins gällande sekretesspolicy finns på följande adress
https://www.bloglovin.com/tos kan nås.

Denna dataskyddsdeklaration har skapats på grundval av de dataskyddsdeklarationer som gjorts via dataskyddsdeklarationen.
Generator tillhandahålls av DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH.
Information som skapats.

Headwave GmbH
Marie-Elisabeth-von-Humboldt-Str. 35a
13057 Berlin
TYSKLAND

Telefon: +49 152 364 015 42
E-post: hello@headwave.de

Verkställande direktör:
Dipl.-Des. Sophie Willborn

Registreringsdomstol:
Tingsrätten i Berlin-Charlottenburg HRB 165451B

Moms nr: DE299546288
© Copyright 2022 - Headwave - Alla rättigheter förbehållna
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram